Eerste ervaringen met Quli wisselen

Sinds medio april doen vier afdelingen en hun contactpersonen ervaring op met het gebruik van Quli. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat hebben we aan het systeem?

Quli is een beveiligd online zorgplatform waarbij contactpersonen onder andere inzage hebben in een deel van het zorgdossier van hun naaste. Handig, want zo kan iedere gemachtigde thuis op elk gewenst moment volgen hoe het met een bewoner gaat.

Nog niet vanzelfsprekend
Quli is sinds april ingezet op de afdelingen Meidoorn, Orchidee, Eekhoorn en Pimpelmees om ervaring mee op te doen. De projectgroep, onder leiding van Marion Lankheet, heeft een evaluatie uitgevoerd over het gebruik van de afgelopen weken: Marion: ‘We merken dat Quli toegevoegde waarde heeft voor familie. Ze zijn beter op de hoogte en voelen zich meer betrokken. En zorgmedewerkers geven aan dat zij dankzij Quli makkelijker kunnen overleggen met familie. Maar we zien ook dat het gebruik van Quli nog niet vanzelfsprekend is. Dat heeft nog wel wat stimulans nodig. Als Waalboog bieden we Quli vrijblijvend aan contactpersonen aan als extra service.’

‘Prettig om op de hoogte te zijn’
De mensen die Quli gebruiken zijn er enthousiast over. De zoon van een bewoner: ‘Ik woon niet in de buurt en kan niet dagelijks langskomen. Nu kijk ik ’s avonds graag even in Quli om te zien hoe het met mijn moeder is gegaan. Dat geeft een prettig gevoel en zo blijf ik betrokken en op de hoogte.’ 

Een vrouw wiens moeder inmiddels is overleden vertelde: ‘Ik heb Quli in de laatste weken van mijn moeder heel intensief gebruikt. Zo was ik steeds goed op de hoogte. Dat was heel prettig op dagen dat ik niet langs kon komen.  Andere reacties van contactpersonen zijn: ‘het is een goede manier om op te hoogte te blijven zonder dat je de zorg hoeft te benaderen’. Een volgende persoon gaf aan: ‘Ik heb meer inzicht in de situatie van mijn vader dan voorheen. Wanneer ik er behoefte aan heb, dan kan ik dit ieder moment checken.’

‘Intensiever gebruik bij veranderingen bij bewoner’
Jessica Prinse is verpleegkundige bij de Orchidee op Nijevelt en is één van de medewerkers die Quli gebruikt. ‘We zien dat nog niet alle contactpersonen geïnteresseerd zijn om hiermee te werken. Bij de mensen die er wel actief mee zijn, zijn het vooral de kinderen van de bewoners. Zij zijn vaardiger met computers. Ook zien we dat het gebruik intensiever wordt op momenten dat de situatie voor een bewoner verandert of verslechtert. Als alles ‘doorkabbelt’ is de informatiebehoefte voor contactpersonen minder groot. Op momenten waarbij iemand achteruit gaat of de behandeling of medicatie wordt bijgesteld wordt Quli vaker geraadpleegd. We houden op die momenten overigens nog steeds telefonisch contact. We merken op dat soort momenten wel dat mensen al beter op de hoogte zijn door wat ze op Quli hebben gelezen. Zo kunnen ze gerichtere vragen stellen en duren telefoongesprekken wat korter. Ook is het makkelijker om het systeem bij nieuwe bewoners te introduceren dan bij mensen die hier al langer wonen.’

Uit de gebruikersevaluatie
Analyse van de gebruiksgegevens laat zien dat in de eerste week na de lancering het gebruik redelijk hoog was. 25 tot 50% van de contactpersonen heeft toen wel eens ingelogd. Inmiddels is dat gestabiliseerd rond 15 %. Dat is lager dan verwacht. Mensen die het systeem gebruiken zijn er overwegend enthousiast over. Maar mensen die het niet tot nauwelijks gebruiken geven aan dat zij er geen behoefte aan hebben, er geen tijd voor hebben of aan willen besteden, of dat de afdeling hen alles al vertelt. Het lijkt er op dat als mensen over de drempel zijn, dat zij Quli prettig in gebruik vinden. Er is een vrijwilliger beschikbaar om contactpersonen eventueel thuis ook te helpen om in te loggen en vertrouwd te maken met het systeem.

Tot slot
Met de ervaringen die we nu opdoen, kijken we of Quli aansluit bij de behoeften van de contactpersonen. We benutten de zomer voor de evaluatie en het maken van het plan voor het vervolg. Heeft u vragen over Quli, neem dan contact op met Marion Lankheet via quli@waalboog.nl.

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >