Arbeidsmarkt

Sinds een tijd heeft De Waalboog structureel te maken met een aantal vacatures. Verschillende maatregelen worden genomen om het proces van instroom en doorstroom van medewerkers te verbeteren. Netwerken spelen in de huidige arbeidsmarkt een steeds voornamere rol. Als we kijken naar de werkgeversnetwerken waarin we deelnemen, dan zijn dat WZW (www.wzw.nl ), de Werkgeverij (www.dewerkgeverij.nl) en DNA (www.denieuwearbeid.nu). Daarnaast zijn er contacten met MVO Solutions (www.mvosolutions.nl). Met stichting Het Inter-lokaal en Tandem is onlangs een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De samenwerking is gericht op de aanpak 'werken aan financiële zelfredzaamheid' op basis van de methodiek Mobility Mentoring. Ten behoeve van deze aanpak zijn we bereid werkervaringsplaatsen voor deelnemers, voor wie dit passend is, in onze organisatie beschikbaar te stellen. Wanneer er mogelijkheden op betaald werk binnen onze organisatie zijn, zullen we ons inspannen om deze door genoemde kandidaten te laten vervullen.

Onlangs is op initiatief van het Zorgkantoor gestart met een regionaal zorgpact, waarbij in samenwerking tussen zorgorganisaties (Netwerk 100), onderwijs en zorginkopers gewerkt wordt aan een samenhangende aanpak van het arbeidsmarktbeleid. De ministeries VWS, OCW en SZW ondersteunen waar gevraagd met raad en daad.

Nieuws

Symposium Aandacht voor LHBT ouderen

Op 21 mei 2019 van 15.00 tot 18.30 uur organiseert De Waalboog, samen met partners ZZG zorggroep,...

Lees meer >


Ook tweede Waalboogpodium weer een succes

Op maandag 15 april jl. organiseerde De Waalboog voor de tweede keer een Waalboogpodium voor haar...

Lees meer >