Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te denken over hoe we in Nederland zeer specialistische zorg voor kleine doelgroepen beter kunnen organiseren.  Het gaat om zorg die geboden wordt in expertisecentra in de langdurige zorg (WLZ). Het vergroten van de deskundigheid en het betaalbaar maken van de zorg voor deze kleine groepen zijn daarin belangrijke onderwerpen. 

Bij De Waalboog bieden we naast gespecialiseerde ouderenzorg ook zorg aan groepen mensen die zeer specialistische zorg nodig hebben, en wat maar op weinig plekken geboden kan worden. Als Waalboog zetten we ons er met onderzoek en kennisontwikkeling voor in om deze specialistische zorg steeds verder te ontwikkelen. Omdat er maar een kleine groep mensen is die deze zorg nodig heeft is dat een intensief en kostbaar traject. Het ministerie van VWS spant zich nu in om de kennisontwikkeling en betaalbaarheid van de zorg voor deze groepen mensen te verbeteren door landelijk de krachten te bundelen en betere regelingen hiervoor te treffen. 

Op het netvlies
De Waalboog werkt al jaren actief in landelijke netwerken voor specialistische doelgroepen. Dat doen we onder andere in de volgende netwerken:

Door onze actieve houding in die netwerken is De Waalboog op het netvlies gekomen bij VWS. Raymond Koopman, hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog heeft zitting in de regiegroep van VWS. Atefrans de Bruin, manager behandeling en begeleiding vertegenwoordigt De Waalboog voor de groep Dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Het ministerie van VWS heeft KPMG en Vilans gevraagd om onderzoek te doen naar de zogenaamde ‘laagvolume, hoogcomplexe’ doelgroepen in de Wlz en een advies uit te brengen hoe de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor deze groepen geborgd kan worden. In maart moeten zij een advies uitbrengen.

Financiering meerzorg
Eerder heeft Atefrans de Bruijn zich via dit netwerk samen met partners zich succesvol ingespannen om de ‘meerzorgregeling’ te versoepelen. Meerzorg maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben. Sinds begin dit jaar hoeft een zorgaanbieder voor mensen met dementie en zeer ernstige gedragsprobblemen niet meer individueel meerzorg aan te vragen. Toegeruste organisaties kunnen sindsdien meerzorg voor de gehele specialistische behandelafdeling aanvragen.

Hierdoor is de inzet van specialistische medewerkers nu structureel gefinancierd. Dat komt ten goede van alle bewoners van zo’n behandelafdeling en zorgt voor minder administratieve lasten.

Meer over de meerzorgregeling leest u hier. 

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >