Tijdelijke zorg

De Waalboog heeft verschillende appartementen beschikbaar voor mensen die tijdelijke hulp, verzorging of begeleiding nodig hebben. Heeft u een ruimte met zorg en begeleiding nodig om te revalideren of heeft u ondersteuning nodig om aan te sterken na opname in het ziekenhuis? Bent u op zoek naar een tijdelijke opvang in een crisissituatie? De Waalboog biedt deze vormen van tijdelijke zorg.

  • Herstellen: tijdelijk verblijf in een TOP-appartement
  • Revalidatie
  • Logeren op een TOP-kamer of PG-verpleegafdeling 

Herstellen: tijdelijk verblijf in een TOP appartement

TOP staat voor Tijdelijke Opname Plaats. In woonzorgcentrum St. Jozefklooster hebben wij een aantal appartementen beschikbaar voor tijdelijk verblijf na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Als u tijdelijk in een TOP-appartement verblijft, krijgt u alle zorg die u nodig heeft. Dat kan ondersteuning zijn bij het wassen en aankleden en/of medicijnen innemen. U kunt ook deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van de voorzieningen van het woonzorgcentrum. Deze TOP-kamers zijn niet bedoeld voor mensen die specialistische zorg- en behandeling nodig hebben.

Logeren in een TOP-appartement kan, behalve met een ZZP 3 of 4, ook tegen een bijdrage van € 35, - per dag (inclusief maaltijden, schoonmaak en facilitaire ondersteuning). Deze logeermogelijkheid is bedoeld voor mensen die tijdelijk lichte zorg of ondersteuning nodig hebben, maar die niet in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie.

Revalidatie

In Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum bieden wij op basis van een CIZ-indicatie revalidatie of herstelgerichte verpleeghuiszorg. Aan de hand van een persoonlijk zorgleefplan wordt u behandeld met als doel weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Onze specialist ouderengeneeskunde vervangt uw huisarts tijdens uw verblijf in Joachim en Anna. Daarnaast zijn er andere disciplines zoals fysiotherapeuten en logopedisten die u kunnen behandelen.
U kunt uiteraard gebruik maken van de voorzieningen in huis en deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden door medewerkers dagbesteding van De Waalboog.

Voor meer informatie of voor advies bij het aanvragen van een indicatie verwijzen wij u naar de zorgbemiddelaars van De Waalboog, zij helpen u graag verder.

Zorgbemiddeling
Telefoon:            024 - 382 64 83
E-mail:               zorgbemiddeling@waalboog.nl

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >