Ontwikkeling huidige en nieuwe woonlocaties

Huidige locaties

Villa Villandry
Dagbehandeling Villa Villandry is een monumentaal pand aan de Bosweg in Nijmegen. Op dit moment wordt hier dagbehandeling geboden aan ouderen met dementie. Daarnaast biedt de villa kantoorfaciliteiten aan medewerkers van De Waalboog. De Villa is verkocht en krijgt een nieuwe eigenaar. De Waalboog huurt dit pand terug tot eind 2019. Tot die tijd bekijken we waar de dagbehandeling voor oudere mensen met dementie zich het beste kan situeren. De medewerkers die hier nu gebruik maken van de kantoorfaciliteiten gaan deze krijgen op andere locaties van De Waalboog.

               Planning overdracht naar nieuwe eigenaar
               2018 – 2019

St. Jozefklooster
Het St. Jozefklooster is een bijzonder woonzorgcentrum. Het ligt in Nijmegen in de prachtige en gemoedelijke wijk Hees. In dit oorspronkelijke klooster wonen zo’n zestig religieuzen en niet-religieuzen onder één dak. Het gebouw heeft zorgappartementen en appartementen voor tijdelijk verblijf. Het monumentale pand dateert uit 1930 en is ondanks haar prachtige en karakteristieke  elementen op termijn niet geschikt voor rendabele zorg. Het klooster krijgt een nieuwe eigenaar met als uitgangspunt dat De Waalboog de ruimte tot 2023 blijft huren.

                Planning overdracht naar nieuwe eigenaar
                2018 – 2019

Woonzorgcentrum Nijevelt
Woonzorgcentrum Nijevelt bestaat in uit twee gebouwen: hoogbouw en laagbouw. Deze locatie is centraal gelegen in Nijmegen. Voor mensen met een meer of mindere somatische of psychogeriatrische zorgbehoefte biedt Nijevelt verpleegafdelingen, kleinschalige woonvoorzieningen en zorgappartementen.

Nijevelt hoogbouw
Nijevelt hoogbouw krijgt een nieuwe eigenaar met als uitgangspunt dat De Waalboog de benodigde ruimte tot 2023 kan blijven huren.  

                Planning overdracht naar nieuwe eigenaar
                2019

Nijevelt laagbouw
Voor Nijevelt laagbouw zijn met name aanpassingen gevraagd voor de groepswoningen psychogeriatrie op de begane grond en de 1e etage. De plannen zijn gebaseerd op het samenvoegen van 2 kamers en inpassing van individueel sanitair. Daarnaast wordt de entree van het gebouw verplaatst naar de andere zijde van het gebouw.

               Planning aanpassen kleinschalige woningen 
               2021 – 2023

Woonzorgcentrum De Honinghoeve
In De Honinghoeve gaan we de kleinschalige woningen op de 1e en 2e etage van de laagbouw aanpassen. We voegen twee kamers samen en realiseren individueel sanitair. Dit betekent dat de groepen op kleinschalig wonen kleiner worden en dat er twee groepen van acht bewoners ontstaan met algemene voorzieningen zoals een gezamenlijke huiskamer en keuken.

De vier aanleunwoningen die naast het woonzorgcentrum liggen gaan verkocht worden.

                 Planning aanpassen kleinschalige woningen
                 2021 - 2023

Nieuwe locaties

De Waalboog is in gesprek de Gemeente Nijmegen en met verschillende instanties over het ontwikkelen van nieuwe locaties in Nijmegen.

Thuisgevoel
Zowel de nieuwbouw van Joachim en Anna als de nieuwe locaties staan in het teken van het thuisgevoel: een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving waar kwetsbare ouderen prettig kunnen leven. De Waalboog streeft ernaar dat iedere bewoner zo goed mogelijk zelfstandig kan wonen in een eigen appartement of studio, met voorzieningen die zijn afgestemd op zijn of haar levenswijze en met volop ruimte voor beweging en een eigen zinvolle daginvulling. Eten en drinken, wassen en drogen, huishoudelijke zaken én behandeling vinden in principe plaats in of anders nabij de eigen woon- en leefomgeving. En toepassing van moderne domotica zorgt ervoor dat bewoners extra ondersteuning krijgen om zelfstandig te handelen en veilig te wonen.

De locaties krijgen alle een gezamenlijke huiskamer, waar bewoners hun naasten kunnen ontvangen. Vanzelfsprekend hebben bewoners met psychogeriatrische en somatische problematiek een specifieke benadering nodig. Nadrukkelijk wil De Waalboog de zorg samen vormgeven met alle direct betrokkenen.

                Planning ontwikkelen nieuwe locaties
                2019 – 2023

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >