Terugblik bijeenkomst euthanasie en dementie 

Op donderdag 3 november organiseerde De Waalboog een informatieavond over Euthanasie en dementie. Een gevoelig onderwerp voor mensen die het raakt. Ook in de media is het onderwerp het afgelopen jaar veel in de aandacht geweest. Ruim tachtig mensen bezochten de bijeenkomst in de kapel van Joachim en Anna.

 Ad Römkens, geestelijk verzorger en voorzitter van de commissie ethiek, leidde de avond in. Daarna bekeken de aanwezigen de documentaire “Als ik dement ben, wil ik dood”. Aansluitend praatten de aanwezigen verder in kleinere groepen over de eigen gedachten en gevoelens bij dit onderwerp. De groepen stonden onder leiding van onze artsen, psychologen en geestelijk verzorgers. Een belangrijke boodschap van deze avond was: Praat tijdig met je behandelend arts over je wensen wat zorg rond het levenseinde betreft. De reacties op deze avond waren heel positief: Zinvol, verhelderend, interessant, gaf te denken. Fijn om ook nog met elkaar ervaringen, meningen te kunnen uitwisselen.

Meer informatie en naslag 
Heeft u zelf vragen over euthanasie. Bespreek die dan eerst met uw specialist ouderengeneeskunde. Ook kunt u een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van De Waalboog voor geestelijke bijstand.

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >