Wingerd

Behandel- en expertisecentrum voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen

De Waalboog en Pro Persona hebben samen een uniek behandelcentrum opgericht voor mensen met dementie in combinatie met ernstige gedragsproblemen: Wingerd. De Wingerd is een centrum waar 24 bewoners kunnen verblijven. Het is gehuisvest in het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen.

De Wingerd is een opname afdeling die zich toe legt op diagnostiek en behandeling van ernstige gedragsproblemen van cliënten met dementie. De kernelementen van behandeling zijn een goede balans tussen prikkels en rust, betekenisvolle dag-invulling en een op de cliënt  toegesneden benaderingswijze, integrale medische zorg, medicatie en ondersteuning van de naasten.

In deze, op de cliënten aangepaste zorg- en leefomgeving, kan een cliënt sneller een passende behandeling en benadering krijgen, waardoor hij de rust vindt en weer beter functioneert. Vervolgens zoeken we gezamenlijk naar een passende leefomgeving binnen of buiten de waalboog.

Op de Wingerd bundelen we de expertise van deskundigheid uit de geestelijke gezondheidszorg (Pro Persona) én de verpleeghuissector (De Waalboog), hierdoor krijgen de cliënten de meest optimale zorg en behandeling.

Voor wie is de zorg van de Wingerd bedoeld?
Hoe werkt de Wingerd?
Hoe ziet de Wingerd eruit?
Wingerd voor u als verwijzer
Achtergrond van deze samenwerking
Publicaties

 

Nieuws

Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie co...

Lees meer >