Waalboog als kenniscentrum

Als Waalboog vinden wij het belangrijk om de zorg en behandeling voor mensen met ouderdomsproblemen steeds te blijven te verbeteren. Daarom werken onze experts mee aan wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Anne van den Brink is één van hen, zij is specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog en komende week promoveert zij. Anne deed promotie-onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen.

Promotieonderzoek
In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. De ervaring leert dat zij niet dezelfde kenmerken en zorgvragen hebben als andere bewonersgroepen in het verpleeghuis, bijvoorbeeld bewoners met dementie. Er was tot nu toe echter geen wetenschappelijk onderzoek dat deze ervaring onderbouwt. Om een passend zorgprogramma te kunnen ontwikkelen voor de gerontopsychiatrische doelgroep in verpleeghuizen zijn de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.

Samenwerkingen
De Waalboog werkt ook met verschillende belangrijke kennisinstellingen samen voor de kennisontwikkeling en het delen van kennis, zoals het RadboudUMC, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en andere relevante (landelijke) netwerken.
Raymond Koopmans is hoogleraar ouderengeneeskunde en specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog. Hij gaf onlangs een interview over het belang van meer wetenschappelijk onderzoek voor het rijksprogramma voor verpleeghuizen ‘Waardigheid en Trots’

Lees hier meer over hoe De Waalboog als kenniscentrum actief is.

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >