Arbeidsmarkt

Sinds een tijd heeft De Waalboog structureel te maken met een aantal vacatures. Verschillende maatregelen worden genomen om het proces van instroom en doorstroom van medewerkers te verbeteren. Netwerken spelen in de huidige arbeidsmarkt een steeds voornamere rol. Als we kijken naar de werkgeversnetwerken waarin we deelnemen, dan zijn dat WZW (www.wzw.nl ), de Werkgeverij (www.dewerkgeverij.nl) en DNA (www.denieuwearbeid.nu). Daarnaast zijn er contacten met MVO Solutions (www.mvosolutions.nl). Met stichting Het Inter-lokaal en Tandem is onlangs een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De samenwerking is gericht op de aanpak 'werken aan financiële zelfredzaamheid' op basis van de methodiek Mobility Mentoring. Ten behoeve van deze aanpak zijn we bereid werkervaringsplaatsen voor deelnemers, voor wie dit passend is, in onze organisatie beschikbaar te stellen. Wanneer er mogelijkheden op betaald werk binnen onze organisatie zijn, zullen we ons inspannen om deze door genoemde kandidaten te laten vervullen.

Onlangs is op initiatief van het Zorgkantoor gestart met een regionaal zorgpact, waarbij in samenwerking tussen zorgorganisaties (Netwerk 100), onderwijs en zorginkopers gewerkt wordt aan een samenhangende aanpak van het arbeidsmarktbeleid. De ministeries VWS, OCW en SZW ondersteunen waar gevraagd met raad en daad.

Nieuws

De Waalboog-jaarkrant is uit!

Een waardig vervolg geven aan het leven van bewoners. Zo goed als mogelijk is. En zo thuis als ma...

Lees meer >


Vacature voorzitter centrale Cliƫntenraad De Waalboog

Zegt u het als het anders kan? Word dan voorzitter van de centrale Cliëntenraad van De Waalb...

Lees meer >