Ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers

Dementie is een verraderlijke ziekte. Als mantelzorger ziet u uw naaste steeds verder achteruitgaan en van u vandaan drijven. Dat proces maakt veel gevoelens los en roept vragen op. In de ondersteuningsgroep heeft u herkenbaar en leerzaam contact met andere mantelzorgers en krijgt u gerichte informatie over dementie.

Omgaan met dementie is een leerproces: u ervaart dat de oude, normale en zo vertrouwde manier van omgaan niet meer werkt en zult moeten accepteren dat uw partner of ouder niet meer helemaal degene is die hij of zij was. U zult dus een nieuwe manier van omgaan moeten gaan leren. Dat betekent: openstaan voor verandering en fouten durven maken. In de ondersteuningsgroep wordt u daarbij geholpen door andere mantelzorgers en zorgprofessionals.

Gespreksonderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld:  

- Hoe werkt het geheugen en wat als het geheugen niet meer goed werkt?
- Hoe ga je om met iemand die in de war is of problemen oplevert door zijn/haar gedrag?
- Hoe houd je contact met een naaste met dementie?
- Hoe kun je als mantelzorger goed voor jezelf zorgen, wat heb je nodig om het vol te houden?
- Delen van ervaringen en praktische tips.

De bijeenkomsten worden begeleid door deskundige zorgprofessionals van De Waalboog.

Waar en wanneer?

Binnen De Waalboog organiseren verschillende locaties ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers. De bijeenkomsten vormen samen een geheel. Deelname is dus bij voorkeur niet eenmalig, maar voor de duur van de hele reeks. De ondersteuningsgroepen worden onder andere georganiseerd op de locaties Joachim en Anna, De Honinghoeve, Nijevelt, de afdeling voor jonge mensen met dementie en verschillende locaties voor dagbehandeling.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan een van de ondersteuningsgroepen? U bent van harte welkom! Neem daarvoor contact op met de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) van de bewoner of met de psycholoog van de afdeling.  

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >