Vastgoedontwikkelingen

Afgelopen tijd is met een brede groep interne betrokkenen hard gewerkt aan een nieuw Waalboog vastgoedplan. De verschillende gebouwen zijn onder de loep genomen. Gekeken is waar de komende tijd nieuwbouw en/of verbouw nodig is om de woon- en leefomgeving voor de bewoners  te verbeteren. Dit alles in relatie tot de financiële positie van De Waalboog, de financiële mogelijkheden voor nieuwbouw en op basis van laatste inzichten uit zorg en vastgoedbranche.

Op basis van de verkenning is het voornemen te kiezen voor:

  • nieuwbouw en verbouw van Joachim en Anna in eigen beheer,
  • ontwikkeling van locaties in de wijk waarbij een andere partij het vastgoed ontwikkelt en De Waalboog huurt om daar zorg en behandeling te gaan bieden,
  • verkoop van de hoogbouw Nijevelt. Naar verwachting blijft deze locatie tot 2021 in gebruik (de laagbouw Nijevelt blijft in bezit van De Waalboog),
  • het op termijn verkopen van het St. Jozefklooster.

De voornemens zijn ter advisering voorgelegd aan en worden besproken met Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft zich positief uitgesproken.

Na verdere uitwerking van de plannen, doorlopen van vergunningsprocedures en regelen van de financiering is het streven begin 2019 te starten met nieuwbouw op Joachim en Anna. Deze nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden zodat bewoners op de locatie kunnen blijven wonen.

Over de verdere uitwerking van de plannen zullen wij in gesprek gaan met bewoners en familie en medewerkers van de betreffende locaties. Uitgangspunt is dat zo min mogelijk hinder ondervonden wordt van de nieuwbouw en verbouw.

Als er meer bekend is over de verdere ontwikkelingen brengen wij u hiervan op de hoogte.

Bij vragen kan contact opgenomen worden met Wim Kruithof, manager Vastgoed en Facilitair.
E: w.kruithof@waalboog.nl

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >