Eerstelijnsdiensten

Binnen De Waalboog kunnen cliënten gebruik maken van verschillende therapievormen. De Waalboog heeft gespecialiseerde therapeuten in dienst die mensen in de thuissituatie kunnen begeleiden. Hieronder leest u welke eerstelijnsdiensten De Waalboog biedt. 

In De Waalboog werken paramedische behandelaren zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen. Paramedische behandelaren van De Waalboog kunnen mensen, die nog thuis wonen en/of op de wachtlijst staan voor het verpleeghuis/specialistisch zorg- en behandelcentrum, helpen na verwijzing van de behandelend arts. De paramedische behandelaren werken op basis van evidence based richtlijnen, maar uiteindelijk is ieder persoon uniek en wordt er een individueel behandelplan opgesteld.

Diëtetiek
De diëtist adviseert, behandelt en begeleidt bij voedings- en/of dieetproblemen. Wanneer een diëtist wordt ingeschakeld, brengt zij het voedingspatroon van de cliënt in kaart. Daarna zal zij, rekening houdend met het bestaande voedingsprobleem en de voedingsvoorkeuren van de cliënt een persoonlijk dieetadvies opstellen en dit ook regelmatig evalueren. Een veel voorkomend voedingsprobleem bij ouderen is ondervoeding. Hiervan is sprake wanneer iemand onbedoeld te veel afvalt of wanneer iemand een te laag lichaamsgewicht heeft bij ziekte. Ondervoede ouderen verliezen meer spiermassa, waardoor de algemene conditie vermindert en de kwaliteit van leven afneemt. Daarnaast verhoogt ondervoeding het risico op het ontstaan van decubitus. De diëtist werkt samen met de cliënt om zowel ondervoeding als de negatieve gevolgen hiervan te behandelen.

Ergotherapie
De ergotherapeut richt zich op het zo zelfstandig, veilig en/of prettig mogelijk uitvoeren van alledaagse bezigheden. Met alle vragen over het handelen, van ADL en vrijetijdsbesteding tot participatie, kan de cliënt terecht bij een ergotherapeut. De ergotherapeut is deskundig als het gaat om behandelen van, en adviseren over het cognitief en lichamelijk functioneren binnen het betekenisvol handelen in het dagelijkse leven. Om optimaal bij de persoonlijke situatie aan te sluiten, komt de ergotherapeut aan huis. Daar brengt ze alle wensen en mogelijkheden van de cliënt, de mantelzorger en het handelen in kaart en inventariseert ze wat de invloed van de omgeving is op dagelijkse handelingen, bezigheden en gedrag. De ergotherapeut stelt relevante doelen op met de cliënt en de betrokkenen. Ze heeft een begeleidende, behandelende, coachende en/of adviserende rol. Zo ondersteunt ze bijvoorbeeld bij het aanvragen van eventueel benodigde hulpmiddelen of aanpassingen bij de betreffende instantie. Binnen de ergotherapeutische behandeling is zowel aandacht voor vragen van de cliënt als van mantelzorgers.

Specifiek voor cliënten met (beginnende tot matige) dementie en hun mantelzorgers kan de ergotherapeut hen begeleiden middels het EDOMAH programma. EDOMAH staat voor: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Zie voor meer informatie: http://www.edomah.nl/site/index.php/edomah

Fysiotherapie
De fysiotherapeut is specialist op het gebied van houding en/of bewegen. Een eerste onderzoek wordt bij de cliënt thuis uitgevoerd. De fysiotherapeut onderzoekt welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de problemen en geeft een advies en/of stelt een behandelplan op. De behandelingen vinden plaats in de oefenzaal van de fysiotherapie en zijn vooral gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De behandelruimte is voorzien van hulpmiddelen en er is op ouderen toegespitste apparatuur aanwezig om mee te oefenen. Daarnaast kan de fysiotherapeut ook advies geven aan gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Logopedie
De logopedist adviseert en behandelt bij communicatiestoornissen en kauw- en slikproblemen. Door hersenletsel, bijvoorbeeld na een CVA of ten gevolge van een neurologische aandoening, kunnen problemen ontstaan in het uiten en begrijpen van taal of in de uitspraak ervan (afasie, dysartrie, communicatiestoornis bij rechterhemisfeerdysfunctie). Ook kan er sprake zijn van communicatieproblemen ten gevolge van dementie. Verder kan de communicatie bemoeilijkt worden door een verminderd gehoor- of stemprobleem. Kauw- en slikstoornissen geven problemen bij het eten en drinken. De logopedist gaat na waardoor de beperkingen veroorzaakt worden en hoe deze verholpen kunnen worden. Dit gebeurt ofwel door middel van directe therapie of door advisering en begeleiding van de cliënt en zijn omgeving. Wanneer er sprake is van een progressief ziektebeeld, zal de nadruk liggen op het compenseren van de beperkingen of het adequaat omgaan met de veranderende mogelijkheden. De logopedist kan aan huis behandelen.

Wilt u meer informatie

Telefoon: 024 - 382 63 73
E-mail: extramuralebehandeling@waalboog.nl 

Alle behandelaren staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van paramedische beroepen. De fysiotherapeuten zijn daarnaast ook nog BIG geregistreerd.

 

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >