Planning nieuwbouw Joachim en Anna

Graag delen wij de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de planning nieuwbouw Joachim en Anna met u.

Wederopbouw Arcade binnenkort van start

De wederopbouw van de Arcade (de nieuwe naam van multifunctionele ruimte, wat voorheen de kapel was) met de onderliggende kantoorruimten gaat op 9 december van start. Het is fijn dat de werkzaamheden gaan starten, maar het is wat later dan eerder gepland. De start van de nieuwbouw heeft een lichte vertraging. Dat komt doordat we meer tijd nodig hadden voor de prijsbepaling en onderhandeling over van het hele bouwplan.

Uitloop geen grote gevolgen voor oplevering

We streven er naar rond mei het gebouw op te leveren en enkele weken later in gebruik te kunnen nemen. De uitloop heeft vooralsnog geen grote gevolgen voor de eindoplevering van het gehele project. We gaan nu namelijk in vier fasen bouwen in plaats van vijf. Daarmee winnen we tijd en blijft de einddatum in 2023 staan.

Start eerste woongebouwen

Naar verwachting starten we na de zomer van 2020 met de bouw van de eerste gebouwen:
– Gebouw A: voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen
– Gebouw F:  voor mensen ouderdoms- én psychiatrische problemen
Binnen een jaar kunnen deze gebouwen dan in gebruik genomen worden. Uiteraard houden wij u op de hoogte als daar concretere informatie over is.

Bouwplannen

Benieuwd hoe onze bouwplannen er ook al weer uitzien?
– Kijk op https://www.waalboog.nl/goed-wonen/nieuwbouw-joachim-en-anna/
– Loop langs de expositie in Joachim en Anna. U vindt deze in de gang tussen de centrale hal en de afdeling Pimpelmees.

Kleine voorbereidingen voor nieuwbouw
Op verschillende plekken hebben we al wat kleine werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er onlangs een extra bouwinspectie gedaan in panden die later zullen verdwijnen, om sloopmogelijkheden in kaart te brengen. En komende week gaan we aan de achterzijde van het terrein van Joachim en Anna  een overwoekerde zandberg verplaatsen. Dit zand hebben we nodig voor de grond rondom het eerste gebouw: gebouw A. Ook moet de huidige plek vrijgemaakt worden, omdat op deze plek een van de nieuwe gebouwen gepland staat. Met een mobiele kraan en een tractor met aanhanger wordt de zandberg verwijderd. Omdat de werkzaamheden zich aan de achterzijde van het terrein bevinden, is eventuele overlast beperkt.