Woonzorgcentrum Nijevelt

Deze locatie is centraal gelegen in Nijmegen. Dit centrum bestaat uit meerdere gebouwen, waarvan het recentste gebouw uit 2009 dateert. In totaal wonen hier zo’n 170 bewoners. Voor mensen met een meer of mindere zorgbehoefte biedt dit woonzorgcentrum verpleegafdelingen, kleinschalige woonvoorzieningen en zorgappartementen. Dit centrum heeft ook ruimte voor tijdelijke opname en verzorgt (maaltijd) voorzieningen voor ouderen in de wijk.

Binnen het woonzorgcentrum biedt verschillende faciliteiten, zoals;

  • Winkel
  • Kapsalon
  • Fysiotherapie
  • Pedicure
  • restaurant
  • Waalboogbus

Daarnaast biedt het Bureau Welzijn van De Waalboog een divers activiteitenprogramma, vormgegeven in verschillende abonnementen die u kunt afsluiten.

ksw nijevelt

Nijevelt is makkelijk bereikbaar met bus en trein. Voor bezoekers is er logeerruimte. In de zorgverlening creëren we het gevoel van huiselijkheid en veiligheid. We vragen naar uw wensen en zullen hieraan naar vermogen invulling geven. Uw levensstijl, uw gewoontes en activiteiten voortzetten is voor ons het doel.

Voorwaarden en aanmelden

U hebt een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig om voor wonen in een woonzorgcentrum in aanmerking te komen. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt een deel. U betaalt zelf een bijdrage.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog.

Zorgbemiddeling
Telefoon:          024 - 382 64 83
E-mail:             zorgbemiddeling@waalboog.nl

HKZ

Nieuws

Krachtenbundeling voor betere afstemming dagbesteding en dagbehandeling

Met ingang van dinsdag 3 april werkt De Waalboog actief samen met Sterker (een fusie van SW...

Lees meer >


Onderzoek naar kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie

Mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen. Hoe ontwikkelt hun kwaliteit van leven zich in...

Lees meer >