Veel gestelde vragen 

 

 1.

Wat is de achterliggende gedachte van deze plannen?

De Waalboog verandert. Bewoners, hun verwanten en de wereld om ons heen vragen iets anders dan voorheen. Ouderen blijven langer thuis wonen en komen later bij ons. Ook is er een groeiende behoefte aan (kleinschalige) woonzorgvoorzieningen op wijkniveau. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van geriatrische zorgvragen toe, worden woonwensen complexer en stijgen de kosten voor zorg en wonen. Ondertussen gaan de ontwikkelingen in nieuwe technologieën en duurzaamheid razendsnel door.

Daarom gaan we onze zorg anders organiseren, gericht op passende, flexibele en toekomstbestendige huisvesting voor wonen, zorg en behandeling van bewoners. Onze rol verschuift van alleen zorg bieden naar samen zorg vormgeven. Met familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zorgen we ervoor dat bewoners in een prettige leefomgeving oud kunnen worden.

Onder het motto ‘Zo thuis als maar kan’ bieden we bewoners een passend vervolg van hun leven. Daarom zetten we in op kleinschalig en huiselijk wonen. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de individuele wensen en behoeften van de bewoner. We helpen hen om hun verhaallijn zoveel mogelijk door te trekken, ook nu ze te maken krijgen met ouderdomsproblematiek.

 2.

Wat zijn per locatie de argumenten voor overdracht naar een nieuwe eigenaar

  • De panden van St. Jozefklooster en Nijevelt hoogbouw zijn verouderd en de indeling is niet optimaal. Bij een aantal is er bijvoorbeeld nog geen persoonsgebonden sanitair. Verbouwen is te kostbaar/ legt een te groot beslag op de financiën van De Waalboog, wat ten koste gaat van het zorgbudget.
  • Het (monumentale) pand Villa Villandry is verouderd. Verbouwing is kostbaar. De locatie wordt nu gebruikt voor dagbehandeling en als kantoor. Deze zaken kunnen ook op een andere plek goed functioneren, met verbeterde omstandigheden.
  • De 4 aanleunwoningen bij De Honinghoeve betreffen woningverhuur. De Waalboog is geen woningcorporatie, dit is niet onze kernactiviteit. De huurders zijn al op de hoogte dat ze een nieuwe verhuurder krijgen. Koop breekt bij wet geen huur en dit heeft dus geen gevolgen voor de bewoners. Ze blijven welkom op De Honinghoeve voor eten en/of activiteiten.
 3.        

Hoe zorgt De Waalboog ervoor dat de termijnen van verkochte locaties goed aansluiten op het opleveren van de nieuwbouw locaties?
De Waalboog huurt de huidige locaties terug, net zolang totdat we zeker weten dat we kunnen verhuizen naar de nieuwe locaties.

 4.        

Waarom verkoopt De Waalboog niet meteen alle locaties?

De Waalboog wil graag een gezonde huur/koop verhouding creëren.
Joachim en Anna houden we in eigen beheer. De zeer gespecialiseerde verpleeghuiszorg en het expertisecentrum voor ouderdomsproblematiek en complex gedrag willen we in eigendom houden om snel in te kunnen spelen op wijzigingen.

 5.        

Blijft er een aanbod voor dagbehandeling met de verkoop van Villa Villandry (dagbehandeling voor oudere mensen met dementie) en de sloop van dagbehandeling de Boog dat in Joachim en Anna is gevestigd (dagbehandeling voor jonge mensen met dementie)?
Dagbesteding  (voor jonge mensen met dementie en ouderen met dementie) blijven we aanbieden, alleen op een andere plek. Waar is nu nog niet duidelijk.

 6.        

Met welke partijen gaat De Waalboog deze plannen realiseren?

Van de panden Nijevelt hoogbouw, St. Jozefklooster en Villa Villandry en de aanleunwoningen gaat de eigendom over naar twee Nijmeegse partijen met veel onroerend goed. Namen kunnen pas bekend gemaakt worden ten tijde van de notariële overdracht, naar verwachting in februari 2019. De nieuwbouw van de nieuwe locaties wordt gedaan in samenwerking met woningcorporaties, beleggers en bouwbedrijven. Deze partijen zijn nog niet gecontracteerd.

De (ver)nieuwbouw van Joachim en Anna wordt gedaan door Bouwbedrijf Peter Peters uit Schaik in combinatie met SBH Architecten uit Arnhem.

 7.

Hoe gaat De Waalboog deze veranderingen organiseren?

We hebben de trajecten zo ingericht dat er zo min mogelijk overlast plaatsvindt. Bewoners hoeven bijvoorbeeld maar 1 x te verhuizen. De nieuwe gebouwen worden zoveel mogelijk elders geprepareerd zodat ze op Joachim en Anna alleen nog maar geplaatst en gekoppeld hoeven te worden. Er worden gescheiden bouwstromen gemaakt, zodat bewoners en medewerkers en de vrachtwagens elkaar niet kruisen. Er wordt gekeken naar slimme fasering zodat de bouwtijd zo kort mogelijk is.

 8. 

Wat betekenen de plannen voor de huidige en toekomstige bewoners (en hun verwanten)?

De huidige bewoners van St. Jozefklooster en Nijevelt hoogbouw gaan op termijn verhuizen naar een nieuwe woonlocatie of naar een van onze bestaande locaties. Zij komen in mooie en comfortabele nieuwbouw. Deze panden moeten nog gebouwd worden. Als contracten gereed zijn duurt het nog 1 tot 1,5 jaar voor ze gaan verhuizen. In deze periode houden we de bewoners, familieleden en mantelzorgers goed op de hoogte van de ontwikkelingen; en uiteraard ook de mensen die in die tijd nieuw bij ons komen wonen.

 9

Wat betekenen de plannen voor de omwonenden van Joachim en Anna?
Zoals bij elk bouwtraject krijgen ze er indirect mee te maken. We hopen dat onze omgeving begrip heeft voor onze plannen en dat ze blij zijn met het uiteindelijke resultaat. Het aanzicht van De Waalboog wordt vele malen fraaier en we gaan naar een meer open structuur zodat omwonenden zich nog meer welkom voelen. Vanzelfsprekend zetten we diverse media in om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren.

 10.

Hoe gaat De Waalboog de diverse betrokkenen op de hoogte houden?                          

  • Om alle betrokkenen up-to-date te houden publiceren we regelmatig een bouwbulletin.
  • Speciaal voor bewoners en verwanten hebben we een maandelijkse nieuwsbrief en het cliëntenblad Bij de koffie.
  • Extern communicatie doen we via onze website, social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), regionale media en speciale bijeenkomsten.
  • Voor omwonenden organiseren we informatiebijeenkomsten.

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >