Start Project Mooie Momentjes Maken 

Het project Mooie Momentjes Maken is van start gegaan met drie levendige kickoff-bijeenkomsten op 16, 17 en 22 maart. Iedereen die betrokken is bij De Waalboog was hiervoor uitgenodigd. Met het project willen we de daginvulling meer laten aansluiten bij wat belangrijk is voor een bewoner. Daarvoor hebben we elkaar nodig: het vraagt om een sterk samenspel van mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers met en rondom de bewoner. Tijdens de bijeenkomsten werd het traject geschetst. Eerst volgt een training voor de projectgroepen per locatie. Daarna gaan we in drie veranderfasen concreet aan de slag met inhoudelijk urgente thema’s per locatie. De projectgroepen zijn samengesteld uit mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en bewoners, zodat we daarin samen leren en optrekken.

Tijdens de kickoff-bijeenkomsten gingen de gesprekken in kleine groepen over wat een zinvolle daginvulling is. Er  werden  obstakels genoemd, zoals problemen met het vervoer, het busje. Maar er werden vooral veel goede voorbeelden genoemd van mooie initiatieven en de  ideeën borrelden volop.  Een familielid van een bewoner vertelde graag een handje te willen helpen op de afdeling, maar dat de zorg vaak zó graag zorgt, dat dit niet lukt. Een medewerker vroeg aandacht voor het  bijzondere vervoersprobleem van de broer van een bewoner. Een andere aanwezige kon daar concreet een oplossing voor bieden. Een mantelzorger bood aan om wekelijks een inloopochtend te verzorgen voor bewoners, een ander om op aansprekende wijze verhalen te komen vertellen op afdelingen. Alle knelpunten en ideeën uit de bijeenkomsten worden verwerkt in het project. Kortom we zijn van start: er zijn organisatorische punten op te lossen en ook veel kansen om aan te grijpen!   

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >