Planning

De plannen van De Waalboog worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1 (eind 2018/begin 2019)

  • Overdracht woonlocaties Nijevelt hoogbouw en het St. Jozefklooster naar een nieuwe eigenaar, waarbij we deze locatie voor circa 3 jaar terughuren.
  • Overdracht van de dagbehandeling Villa Villandry naar een nieuwe eigenaar waarbij we deze locatie tot 31 december 2019 terughuren.
  • Verkoop van de aanleunwoningen bij locatie De Honinghoeve.

Fase 2 (2019 – 2023)
In deze fase starten we met de (ver)nieuwbouw van Joachim en Anna, waarin we nieuwbouw gaan doen voor wonen en behandelen en voor (ver)nieuwbouw van de kantoorruimtes voor de ondersteunende diensten van De Waalboog. De locatie Bosweg 250, waar we zorg verlenen aan jonge mensen met dementie, blijft gehandhaafd.

Fase 3 (2019 – 2023)
We zijn in gesprek met de Gemeente Nijmegen en diverse woningcorporaties om nieuwe woonlocaties te ontwikkelen in Nijmegen. Daarnaast kijken we waar de dagbehandeling voor oudere mensen met dementie en de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie gaat plaatsvinden.

Fase 4 (2021 – 2023) 
In deze fase gaan we twee huidige woonlocaties aanpassen.

         De Honinghoeve
         De kleinschalige woningen van De Honinghoeve passen we aan, waarbij
         we ruime studio’s met individueel sanitair gaan realiseren.

         Nijevelt laagbouw
         De kleinschalige woningen van Nijevelt passen we aan, waarbij we ruime
         studio’s met individueel sanitair gaan realiseren. Daarnaast komt er een
         nieuwe entree.

Nieuws

Symposium Aandacht voor LHBT ouderen

Op 21 mei 2019 van 15.00 tot 18.30 uur organiseert De Waalboog, samen met partners ZZG zorggroep,...

Lees meer >


Ook tweede Waalboogpodium weer een succes

Op maandag 15 april jl. organiseerde De Waalboog voor de tweede keer een Waalboogpodium voor haar...

Lees meer >