Topcare Praktijk- en Wetenschapsmiddag

Datum:          donderdag 13 oktober 2016 
Tijd: 12.00 - 17.30 uur
Locatie:

Joachim en Anna Specialistische Zorg- en Behandelcentrum
Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen


Jaarlijks organiseert Topcare een Praktijk- en Wetenschapsmiddag voor Topcare deelnemers om onderling kennis uit te wisselen over onderzoek.

Topcare is een stichting die zicht richt op het vergroten van kwaliteit en doelmatigheid van de langdurige zorg voor mensen met complexe ziekten. Een zorgorganisatie die topzorg levert en continu werkt aan verbetering en innovatie, wordt herkenbaar door het Keurmerk Topcare. De Waalboog heeft in 2014 als eerste in Nederland het Topcare-predicaat ontvangen voor de zorg op het gebied van gerontopsychiatrie. Dit predicaat betekent dat De Waalboog aantoonbaar laat zien dat ze zich inzet voor vernieuwing en verbeteringen in de langdurige zorg.

Dit jaar mag De Waalboog gastheer zijn en wordt de Praktijk- en Wetenschapsmiddag in Joachim en Anna georganiseerd. De middag is bedoelt voor Topcare deelnemers

Programma

 • 12.00     Ontvangst met lunch
   
 • 13.00     Welkom door Ate Frans de Bruin
   
 • 13.05     Kennisontwikkeling is noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van zorg
  Raymond Koopmans
  Raymond is hoogleraar in de langdurige zorg in het bijzonder de ouderenzorg en specialist ouderengeneeskunde bij Radboud Umc en De Waalboog. Hij gaat in op de landelijke trends en ontwikkelingen rond kennisontwikkeling.
 • 13.15     Implementatie: hoe staan we ervoor?
  Debby Gerritsen
  Debby is Senior onderzoeker bij het Radboud Umc en De Waalboog. Zij gaat in op de ervaringen van een onderzoeker met het implementeren van zorginnovaties in de VVT: wat gaat goed, wat niet, en hoe komt dat?
   
 • 13.45     Gedragsverandering; een strijd tussen papier en praktijk
  Gerald Morssinkhof
  Gerald is Gedrags- en communicatie expert bij Niveau M. Zijn presentatie gaat over vernieuwing waarbij vaak veel van medewerkers en anderen wordt verwacht, namelijk ander gedrag. Hoe overbrug je de kloof tussen papier en praktijk? Op papier staan de mooiste plannen beschreven, deugdelijk onderbouwd en toch stokt het vaak in de uitvoering. Verbeter je het papier, de praktijk of de koppeling tussen papier en praktijk? Gedragsverandering begint met kijken naar gedrag.
   
 • 14.30     Pauze
   
 • 14.45     Workshopronde 
   
 • 15.15     Workshopronde 2
   
 • 15.45     Walking Workshop
   
 • 16.15     Plenaire afsluiting
   
 • 16.30     Napraten met borrel en hapjes

 

Keuze workshops:

 • Early Recognition Method (ERM) Risk Management bij patiënten met de ziekte van Huntington. De toepassing van vroegsignalering en signaleringsplannen bij patiënten met de ziekte van Huntington door Els Verschuur (Associate lector Topcare), K. Lammerts (teamleider), D. Brands (EVV-er), L. van Gelder (teamleider) en F. Drost (EVV-er), Atlant Huntington. ERM Riskmanagement richt zich op vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij gedragsontsporingen bij mensen met de ziekte van Huntington om verdere escalatie te voorkomen. Deze methode helpt de (zorg)medewerkers gericht te observeren, de vroege signalen te herkennen en het biedt handvatten voor de concrete acties die moeten worden genomen. In de zorg voor patiënten met de ziekte van Huntington kan ERM bijdragen aan het beheersen van agressie en aan een verhoogd gevoel van veiligheid.
   
 • Jobcoaching voor mensen met Korsakov door Hennie ten Tije (Teamleider DAC) en Marjoke Schaake (Medewerker DAC), Atlant Korsakov. Initiatief en opzet onderzoek Jobcoaching voor mensen met Korsakov. Praktijkvoorbeeld vanuit de differentiatie afdeling.
   
 • Seksualiteit en intimiteit bij Huntington, een taboe? Door Jacqueline de Ridder-Aanhaanen MSc (GZ-psycholoog), Topaz. Seksualiteit en Intimiteit bij HD cliënten in VPH. In hoeverre is dit bespreekbaar door zorgverleners en HD cliënten? Wat zijn de ervaringen van HD cliënten in Overduin zelf? Welke vormen van bespreekbaar maken kunnen er zijn?
   
 • De Maand van…. Thematische stimulering van verbetering door Greetje van Emmerik (Teamleider zorg) en Mirjam van Dam (Praktijkverpleegkundige), Lelie zorggroep. Presentatie van verschillende thema’s waarvoor wij een maandelijks traject hebben ingezet ter verbetering van de kwaliteit van zorg en leven.
   
 • Woonleefmilieus: Zo gek nog niet! Door Esther Niemeijer (evv-er), Ineke Jansen (verpleegkundige), Roy Kooij (verpleegkundige), Erik van Genuchten (GZ-psycholoog) en Gerrit Schilt (Zorgmanager), De Waalboog. We nemen u mee  in de wereld van de woon-leefmilieus  voor de bewoners binnen de Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis. Welk proces ging hieraan vooraf, hoe verloopt het huidige proces, en, wat staat ons nog te doen….
   
 • Wat is het effect van activiteiten op het revalidatieproces van geriatrische revalidanten? Resultaten van tussentijdse evaluatie door Mariska de Haas – Benthem, Vivium. Het belang van het (her)vinden van mogelijkheden dagbesteding bij geriatrische revalidanten, als onderdeel van participatie aan de maatschappij, wordt door het MT van Naarderheem gezien maar ‘bewijzen’ hiervoor zijn lastig te vinden. Een half jaar geleden startte in Naarderheem daarom een eigen onderzoek naar het effect van activiteiten op het revalidatieproces van geriatrische revalidanten. Benieuwd naar de resultaten van de tussentijdse evaluatie?
  Kom dan naar deze workshop.

 

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >