Toekomstige woon-ontwikkelingen bij De Waalboog

Met het oog op de ontwikkelingen in de zorg- en woonvraag gaat De Waalboog haar woonomgevingen de komende jaren grondig aanpassen. Zo krijgt Joachim en Anna, verpleeghuis voor complexe ouderdomsproblematiek, uitgebreide nieuwbouw. Ook komen er nieuwe locaties in Nijmegen. De Waalboog is hierover in gesprek met woningcorporaties en de gemeente. De huidige locaties St. Jozefklooster, de hoogbouw van Nijevelt en Villa Villandry krijgen nieuwe eigenaren omdat ze op termijn niet geschikt zijn voor rendabele zorg. Tegelijkertijd gaat De Waalboog deze locaties eerst terughuren, totdat nieuwe woonruimten voor de bewoners beschikbaar zijn. De Honinghoeve en de laagbouw van Nijevelt blijven eigen Waalboog-locaties die in een latere fase aanpassingen krijgen.

Dit betekent dus het volgende:

Locaties                   
Joachim en Anna

Nieuwbouw

Bosweg 250

Blijft gehandhaafd

Nijevelt

Nieuwe eigenaar hoogbouw (terughuur cirica 3 jaar)

Aanpassing kleinschalige woningen

De Honinghoeve

Handhaving hoogbouw

Aanpassing kleinschalige woningen 

St. Jozefklooster

Nieuwe eigenaar (terughuur circa 3 jaar)

Villa Villandry 

Nieuwe eigenaar (terughuur tot 31 december 2019)

De komende jaren worden diverse nieuwe locaties gerealiseerd. 


Passend vervolg

De Waalboog wil ouderen een passend vervolg bieden bij verhuizing van thuis naar één van haar locaties. Dit betekent straks meer keuzevrijheid en diversiteit, en een individuele en veilige woning met eigen voorzieningen net als thuis. Om zorg en wonen meer flexibel en toekomstbestendig te maken heeft De Waalboog nieuwe woonplannen voor de lange termijn ontwikkeld.

De visie van De Waalboog sluit aan bij die van de Gemeente Nijmegen. Zij wil graag meer leeftijdsbestendige wijken ontwikkelen met woonservicezones met kleinschalige woonzorgvoorzieningen. In deze wijken moeten mensen met een lichtere somatische zorgvraag tot een psychogeriatrische zorgvraag kunnen wonen. Joachim en Anna blijft voor complexe en specialistische zorg een eigen Waalbooglocatie met faciliteiten die voldoen aan de toekomstige ontwikkelingen.


Artikel Gelderlander

In de Gelderlander van 9 februari 2019 hebben twee artikelen gestaan over onze woonplannen. U kunt ze hier lezen: 

Meer informatie

Voor specifieke informatie over de woonplannen van de afzonderlijke locaties vindt u in de linker navigatie de doorlinkmogelijkheden onder Toekomstwonen.
Wilt u op de hoogte blijven van de toekomstige ontwikkelingen van het wonen bij De Waalboog? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijke nieuwbrief

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij
Corine Aarnoudse-Laarakkers
Projectmedewerker vastgoed De Waalboog 

Email: goedwonen@waalboog.nl
Telefoonnummer: 06 244 03 280  

 

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >