Krachtenbundeling voor betere afstemming dagbesteding en dagbehandeling

Met ingang van dinsdag 3 april werkt De Waalboog actief samen met Sterker (een fusie van SWON en NIM) om de dagbesteding vanuit de WMO én extramurale dagbehandeling op een locatie aan te bieden en waar mogelijk te integreren.

Bij de locatie Villa Villandry, waar De Waalboog al dagbehandeling aanbied aan ouderen met dementie, start Sterker vanaf 3 april met een Wmo-dagbestedingsgroep. Hierin bieden we plaats aan maximaal 8 deelnemers onder begeleiding van een groepsbegeleider. De dagbestedingsgroep start naast de bestaande dagbehandelingsgroep van De Waalboog, waarbij we toewerken naar een integratie van beide voorzieningen waar dit meerwaarde creëert.

Expertise bundelen
De samenwerking kwam voort uit de diversiteit aan voorzieningen voor ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle, soms gestructureerde, dagbesteding of dagbehandeling. Zowel zorg- als welzijnsprofessionals gaven het signaal af dat de complexiteit van ondersteuningsvraag van de deelnemers van de dagbesteding toeneemt. Deze ontwikkeling is in lijn met de landelijke trend, die veelal ingegeven is door het beleid om langer thuis te wonen. Daarom hebben en De Waalboog een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om hun zorg- en welzijnsexpertise te bundelen en toe te werken naar een aansluitend ketenaanbod (dagbesteding – dagbehandeling). Dit heeft geresulteerd een pilot waarbij Wmo-dagbesteding en extramurale dagbehandeling op een locatie en waar mogelijk integraal wordt aangeboden.

 

Nieuws

Symposium Aandacht voor LHBT ouderen

Op 21 mei 2019 van 15.00 tot 18.30 uur organiseert De Waalboog, samen met partners ZZG zorggroep,...

Lees meer >


Ook tweede Waalboogpodium weer een succes

Op maandag 15 april jl. organiseerde De Waalboog voor de tweede keer een Waalboogpodium voor haar...

Lees meer >