Bijeenkomsten goed wonen bij De Waalboog

De afgelopen twee weken zijn er bijeenkomsten geweest voor eerste contactpersonen en bewoners op de locaties St. Jozefklooster, Joachim en Anna. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de aanwezigen bijgepraat over de plannen die De Waalboog heeft met haar gebouwen en hoe we werken aan een toekomstbestendig woningaanbod.

Op locatie Nijevelt volgt de informatiebijeenkomst  voor bewoners en hun contactpersonen vanavond op woendag 30 januari, van 18.00 - 19.30 uur in de sociëteit.  

Behoorlijk wat mensen zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomsten, waardoor we hen goed hebben kunnen informeren en vragen hebben kunnen beantwoorden. Binnenkort ontvangen de eerste contactpersonen en bewoners een verslag van de bijeenkomst van hun locatie. Ook gaat in februari de website online, waarop u alle woonplannen kunt nalezen: www.waalboog.nl/toekomstwonen

Wanneer de situatie daar om vraagt organiseren we nieuwe bijeenkomsten. Dat kan per locatie verschillen.

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >