Meet, Greet & Experience

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Kom op zaterdag 15 oktober (13.00 - 17.00 uur) naar Nijevelt en ontdek jouw mogelijkheden!

Meer info

Verwijzers

Heeft uw cliënt dagbehandeling nodig? Zoekt u voor uw cliënt een tijdelijke herstelplek of juist een geschikte woonvorm voor langdurige verpleeghuiszorg? Neem dan contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat uw cliënt op de juiste plek terechtkomt en passende zorg en behandeling krijgt. Zo thuis als maar kan.

 

Wandelen NIJ (5)

De Waalboog is gespecialiseerd in ouderdomsproblematiek. Uw patiënten of cliënten kunnen bij ons terecht voor multidisciplinaire zorg en behandeling op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, palliatieve zorg, somatiek en niet-aangeboren hersenletsel; intramuraal en extramuraal. Daarnaast bieden we op twee locaties complexe herstelzorg en revalidatiezorg. Op een locatie eerstelijns verblijf laagcomplex en op een locatie eerstelijns verblijf hoogcomplex.

Zorgtrajectbegeleiders

Als er sprake is van dementie dan kunt u een beroep doen op Zorgtrajectbegeleiding. Zorgtrajectbegeleiders ondersteunen uw cliënt en zijn familie en/of mantelzorgers bij het vinden van de juiste zorg en behandeling. Als verwijzer kunt u bij de begeleiders terecht met vragen en het regelen van praktische zaken.

Heeft u vragen over ons zorgaanbod? Neem dan contact op met afdeling zorgbemiddeling.

Advies en consultatie

Regionaal Consultatieteam Gedrag

Mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben kunnen gedrag vertonen dat problemen oplevert voor de persoon zelf en/ of zijn omgeving. Het Regionaal Consultatieteam Gedrag kan hierbij hulp bieden. Het team adviseert, begeleidt, en behandelt (oudere) mensen met (ernstig) probleemgedrag of complexe zorgvraag en zijn getraind in de methode Focussen. De professionals verlenen zorg binnen én buiten onze woonzorgcentra.  U kunt bij ons een consultatieaanvraag indienen via Zorgdomein (zoekterm Regionaal Consultatieteam Gedrag –> V&V netwerk regio Nijmegen) of eerst overleggen met de coördinator Regionaal Consultatieteam Gedrag via rcg@waalboog.nl

Waalboog Thuis (extramurale behandeling) 

Heeft u inhoudelijke vragen over de zorg voor uw patiënt? Leg ze voor aan onze experts van het multidisciplinair behandelteam via het medisch secretariaat van De Waalboog. Zij hebben veel ervaring met en kennis van complexe zorgvragen.

Contact medisch secretariaat
Telefoonnummer: 024- 382 64 08
E-mail: extramuralebehandeling@waalboog.nl

Zorgdomein

De Waalboog werkt met ZorgDomein. Deze organisatie ondersteunt het verwijs- en aanvraagproces voor verwijzers. Op de website van ZorgDomein vindt u het meest actuele zorgaanbod van De Waalboog en eventuele verwijscriteria.

Vragen?

Heeft u vragen over onze zorg en behandeling? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog