Cliëntenraad

De Waalboog heeft een actieve en betrokken cliëntenraad. Zij behartigt de belangen van de bewoners en hun familie, waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het bestuur.

Cliëntenraad De Waalboog

Foto v.l.n.r.: Wytze Westra, Jenny de Fouw, Jet Jacobs, Vincent Paes, Betty Verbree, Tineke Bulder en Agaath Eras.

De cliëntenraad houdt zich bezig met alles wat bewoners van De Waalboog aangaat: zorg, welzijn en huisvesting. Dus ook gewoon een gewijzigd douchebeleid of een gek luchtje op de afdeling. De raad signaleert wat er speelt, stelt zelf bij bestuur en management onderwerpen aan de kaak en informeert wat de gevolgen zijn van nieuwe ontwikkelingen.

Advies aan bestuur

Op het moment dat het bestuur nieuw beleid ontwikkelt, zorgt de cliëntenraad ervoor dat duidelijk is wat de wijzigingen betekenen voor de bewoners. Soms stelt de cliëntenraad een aantal aanpassingen voor, voordat ze instemt met de plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, de inrichting van openbare ruimten, verbouwingen, het omvormen van afdelingen, of veranderingen bij de inzet van zorgprofessionals. Verder kijkt de raad mee bij belangrijke stukken als kwartaalrapportages, jaarrekeningen en begrotingen. Ook nemen de leden van de raad deel aan aan allerlei projectgroepen en commissies. Een goede manier om de stem van bewoners te laten horen en vanaf het begin mee te sturen in de planvorming.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit zes leden die vertegenwoordigers zijn van de lokale raden:

  • De heer V. (Vincent) Paes – voorzitter cliëntenraad
  • Mevrouw T. (Tineke) Bulder – contactpersoon locaties St. Jozefklooster en De Honinghoeve
  • Mevrouw J. (Jet) Jacobs – contactpersoon locaties Nijevelt en Joachim en Anna
  • Mevrouw B. (Betty) Verbree – contactpersoon locaties Nijevelt en Joachim en Anna
  • De Heer. W (Wytze) Westra – contactpersoon zorg
  • Mevrouw J. (Jenny) de Fouw – contactpersoon De Honinghoeve
  • Mevrouw A. (Agaath) Eras – ondersteuner cliëntenraad

In contact met de bewoners

De cliëntenraad komt graag in contact met haar achterban, dus met u als bewoner. U kunt de leden tegenkomen op familiecontactbijeenkomsten, bij grootschaliger activiteiten, of op werkbezoek bij een van de afdelingen. Heeft u een vraag, opmerking of een verbetersuggestie voor de zorg- en dienstverlening van De Waalboog? Spreek een van de leden van de cliëntenraad aan of stuur een mail naar clientenraad@waalboog.nl. 

Blijf op de hoogte

De cliëntenraad bericht over haar activiteiten in de digitale nieuwsbrief van De Waalboog. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Klik hier om u te abonneren.

Vragen?

Heeft u vragen over of voor de Cliëntenraad? Wij helpen u graag.