Werkervaringsplek Project Silver Valley 

Rijk van Nijmegen 2025

Wat houdt het project in?
In 2035 is waarschijnlijk een kwart van de inwoners in het Rijk van Nijmegen ouder dan 65 jaar. Een groeiend aantal van deze ouderen zal te maken gaan krijgen met dementie. Voor deze groep willen we met het project Silver Valley graag iets betekenen. Door er met elkaar voor te zorgen dat onze omgeving beter toegankelijk is voor ouderen met dementie, maken we het mogelijk voor deze groep om langer thuis te wonen. Zo kunnen mensen langer in hun eigen omgeving blijven en deel van de samenleving zijn.

Voorbeelden als Blixem en Brood op de Plank laten zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt prima betrokken kunnen blijven in de maatschappij. Ook zijn er mooie voorbeelden van kleinere en grotere ondernemers in het MKB die met hun winkel de sticker “dementievriendelijke winkel” van de Stichting Alzheimer hebben gekregen. Dit willen we ook graag voor ouderen met dementie en wij dromen dan ook van plekken en initiatieven waar dit mogelijk is. Een concrete omgeving hebben we al gevonden in de wijk Neerbosch-Oost. In deze wijk is een goede basis om in samenhang met de vele verschillende partijen en doelgroepen dit project te ontwikkelen.

Waar staan we?
Het project Silver Valley begint vorm te krijgen. In samenwerking met het ROC Nijmegen en de HAN hebben we op vrijdag 12 mei jl. een hackathon (inspirerende bijeenkomst) georganiseerd voor samenwerkingspartners, studenten en andere geïnteresseerden, om zo tot concrete stappen en plannen te komen. Dit heeft geleid tot veel bruikbare ideeën. Lees hier het artikel hierover. 

Wie zoeken we?
We zoeken een of twee personen die vanuit deze werkervaringsplek de projectgroep Silver Valley en de projectleider namens RvN 2025 willen ondersteunen. Deze rol binnen dit ambitieuze project biedt een mooie werkervaring en een waardevolle referentie. Herken jij jezelf in het volgende profiel:

  • Je bent beschikbaar voor minimaal 10 uur in de week (aantal uren -parttime of fulltime- nader overeen te komen);
  • Je kunt goed organiseren;
  • Je kunt mensen aan elkaar verbinden;
  • Je bent handig met computers, sociale media en documentenbeheer;
  • Je hebt gevoel voor PR;
  • Je voelt je thuis in de rol als ‘spin in het web’.

Hoe Solliciteren?
Ben jij die persoon of ken je iemand die hier belangstelling voor heeft? Mail een korte motivatiebrief met hierin jouw persoonlijke ambities, sterke kanten en werkervaring naar silvervalley2025@gmail.com met een CC naar t.piket@waalboog.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze werkervaringsplek kun je terecht bij Toke Piket, projectleider Silvervalley. Zij is bereikbaar via tel. 06 263 245 67. Kijk ook eens op www.rvn2025.nl

Wie is de projectgroep Silvervalley?
Toke Piket, Projectleider Silvervalley
Kristie Lamers, Community leider RVN2025
Martijn de Haas, Communicatieadviseur RVN2025
Ivo van Dinteren, Michiel+Ivo “Eerst zijn, dan doen”
Moniek van Daal, Communicatiebureau Terrein 7

Nieuws

Ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers

Dementie is een verraderlijke ziekte. Als mantelzorger ziet u uw naaste steeds verder achteruitga...

Lees meer >


Informatieavond opleiding leerling verzorgende

Sta je aan het begin van je (zorg) loopbaan of wil je de overstap maken naar de zorg? En ben...

Lees meer >