Praktijkgericht onderzoek -“Mensen die vragen  worden niet overgeslagen”

Binnen Joachim en Anna bieden wij specialistische zorg aan mensen die naast chronische lichamelijke klachten ook psychische problemen hebben. Steeds streven wij naar continue verbetering van kwaliteit van leven voor onze bewoners. Dit doen wij onder andere door onderzoek te doen naar vragen die onze zorgmedewerkers hebben in de praktijk van alledag. In 2015 is door Ineke Jansen, EVV- verpleegkundige, en Antoinette de Krijger, dagbestedingscoach, een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de dagbesteding van onze bewoners “Mensen die vragen worden niet overgeslagen”. Met dit onderzoek wilden wij  nog  beter aansluiten bij de wensen en behoeften van onze bewoners over hoe ze hun dag willen doorbrengen.

De zorgmedewerkers van Jasmijn en Sering hadden al geruime tijd de indruk dat bewoners van de ene afdeling meer aan het activiteitenprogramma en het verenigingsleven deelnamen dan de bewoners van de andere afdeling. Deze laatste groep bewoners was naar hun idee ook meer op hun eigen kamer of op de eigen afdeling te vinden. Individuele verschillen in de manier waarop bewoners hun dagen invullen zijn vanzelfsprekend, maar de verschillen tussen de beide afdelingen leken al jaren op een soort patroon zonder dat daar bewust voor was gekozen.Maar klopte dit ook of was het een gevoel? Dat wilden we wel eens onderzoeken. En als er een verschil was, waar had dat dan mee te maken? Als we dat wisten, konden we beter en gerichter bij de wensen van onze bewoners aansluiten.

Het was de eerste keer dat Ineke Jansen en Antoinette de Krijger zelf een onderzoek hebben uitgevoerd en dit was in het begin wel wennen! Met begeleiding van ervaren onderzoekers en collega’s Anne van den Brink en Debby Gerritsen zijn ze erin geslaagd om alle gegevens te verzamelen van 33 bewoners. En het onderzoek doen loont!  De resultaten gaven daadwerkelijk inzicht in de dagbesteding van bewoners van beide afdelingen. Om de betekenis van de resultaten te kunnen achterhalen zijn deze ook besproken in de zorgteams en dit leverde een interessant gesprek op met eye-openers maar ook met ideeën die meteen werden geopperd om dingen te verbeteren.

Enkele opmerkelijke bevindingen waren dat het inderdaad klopte dat op de ene afdeling bewoners actiever deelnamen aan activiteiten buiten de afdeling en op de eigen afdeling. Mogelijk heeft dit te maken met de manier van werken van de dagbestedingscoach waarbij de een meer op de groep is gericht en de ander meer op het individu. Daarnaast waren zorgmedewerkers verrast dat er toch veel momenten waren dat bewoners niets deden. Hier werd meteen actie op ondernomen door dagelijks meer aandacht te besteden aan de gezamenlijke koffiemomenten. De resultaten zorgden ook voor meer vragen. Er werden nu gemiddelden besproken, maar men was ook erg benieuwd naar de resultaten per bewoner. En de belangrijkste vraag was: wat vinden de bewoners hier eigenlijk van? Dit is wat de komende tijd onderzocht zal gaan worden door twee EVV-verpleegkundigen in het praktijkgerichte onderzoek “De dag door….”  In dit onderzoek worden aan de hand van een  kwalitatief onderzoek interviews afgenomen bij de huidige bewoners over hun wensen en verwachtingen aangaande dagbesteding.

De conclusie was dat het onderzoek zeker de moeite waard was. Het heeft inzicht gegeven in verschillen en ideeën opgeleverd voor het aanpassen van dingen in het dagelijkse werk. Opvallend was dat we helemaal geen missende data hadden: alle lijsten waren volledig ingevuld. Op beide afdelingen was de betrokkenheid bij dit onderzoek van naaste collega’s groot! 

Ineke Jansen, EVV-verpleegkundige
Antoinette de Krijger, dagbestedingscoach
Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde, onderzoeker
Marlies van Kordelaar, programmaleider Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum
Debby Gerritsen, senior onderzoeker

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >