Vergoeding extra waskosten  

Bewoners van De Waalboog betalen zelf voor het wassen van kleding. Dit valt namelijk niet onder de Wlz-verstrekking. Wanneer kleding structureel vaker gewassen moet worden als gevolg van een aandoening of ziekte, valt dit wel onder de Wlz-verstrekking en betaalt De Waalboog de extra waskosten. Dit is het geval als meer dan één maal per dag onderkleding en/of bovenkleding dagelijks moet worden gewassen, omdat de kleding daadwerkelijk is verontreinigd. Het gaat daarbij niet om eenmalige ‘ongelukjes’ of het in de was doen zonder dat de kleding daadwerkelijk is verontreinigd.

De Waalboog signaleert structureel vaak wassen van kleding
Als een bewoner gedurende een periode van minimaal vier maanden aaneengesloten meer dan 45 kledingstukken (bovenkleding) per maand in rekening krijgt gebracht, wordt dit door De Waalboog gesignaleerd. Onderkleding wordt hier in niet meegerekend.

Wanneer dit aan de orde is, zal er overleg plaatsvinden door zorgmedewerker met u en/of uw naaste. Samen wordt beoordeeld of de extra waskosten gerelateerd zijn aan aandoening of ziekte. En of genomen preventieve maatregelen voldoende en consequent worden ingezet. De afspraken hierover worden in het zorgleefplan vastgelegd. Wanneer u niet tevreden bent over deze afspraken nodigen wij u uiteraard uit om met ons in gesprek te gaan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de kledingverzorging binnen De Waalboog dan kunt u contact opnemen met Johan Splint, hoofd Hoteldienst via email j.splint@waalboog.nl of via telefoonnummer 06 – 397 069 16.

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >