Lopende onderzoeken

Onderzoek is een van de manieren om nieuwe inzichten te ontwikkelen en te toetsen of de geboden zorg en behandeling ook effectief is.  Joachim en Anna kent een lange onderzoekstraditie en werkt nauw samen met het UMC St Radboud.

Hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde  Raymond Koopmans is verbonden aan De Waalboog. Hij heeft een lange staat van dienst op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast financiert De Waalboog momenteel het promotie-onderzoek van drs. J.M.A. van den Brink. Zij is naast haar functie als specialist ouderengeneeskunde ook werkzaam als junior onderzoeker op de “Mapping-studie: Patients with both mental and physical problems residing in Dutch nursing homes”.

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken waar De Waalboog een bijdrage aan levert.

 


Welbevinden binnen gerontopsychiatrie

Valideren van een geschikt meetinstrument voor het meten van welbevinden bij mensen met gerontopsychiatrische problematiek. 

Onderzoeker:     

Elja van der Wolf
psychloog / phD-student

Instituut Laurens
E-mail e.vanderwolf@laurens.nl 
Waalboog betrokken: 

afdeling Jasmijn / Sering
contactpersoon: Anne v.d. Brink 

 


Onderzoek naar ervaringen van jonge mensen met dementie en hun familieleden

onderzoek naar de ervaringen van jonge mensen met dementie met hun aandoening en hun familieleden. Het onderzoek richt zich met name op de communicatie tussen de patiënt en zijn familie. Waar wordt over gesproken en gedeeld en waar wordt niet over gesproken en niet gedeeld?

Onderzoeker:     

Silke Hoppe
phD candidate 

Instituut Universiteit van Amsterdam
E-mail s.c.hoppe@uva.nl
Waalboog betrokken: 

Bosweg 250
contactpersoon: Sanne Bolder, zorgmanager 

 


Follow-up Beyondstudie

Onderzoek naar ziekteduur tot aan overlijden en overlijdensoorzaak van jonge mensen met dementie. Hiertoe vindt dossieronderzoek plaats. 

Onderzoeker:     

Stijntje Bokdam, arts i.o. tot specialist ouderengeneeskunde 

Instituut Kenniscentrum Archipel i.s.m. Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd
E-mail  
Waalboog betrokken: 

Bosweg 250
contactpersoon: Sanne Bolder, zorgmanager 


De verhouding tussen 1 RM en 10 RM oefenweerstand bij de m.quadriceps van kwetsbare ouderen

Literatuurstudie en onderzoek bij bewoners die quadriceps krachttraining krijgen. Onderzoeksvraag: Hoe verhoudt de 1 RM spierkracht gemeten met de handhelddynamometer zich tot 10 RM trainingslast met losse gewichten in kg? is de 1 RM vaststelling volgens ons protocol binne onze doelgroep betrouwbaar?

Onderzoeker:     

4e jaars fysiotherapie (Hogeschool Arnhem Nijmegen)

Instituut De Waalboog
E-mail  
Waalboog betrokken: 

Fysiotherapie De Waalboog
contactpersoon: Marlous Steuns, John Branten 

 


Pilot Spankracht

Een vervolg op eerder onderzoek naar ontwikkelen van interventie om tot zinvolle dagbesteding te komen. De pilot betreft het testen van het werkboek dat ontwikkeld is in de eerste fase van het project. 

Onderzoeker:     

Drs. Deliane van Vliet
Dr. Debby Gerritsen

Instituut Radboud UMC
E-mail  
Waalboog betrokken: 

Bosweg 250
contactpersoon: Sanneke Bolder

 Senior Stap studie

Onderzoek naar valpreventie bij ouderen waarbij een loopmeter wordt ontwikkeld, waarmee de oudere zelf zijn/haar valrisico en mobiliteit in de gaten kan houden.

Onderzoeker: Kim Bongers MSC
Onderzoeker in opleiding (promovenda)
Instituut Radboud umc / afdeling Geriatrie Nijmegen
E-mail k.bongers@ger.umcn.nl

 

 

 


TENSE-studie
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en onderzoeken van de effectiviteit van een training voor verzorgenden in het omgaan met probleemgedrag. Het trainingsprogramma is bedoeld om een effectieve en langer durende verbetering van kennis over en omgang met probleemgedrag te bereiken en een vermindering van de hierdoor ervaren belasting van verzorgenden.

Onderzoeker drs. Theo Hazelhaf
Gezondheidszorgpsycholoog-onderzoeker
Instituut Stichting Vitalis Woonzorggroep Eindhoven
Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Nijmegen
Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON)
E-mail t.hazelhof@elg.umcn.nl
Telefoon +31 (0)24-3655306

 


Follow-up

Onderzoek naar  de geschiktheid van de EOLD (End of Life in Dementia)  meetinstrumenten in het ondersteunen van verpleeghuizen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de laatste fase van het leven bij dementie.

Onderzoekers drs. Nieke Boogaard
uitvoerend onderzoeker
drs. Mirjam C. van Soest-Poortvliet
uitvoerend onderzoeker
dr. ir. Jenny T. van der Steen
projectleider, epidemioloog
Instituut VUmc, EMGO, afdeling Verpleeghuisgeneeskunde Amsterdam
E-mail followup@vumc.nl
Telefoon +31 (0)20-4445371 (afwezig op woensdag) 

Proper-studie

Onderzoek naar derterminanten van psychofarmacagebruik bij mensen met dementie en aansluitend een medicatieview om het PF gebruik te optimaliseren. 


                         

 

Nieuws

Waalboog verzorgt masterclass over zorg voor jonge mensen met dementie

De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Graag delen wij onze ke...

Lees meer >


Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >