Voortgang Mooie Momentjes Maken 

Uitkomsten van de nulmeting

Waarschijnlijk heeft u wel gehoord van het project Mooie Momentjes Maken. De Waalboog wil met dit project bereiken, dat de  wensen en behoeften van de bewoners bij hun daginvulling centraal staan. Dat kan alleen als er een goede en gelijkwaardige samenwerking is tussen familie, vrijwilligers en medewerkers. Op dit moment vinden trainingsbijeenkomsten plaats en na de zomer starten we met veranderplannen per locatie. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daar vanaf het begin bij betrokken. Om zichtbaar te maken wat voor verbetering het project oplevert, is bij de start in maart eerst een nulmeting gedaan. Later in het project, dat tot medio 2018 loopt, volgen nog 2 metingen.

Aan de nulmeting namen vrijwilligers, medewerkers  familieleden en bewoners deel, in totaal 287 mensen. Het beeld dat uit de nulmeting naar voren komt is gemengd: de meerderheid is positief over de manier waarop de daginvulling loopt. Maar zij zouden wel graag verbeteringen willen zien. Daarbij gaat het er vooral om, dat men beter betrokken zou willen worden bij de daginvulling. De samenwerking in de driehoek van familie-vrijwilligers-medewerkers kan dus nog beter. Verschillen tussen locaties zijn er ook: bij Joachim & Anna en bij Nijevelt zijn wat meer mensen tevreden. Ook blijkt dat medewerkers in vergelijking met de andere groepen vaker vinden dat veel verbetering nodig is.

De uitkomsten van de nulmeting worden in de trainingsbijeenkomsten besproken en meegenomen in de plannen per locatie. We willen iedereen die aan de nulmeting heeft meegedaan hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >