De Waalboog: Zo thuis als maar kan 

De Waalboog verandert. Onze klanten, bewoners, hun netwerk en de wereld om ons heen vragen iets anders van ons dan een aantal jaren geleden. Ouderen blijven langer thuis wonen, komen later bij ons – met complexere zorgvragen. We moeten meer doen voor minder geld. Dat merken we maar al te goed. Daarom gaan we onze zorg anders organiseren. Samen bouwen we aan een nieuwe Waalboog. Een zorgorganisatie die klaar is voor de toekomst. Die samen met mantelzorgers en vrijwilligers zorgt dat mensen in een prettige woonomgeving oud kunnen worden. Die topzorg en behandeling realiseert. Zo thuis als maar kan.

De klant centraal 
De nieuwe Waalboog krijgt een andere rol. Het accent zal verschuiven van zorg bieden naar samen zorg vormgeven. Van overnemen naar aanvullen. Samen met klanten, hun netwerk en vrijwilligers kijken we vooral naar wat er wel kan. Daarbij vullen wij aan wat er nodig is, vanuit onze expertise. Op die manier zetten onze professionals – in samenspel met het netwerk en vrijwilligers – de klant écht centraal. We werken dan ook in nauwe afstemming met u als bewoner of mantelzorger. Uw wensen staan centraal. U heeft de regie. Het spreekt voor zich dat we ook in onze nieuwe rol alles behouden wat De Waalboog sterk maakt. Denk bijvoorbeeld aan belevingsgericht werken, onze warmte, gastvrijheid en expertise.

Vier belangrijke doelen
In de periode 2016 – 2018 gaan we met elkaar bouwen aan een nieuwe Waalboog: een organisatie die klaar is voor de toekomst. Dit alles doen we onder het motto: De Waalboog – zo thuis als maar kan. We hebben voor de veranderingen vier belangrijke doelen gesteld:

  1. Tevreden klanten en medewerkers

  2. Duurzaam financieel gezond worden

  3. Topzorg en behandeling bieden

  4. Continu verbeteren

Filmpje
Bekijk ons filmpje, waarin een mooi voorbeeld aan bod komt van hoe een mantelzorger een waardevolle bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het leefgenot van zowel zijn partner, en ook aan dat van overige bewoners van de afdeling. Hierbij is er een goede afstemming met de eerstverantwoordelijke verzorgende (evv-er).

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in het gehele onderliggende plan. Bekijk dan hier het Strategisch Ontwikkelplan 2016-2018.

 

Klik hier voor de Missie en Visie.  

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >