Planning

De plannen van De Waalboog worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1 (eind 2018/begin 2019)

  • Overdracht woonlocaties Nijevelt hoogbouw en het St. Jozefklooster naar een nieuwe eigenaar, waarbij we deze locatie voor circa 3 jaar terughuren.
  • Overdracht van de dagbehandeling Villa Villandry naar een nieuwe eigenaar waarbij we deze locatie tot 31 december 2019 terughuren.
  • Verkoop van de aanleunwoningen bij locatie De Honinghoeve.

Fase 2 (2019 – 2023)
In deze fase starten we met de (ver)nieuwbouw van Joachim en Anna, waarin we nieuwbouw gaan doen voor wonen en behandelen en voor (ver)nieuwbouw van de kantoorruimtes voor de ondersteunende diensten van De Waalboog. De locatie Bosweg 250, waar we zorg verlenen aan jonge mensen met dementie, blijft gehandhaafd.

Fase 3 (2019 – 2023)
We zijn in gesprek met de Gemeente Nijmegen en diverse woningcorporaties om nieuwe woonlocaties te ontwikkelen in Nijmegen. Daarnaast kijken we waar de dagbehandeling voor oudere mensen met dementie en de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie gaat plaatsvinden.

Fase 4 (2021 – 2023) 
In deze fase gaan we twee huidige woonlocaties aanpassen.

         De Honinghoeve
         De kleinschalige woningen van De Honinghoeve passen we aan, waarbij
         we ruime studio’s met individueel sanitair gaan realiseren.

         Nijevelt laagbouw
         De kleinschalige woningen van Nijevelt passen we aan, waarbij we ruime
         studio’s met individueel sanitair gaan realiseren. Daarnaast komt er een
         nieuwe entree.

Nieuws

Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymo...

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelij...

Lees meer >