Wijziging in abonnementen voor dagbesteding

Sinds 1 oktober hebben we de dagbesteding op een andere manier georganiseerd. We willen de dagbesteding dichter bij de bewoners organiseren, meer op maat en samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Eén van de zaken die we anders willen organiseren is het afschaffen van de tijdrovende abonnementenstructuur. Eerder hebben we aangegeven dat we per 1 oktober dit op een pragmatische manier wilden omzetten in een vrijwillige bijdrage. Helaas bleek dit juridisch niet correct. Wij moeten een redelijke opzegtermijn hanteren, de oude overeenkomst formeel beëindigen en een nieuwe overeenkomst met u aangaan ten aanzien van de vrijwillige bijdrage. Komende week ontvangen eerste contactpersonen (van mensen die niet meer wilsbekwaam zijn) en bewoners een nieuwe brief over de veranderingen in de abonnementen en de overstap naar de vrijwillige bijdrage. 

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >