Aanvullende verzekering, een goed idee?

In Bij de Koffie 4, 2016 hebben we cliënten en familieleden geïnformeerd over de ziektekostenverzekering en de aanvullende verzekering voor bewoners van een verpleeghuis. Naar aanleiding van dat bericht heeft een mantelzorger de Cliëntenraad wat vragen gesteld. Naar aanleiding daarvan onderstaande aanvulling op het artikel in Bij de koffie. Zo wordt fysiotherapie, beweegzorg én tandheelkundige zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed, maar brillen, contactlenzen, gehoorapparaten, alternatieve zorg, en vaccinatie voor verblijf in het buitenland bijvoorbeeld niet. Heeft uw naaste daar behoefte aan, dan kan het interessant zijn een aanvullende verzekering af te sluiten. Maar dat is niet altijd het geval.

Rekenvoorbeeld

Kijkend bij VGZ naar het goedkoopste pakket dat een bril vergoedt, is de vergoeding € 100,- per 3 jaar. Kosten voor de verzekering (vanaf) € 16,50 per maand. Je betaalt dan al minimaal € 594,- aan premie in 3 jaar tijd om € 100,- voor een bril vergoed te krijgen. De kosten aan de verzekering wegen dan niet op tegen de vergoeding die je krijgt. Dan blijft nog staan of en hoeveel je aan alternatieve zorg (homeopathie, acupunctuur, lymfedrainage etc.) verwacht te gebruiken. Als je noch van de alternatieve zorg noch van een bril of contactlenzen gebruik maakt, betekent dit dus, dat het hebben van een aanvullende verzekering onnodig zou zijn. Uiteraard is dit ter beoordeling aan u zelf in relatie tot uw persoonlijke situatie.
 
Nog even dit…
Verpleeg- en verzorgingsmiddelen zoals verband- en incontinentiemateriaal vallen onder de WLZ. Hiervoor geldt geen eigen risico, wel is er sprake van een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het inkomen en vermogen, de indicatie en de persoonlijke situatie van de cliënt of bewoner. Mobiliteitsproducten zoals een rolstoel worden meestal vanuit de WLZ vergoed, echter niet altijd. Zie voor meer informatie: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/mobiliteitshulpmiddelen.

Twijfelt u over een aanvullende verzekering in uw situatie? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.  

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >