Arbeidsmarkt

Sinds een tijd heeft De Waalboog structureel te maken met een aantal vacatures. Verschillende maatregelen worden genomen om het proces van instroom en doorstroom van medewerkers te verbeteren. Netwerken spelen in de huidige arbeidsmarkt een steeds voornamere rol. Als we kijken naar de werkgeversnetwerken waarin we deelnemen, dan zijn dat WZW (www.wzw.nl ), de Werkgeverij (www.dewerkgeverij.nl) en DNA (www.denieuwearbeid.nu). Daarnaast zijn er contacten met MVO Solutions (www.mvosolutions.nl). Met stichting Het Inter-lokaal en Tandem is onlangs een intentieverklaring tot samenwerking getekend. De samenwerking is gericht op de aanpak 'werken aan financiële zelfredzaamheid' op basis van de methodiek Mobility Mentoring. Ten behoeve van deze aanpak zijn we bereid werkervaringsplaatsen voor deelnemers, voor wie dit passend is, in onze organisatie beschikbaar te stellen. Wanneer er mogelijkheden op betaald werk binnen onze organisatie zijn, zullen we ons inspannen om deze door genoemde kandidaten te laten vervullen.

Onlangs is op initiatief van het Zorgkantoor gestart met een regionaal zorgpact, waarbij in samenwerking tussen zorgorganisaties (Netwerk 100), onderwijs en zorginkopers gewerkt wordt aan een samenhangende aanpak van het arbeidsmarktbeleid. De ministeries VWS, OCW en SZW ondersteunen waar gevraagd met raad en daad.

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >