Kort nieuws vanuit de Cliëntenraad

Als eerste melden wij u graag dat de Cliëntenraad, na een open sollicitatieprocedure vanaf 1 augustus jl., weer een voorzitter heeft. Zijn naam is Vincent Paes. Vincent is vrijwilliger van een bewoner op locatie de Bosweg. Meer over Vincent leest u in de volgende editie van het cliëntenblad ‘Bij de Koffie’.
Eind augustus hebben wij ook gesprekken met nieuwe kandidaten voor onze Cliëntenraad. Zodra hierover meer bekend is, laten we dit aan u weten.

Tijdens onze overleggen met het bestuur van De Waalboog hebben wij onder andere gesproken over de nieuwbouw van Joachim en Anna. Wij waren verbaasd dat de units op de begane grond geen deur naar buiten zouden krijgen. Nu kunnen wij u mededelen dat deze er toch zo goed als zeker gaan komen. Het is toch heerlijk als de deur straks open kan, als bewoners dat wensen. Ook is er gesproken over het rookbeleid. Wij begrijpen het beleid voor De Waalboog. Toch zijn wij van mening dat de mensen die binnen De Waalboog zorg afnemen en hun hele leven hebben gerookt, ook in de toekomst het sigaretje of sigaar mogen opsteken. Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met de andere bewoners. Daarom is afgesproken dat er goede en veilige rookplekken komen.

Ook het budget van de dagbesteding binnen De Waalboog is door de Cliëntenraad met het bestuur besproken. Op dit moment zijn de verschillen tussen de locaties groot en dat merken bewoners ook. De Cliëntenraad is van mening dat dit moet veranderen. Hierover gaan wij nog in contact. De Uitleen, van de locatie Nijevelt, vinden wij een mooi en goed initiatief en wij gaan akkoord met de uitrol over alle locaties.

Meer informatie vanuit de Cliëntenraad leest u in het cliëntenblad ‘Bij de Koffie’.

Hartelijke groeten en een fijne zomer!
Betty, Jet, Vincent en Tineke

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >