Wingerd

Behandel- en expertisecentrum voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen

De Waalboog en Pro Persona hebben samen een uniek behandelcentrum opgericht voor mensen met dementie in combinatie met ernstige gedragsproblemen: Wingerd. De Wingerd is een centrum waar 24 bewoners kunnen verblijven. Het is gehuisvest in het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen.

De Wingerd is een opname afdeling die zich toe legt op diagnostiek en behandeling van ernstige gedragsproblemen van cliënten met dementie. De kernelementen van behandeling zijn een goede balans tussen prikkels en rust, betekenisvolle dag-invulling en een op de cliënt  toegesneden benaderingswijze, integrale medische zorg, medicatie en ondersteuning van de naasten.

In deze, op de cliënten aangepaste zorg- en leefomgeving, kan een cliënt sneller een passende behandeling en benadering krijgen, waardoor hij de rust vindt en weer beter functioneert. Vervolgens zoeken we gezamenlijk naar een passende leefomgeving binnen of buiten de waalboog.

Op de Wingerd bundelen we de expertise van deskundigheid uit de geestelijke gezondheidszorg (Pro Persona) én de verpleeghuissector (De Waalboog), hierdoor krijgen de cliënten de meest optimale zorg en behandeling.

Voor wie is de zorg van de Wingerd bedoeld?
Hoe werkt de Wingerd?
Hoe ziet de Wingerd eruit?
Wingerd voor u als verwijzer
Achtergrond van deze samenwerking
Publicaties

 

Nieuws

Stemmen 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Combineer het stemmen voor de verkiezingen...

Lees meer >


De buurtexpeditie, een feestelijke ontdekkingstocht door de wijk

Speciaal voor onze bewoners van woonzorgcentrum De Honinghoeve en de omliggende wijk organis...

Lees meer >