Eerste subsidieaanvragen gehonoreerd

De Waalboog is sinds enige tijd een samenwerking aangegaan met het Nijmeegse subsidieadviesbureau Hezelburcht. Op deze manier proberen we subsidies binnen te krijgen om bepaalde vernieuwingen mogelijk te maken. Inmiddels kunnen we daar de eerste vruchten van plukken: een tovertafel voor Nijevelt.

Joachim en Anna beschikt sinds dit jaar over een Tovertafel. Omdat dit zo’n goed effect heeft op (dementerende) bewoners wilden we ook op Nijevelt zo’n tafel aan kunnen bieden. Via het Fonds NutsOhra hebben we nu een bedrag van €6.600,- ontvangen om daar een Tovertafel van aan te schaffen. De bijdrage komt uit het programma Klein Geluk van Fonds NutsOhra.

Tovertafel, een magisch instrument
Wat is eigenlijk een Tovertafel? Het is een interactief middel om passiviteit bij mensen met dementie te doorbreken. Het is een digitaal spel dat eenvoudig op de (eet)tafel te projecteren is. Sinds het voorjaar werken we ermee op een aantal afdelingen binnen Joachim en Anna. Bewoners kunnen bijvoorbeeld magische bloemen aanraken, herfstbladeren opvangen en wegvegen en spreekwoorden en oude versjes afmaken. De eerste Tovertafel was een gift van Stichting Vrienden van De Waalboog.

Muurschildering voor Bosweg 250
De Bosweg 250, de woonomgeving voor jonge mensen met dementie heeft aan de achterzijde een hele grijze betonnen muur, waar bewoners (deels) op uitkijken. Deze muur vraagt om een opfleurbeurt. Momenteel is er een subsidieaanvraag gedaan om op deze wand te kunnen voorzien van een passende muurschildering. Zodra die gehonoreerd is, informeren wij u daar opnieuw over. 

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >