Nieuwe koers voor De Waalboog 

De Waalboog verandert. Onze bewoners en toekomstige klanten, de maatschappij en de politiek vragen iets anders van ons dan een aantal jaren geleden. Daarom gaan we onze zorg anders organiseren. Op zaterdag 5 november hebben we bewoners, eerste contactpersonen en vrijwilligers geïnformeerd. Per locatie hebben we bijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over het ontwikkelplan van De Waalboog. Bestuurder Toke Piket gaf een presentatie en toonde een filmpje over een goede samenwerking tussen een bewoner, diens mantelzorger en vrijwilliger en de EVV-er.

In de periode 2016 – 2018 gaan we met elkaar bouwen aan een nieuwe Waalboog: een organisatie die klaar is voor de toekomst. Dit alles doen we onder het motto: De Waalboog – zo thuis als maar kan. We hebben voor de veranderingen vier belangrijke doelen gesteld: 

  • Tevreden klanten en medewerkers
  • Duurzaam financieel gezond worden
  • Topzorg en behandeling bieden
  • Continu verbeteren

Samenspel
Een belangrijke tendens is dat we als Waalboog niet altijd meer alles van u willen overnemen. We willen graag samen de zorg dragen. We kijken wat u zelf nog kunt, wat uw netwerk nog kan betekenen, wat vrijwilligers over kunnen nemen én waar de professionals van De Waalboog de zorg kunnen aanvullen. Het samenspel van alle partijen binnen deze ‘driehoek’ (zie figuur hieronder) is daarbij van groot belang. Daarom doen we alles in nauwe afstemming met u als bewoner of mantelzorger. Uw wensen staan centraal. U heeft de regie. In het gehele traject behouden we uiteraard wat ons sterk maakt: onze expertise en specialisatie, belevingsgericht- en persoonsgericht werken, onze warmte en gastvrijheid.

Vragen op tafel
Aansluitend nam Toke Piket uitgebreid de tijd om vele vragen te beantwoorden over allerlei zaken die de bewoners en mantelzorgers raken. Per locatie spelen er weer andere zaken die aan bod kwamen. Zo werd op alle locaties gesproken over de veranderingen in de dagbesteding. Bij De Honinghoeve hadden mensen vragen over het voortbestaan van de Brasserie. 

Bij het St. Jozefklooster leefden vragen over de veranderende (facilitaire) dienstverlening en bij Nijevelt over de introductie van leefmilieus. Bij Joachim en Anna waren vragen over de eigen regie bij mensen met dementie en werden zorgen gedeeld over de inzet van flexkrachten en uitzendkrachten.

Verslag en achtergrondinformatie
Er is van deze dag een verslag gemaakt met een uitgebreide lijst aan vragen en antwoorden.
Klik hier voor het verslag. 

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over het ontwikkelplan en het filmpje 'Zo thuis als maar kan'.   

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >