Arbeidsmarkt

Sinds een tijd heeft De Waalboog structureel te maken met een aantal vacatures. Verschillende maatregelen worden genomen om het proces van instroom en doorstroom van medewerkers te verbeteren. Netwerken spelen in de huidige arbeidsmarkt een steeds voornamere rol. Als we kijken naar de werkgeversnetwerken waarin we deelnemen, dan zijn dat WZW (www.wzw.nl ), de Werkgeverij (www.dewerkgeverij.nl) en DNA (www.denieuwearbeid.nu). Daarnaast zijn er contacten met MVO Solutions (www.mvosolutions.nl). Met stichting Het Inter-lokaal en Tandem is onlangs een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De samenwerking is gericht op de aanpak 'werken aan financiële zelfredzaamheid' op basis van de methodiek Mobility Mentoring. Ten behoeve van deze aanpak zijn we bereid werkervaringsplaatsen voor deelnemers, voor wie dit passend is, in onze organisatie beschikbaar te stellen. Wanneer er mogelijkheden op betaald werk binnen onze organisatie zijn, zullen we ons inspannen om deze door genoemde kandidaten te laten vervullen.

Onlangs is op initiatief van het Zorgkantoor gestart met een regionaal zorgpact, waarbij in samenwerking tussen zorgorganisaties (Netwerk 100), onderwijs en zorginkopers gewerkt wordt aan een samenhangende aanpak van het arbeidsmarktbeleid. De ministeries VWS, OCW en SZW ondersteunen waar gevraagd met raad en daad.

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >