Vakantiehulp gezocht!

Ben je 17 jaar of ouder en op zoek naar vakantiewerk of een bijbaantje? Bij De Waalboog kun je betekenisvol werk doen en tegelijkertijd je bankrekening een beetje spekken.

Solliciteer

ANBI-status

Stichting De Waalboog en Stichting Vrienden van De Waalboog staan bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een voorwaarde is dat op de website een aantal gegevens van de ANBI staat.

Naam

Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen
Stichting Vrienden van De Waalboog

Fiscaal nummer
8098.79.256
8067.14.682

KvK
09103258

Contactgegevens
Postbus 31071,6503 CB Nijmegen
Tel.: 024-3228264
E: info@waalboog.nl

Bestuurssamenstelling en namen leden
Eénhoofdige raad van bestuur, mevrouw Mevrouw drs. H.B.A. (Rita) Arts, voorzitter raad van bestuur

Strategisch ontwikkelplan
Zie Strategisch ontwikkelplan.

Beloningsbeleid
Volgens regeling. Jaarverantwoording 2020

Doelstelling
Wij bieden zorg, welzijn en wonen aan mensen die niet meer zonder professionele hulp een zelfstandig leven kunnen leiden. in dialoog met cliënt en familie wordt gewerkt aan het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van leven. De cliënt blijft zoveel als mogelijk in regie. De beleving van de cliënt en samenredzaamheid vormen ons uitgangspunt.

Verslag activiteiten
Zie jaarverantwoording. 

Financiële verantwoording
Zie jaarverantwoording. 

Verplicht gebruik van standaardformulieren publicatieplicht door grote ANBI’s
Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht gebruik te maken van standaardformulieren.

Download hier  het ANBI-formulier van De Waalboog.

Download hier  het ANBI-formulier van Stichting Vrienden van De Waalboog.

Meer informatie
Op de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) leest u meer over hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de zorgbemiddelaars van De Waalboog.

Vragen?

Heeft u vragen over de ANBI-status van De Waalboog? Of wilt u wat meer weten? Neem dan contact met ons op.