‘Week van de Verbinding’ een succes!

Maandag 12 mei was een gezellige drukke dag bij De Waalboog. Op de verjaardag van Florence Nightingale wordt zoals gebruikelijk de Dag van de Zorg gevierd. Op deze feestelijke dag werd ook de Peter van Diepenprijs uitgereikt (zie pagina 6) en ging de ‘Week van de verbinding’ van start. Emmy Janssen-Sengers, bestuurder van De Waalboog, ging langs alle Nijmeegse locaties om de aftrap te verzorgen.

In de Week van de verbinding stond de samenhang tussen de grote Waalboogprojecten centraal: Ruimte voor de professional, Belevingsgericht Werken en Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum. Deze drie-eenheid is onderling verbonden en samen versterken ze elkaar. Alle drie hebben ze als uiteindelijk doel de zorg voor de cliënten continu te verbeteren. 

Kapstok

Tijdens deze verbindingsweek werden er dagelijks op alle locaties wisselende workshops georganiseerd voor geïnteresseerden. Zowel medewerkers, vrijwilligers als mantelzorgers en cliënten kwamen erop af. Sommigen waren zo enthousiast en bezochten ze allemaal. Er waren vier verschillende workshops die door eigen deskundigen werden verzorgd: Welbevinden, Omgaan met dilemma’s, Onbegrepen gedrag en Pijn. Uiteindelijk vormden de workshops vaak de ‘kapstok’ om in contact te komen met mensen met een andere rol of achtergrond.

Wederzijds begrip en waardering

Tegen welke dilemma’s loopt een mantelzorger aan? Welke mogelijke oplossingen kunnen professionals bedenken voor ‘onbegrepen gedrag’? En hoe verhouden vrijheid en eigen regie zich tot de specialistische kennis? Het zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod kwamen. Het waren zeer bijzondere en waardevolle bijeenkomsten. Er ontstonden goede gesprekken en discussies en er was veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Een mooie basis voor meer wederzijds begrip en waardering. Alle deelnemers kijken uiteindelijk vanuit hun eigen 

rol en achtergrond naar een situatie. Maar allen hebben zij één ding gemeen: of we nou medewerker, vrijwilliger, mantelzorger of cliënt zijn: wij willen allemaal het beste voor de cliënt!  

Inmiddels is de Week van de Verbinding geëvalueerd en zo goed bevallen dat de directie heeft besloten om van de Week van de Verbinding een jaarlijks terugkerend Waalboog-evenement te maken. Dat zal steeds rondom de Dag van de Zorg plaatsvinden.

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >