Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt wonen maar bij De Waalboog op onze locatie Bosweg 250 (voor jonge mensen met dementie en mensen met niet aangeboren hersenletsel). Je bent dol op de kermis, maar als je in een verpleeghuis woont gaat dat niet meer zo vanzelfsprekend. Hoe fijn is het dan

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te denken over hoe we in Nederland zeer specialistische zorg voor kleine doelgroepen beter kunnen organiseren. Het gaat om zorg die geboden wordt in expertisecentra in de langdurige zorg (WLZ). Het vergroten van de deskundigheid en het betaalbaar maken

Lees meer >


Succesvolle editie van 'ommetje op rolletjes' voor bewoners Nijevelt

Ze zijn in de tachtig of de negentig en een enkeling is zelfs honderd-plus, de deelnemers aan het Ommetje op rolletjes. 42 bewoners van woonzorgcentrum Nijevelt zijn zaterdag 5 oktober op expeditie geweest door hun wijk, dankzij vrijwilligers die hun rolstoel voortduwen. Op de route worden ze getrakteerd op culturele verrassinkjes. Burgemeester

Lees meer >


Voortgang werving nieuwe bestuurder

Per 1 september j.l. nam De Waalboog afscheid van bestuurder Toke Piket. Zij heeft een nieuwe baan aanvaard als bestuurder bij Abrona, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Loeks van der Veen is momenteel interim-bestuurder. Hieronder leest u de voortgang over de werving van een nieuwe bestuurde

Lees meer >


Waalboog-methode: Focussen bij ontremd gedrag

Voor mensen met FTD en andere vormen van dementie De Waalboog is gespecialiseerd in zorg voor jonge mensen dementie. FTD (Frontotemporale dementie) is één van de dementievormen die bij deze groep mensen veel voorkomt.  FTD gaat gepaard met gedragsproblemen en vraagt daarom een andere aanpak dan bijvoorbeeld de ziekte van Alzhe

Lees meer >


Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers in locatie Joachim en Anna. Het belooft weer een bijzondere middag te worden met leuke workshops en interessante lezingen.  Het thema van dit Waalboogpodium is ‘oud en nieuw’. Het Waalboogpodium wor

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van locatie Joachim en Anna. Een familielid uit daarin zijn zorgen over de veiligheid van de bewoners. Bij De Waalboog staat veiligheid voor bewoners hoog in het vaandel. Daarom betreuren wij het zeer dat sinds we de nieuwe entree bij Joachim en Anna in gebr

Lees meer >


Concerten OpMaat: muziek is voor iedereen

De Waalboog, Besiendershuis en VasimZO hebben de handen ineengeslagen en organiseren een serie concerten met weinig omgevingsprikkels onder de naam Concerten OpMaat. Muziek speelt een zeer belangrijke rol in het leven. Muziek geeft troost, maakt blij en geeft de mogelijkheid even te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid. Muziek moet voor ie

Lees meer >


Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een verkoelend ijsje.  Bewoners, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers die op dat moment aanwezig waren konden op alle locaties op een heerlijke verkoeling rekenen. Zo komen we die warme dagen wel door. Bedankt Vrienden van De Waalboog! Meer weten

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Piket per 16 september 2019 een nieuwe baan aanvaard als bestuurder bij Abrona. Abrona ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. De organisatie biedt langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning in 27 gemee

Lees meer >


Onderzoek: Stijging crisisopnamen bij dementie

Ouderen met dementie belanden steeds vaker door een acute crisis in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dit blijkt uit onderzoek bij ziekenhuis Radboudumc, zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen en de Noordhollandse zorgorganisatie Geriant. Volgens de onderzoekers is sprake van een landelijke trend. Ouderen -ook zonder dementie- proberen het zo lang

Lees meer >


De Waalboog-jaarkrant is uit!

Een waardig vervolg geven aan het leven van bewoners. Zo goed als mogelijk is. En zo thuis als maar kan. Daar maakten we ons het afgelopen jaar sterk voor. Dat deden we in het licht van diverse (landelijke) ontwikkelingen in de ouderenzorg en onze eigen kijk daarop. Zoals de zorgvraag die steeds complexer wordt. Het kwaliteitskader verpleeghuiszo

Lees meer >


Vacature voorzitter centrale Cliëntenraad De Waalboog

Zegt u het als het anders kan? Word dan voorzitter van de centrale Cliëntenraad van De Waalboog! Bij De Waalboog willen wij voor de bewoners en cliënten van elke dag een waardevolle dag maken. Wij maken ons sterk voor zorg die bij hen past, en die een passend vervolg is op hun leven. Dat doen wij Zo thuis als maar kan. Samen met de bewo

Lees meer >


Avondvierdaagse 2019, wat een prachtig wandelevenement

Het was weer echt een feestje, de Avondvierdaagse voor ouderen en gehandicapten in Brakkenstein. Vanuit het UIT-programma is De Waalboog actief betrokken bij deze Avondvierdaagse en lopen wij natuurlijk, samen met onze bewoners, mee. Per avond werd een route van 3 kilometer afgelegd door de omgeving van Brakkenstein. We hadden geluk met mooi wan

Lees meer >


Waalbooginterview voor Waardigheid en Trots: Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra’

Mooi interview van Waalboog-medewerkers Anne van der Zon, specialist ouderengeneeskunde, en Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde voor Waardigheid en Trots over noodzaak van wetenschappelijk onderbouwde kennis en kwaliteit van leven in specialistische centra:  De ouderenzorg in Nederland vraagt om meer wetenschappelijk onderbouwde

Lees meer >


Wetenschappelijk onderzoek naar ouderen met lichamelijke én psychiatrische problemen

In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. De ervaring leert dat zij niet dezelfde kenmerken en zorgvragen hebben als andere bewonersgroepen in het verpleeghuis, bijvoorbeeld bewoners met dementie. Er was tot nu toe echter geen wetenschappelijk onderzoek dat dez

Lees meer >


Hernieuwde invulling van de Cliëntenraad

We zijn verheugd te kunnen melden dat De Waalboog weer over een breder gedragen Cliëntenraad beschikt. De afgelopen maanden heeft voorzitter ad interim Arnold den Hartog zich ingespannen om gemotiveerde mantelzorgers geïnteresseerd te krijgen om als lid van de Cliëntenraad aan de slag te gaan. Daarin is hij geslaagd. De Cliën

Lees meer >


Veranderingen bij entree, brasserie en maaltijden op verschillende locaties

Op de grotere locaties, De Honinghoeve, Nijevelt en Joachim en Anna, verandert er de komende tijd het nodige rondom de entree en de warme maaltijden. We willen onze facilitaire dienstverlening dichter bij de bewoners organiseren om zo beter in te kunnen spelen op ieders wensen en behoeften. Brasserie, receptie en keukenOnderdeel van di

Lees meer >


Goed bezochte informatiemiddag nieuwbouw Joachim en Anna

Op maandag 27 mei jl. organiseerden we een uitgebreide informatiemarkt over de nieuwbouwplannen van Joachim en Anna. Ruim 100 medewerkers, bewoners, familieleden en vrijwilligers kwamen langs om de nieuwste tekeningen te zien en in gesprek te gaan met de deskundigen. De hal was ingericht met verschillende informatieve panelen. Per gebouw konden d

Lees meer >


Zorgen voor roze ouderen, een symposium over LHBT ouderen in de zorg

Op dinsdag 21 mei jl. vond het symposium ‘Aandacht voor LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) ouderen’ plaats in het Elinor Ostromgebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Met een volle zaal met verzorgenden, verpleegkundigen en andere professionals uit de sector zorg en welzijn is het doel van deze bijeenkom

Lees meer >


Stemmen 23 mei 2019

Op 23 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Combineer het stemmen voor de verkiezingen met een bezoek aan uw naaste. Op onze locaties Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve en St. Jozefklooster zijn namelijk ook stembureaus aanwezig. Iedere inwoner van de gemeente Nijmegen, kan dus ook bij ons stemmen. U bent namelijk niet verplicht

Lees meer >


De buurtexpeditie, een feestelijke ontdekkingstocht door de wijk

Speciaal voor onze bewoners van woonzorgcentrum De Honinghoeve en de omliggende wijk organiseert De Waalboog, in samenwerking met Club Goud, een buurtexpeditie. Op deze manier kunnen wandelaars hun eigen wijk op een unieke manier ontdekken. Uiteraard zijn alle geïnteresseerden van harte welkom!  Hoe verloopt de middag? Om 23

Lees meer >


Passend vervolg is leidraad in nieuw Strategisch Ontwikkelplan Waalboog

Een passend vervolg geven aan het leven van bewoners, dat is waar De Waalboog voor staat en zich voor inzet. In het nieuwe Strategisch Ontwikkelplan 2019 - 2021 vormt dat de rode draad voor ons handelen. Omdat ‘een passend vervolg’ nog een breed begrip is, hebben we dit onderverdeeld in 4 thema’s: Goed leven, Goed wonen, Goed we

Lees meer >


Koninklijke onderscheiding voor Jet Jacobs-Veenhuizen

Op vrijdag 26 april jl., een dag voor Koningsdag, vond de jaarlijkse Lintjesregen plaats. De dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ook Jet Jacobs-Veenhuizen uit Groesbeek, vrijwilliger, mantelzorger en lid van de Cliëntenraad bij De Waalboog, heeft de

Lees meer >


Bouwnieuws Joachim en Anna: Verbouwing van kapel, entree, restaurant en keuken

Een nieuwe stap in de voorbereidingen van de nieuwbouw van Joachim en Anna. Binnen enkele weken gaat de aannemer aan de slag met de verbouwing van het gebouw van de kapel, het restaurant en de facilitaire dienst. Eind juni starten de sloopwerkzaamheden en kunnen deze ruimten niet gebruikt worden tot aan het einde van het jaar. Dit zijn voorbereid

Lees meer >


Facilitaire ontwikkelingen bij Warm Welkom Waalboog

Vanuit het project Warm Welkom Waalboog zijn er ontwikkelingen die op korte termijn ook voor u merkbaar zijn in onze facilitaire dienstverlening. Vanuit dit project willen we onze facilitaire dienstverlening dichter bij de bewoners organiseren om zo ook meer servicegericht te kunnen werken. Passend bij uw wensen en mogelijkheden. Brasserie, rece

Lees meer >


Nieuwe editie Cliëntenblad 'Bij de koffie' mei - juni online beschikbaar

De nieuwe editie van het cliëntenblad Bij de koffie is weer uit! Vijf keer per jaar ontvangen bewoners het blad met nieuws uit de organisatie, van de bestuurder, van de Cliëntenraad en andere wetenswaardigheden. Ook vindt men hierin het overzicht van activiteiten op locatie. De nieuwe editie van mei - juni 2019 kunt u HIER online bekijk

Lees meer >


Symposium Aandacht voor LHBT ouderen

Op 21 mei 2019 van 15.00 tot 18.30 uur organiseert De Waalboog, samen met partners ZZG zorggroep, OBG, Kalorama, Radboud Universiteit, Sterker, TVN Zorgt en COC regio Nijmegen, het symposium Aandacht voor LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) ouderen. Bekijk het programma van het symposium en meld snel aan! Waarom?Een c

Lees meer >


Ook tweede Waalboogpodium weer een succes

Op maandag 15 april jl. organiseerde De Waalboog voor de tweede keer een Waalboogpodium voor haar medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Het tweede Waalboogpodium, met thema ‘Diversiteit’ waarin onderwerpen als achtergrond, geloofsovertuiging en seksualiteit van de bewoners centraal stonden, was wederom een succes. Ruim 100 ge&i

Lees meer >


Gezellige doses smartlappen tijdens de Dag van het Levenslied

Op zondag 12 mei is het weer zover! De jaarlijkse Dag van het Levenslied dat traditiegetrouw op Moederdag wordt georganiseerd, vindt voor de 37e keer plaats. Het festival is inmiddels een begrip in Nijmegen en staat voor een gezellige doses smartlappen met een knipoog. De meest uitlopende acts brengen een ode aan het hedendaagse en oude levenslie

Lees meer >


Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model bewezen effectief

Hoe behandel je kwetsbare ouderen die een groot risico hebben op vallen of helemaal niet meer kunnen lopen? Het beeld dat Nederlandse fysiotherapeuten daarbij hebben, werd doorkruist door internationaal onderzoek. Internationaal zet men in op krachttraining voor de bovenbeenspieren, wat in Nederland veelal als niet effectief wordt beschouwd. Fysi

Lees meer >


Nieuwe eigenaar voor verschillende panden Waalboog

Sinds 1 april 2019 hebben een aantal panden van De Waalboog een nieuwe eigenaar gekregen. De Nijmeegse vastgoedonderneming Cevelum Beheer BV heeft de hoogbouw van Nijevelt, Villa Villandry en de aanleunwoningen van De Honinghoeve aan de Fanfarestraat nu in eigendom. Eerder dit jaar heeft het St. Jozefklooster ook al een nieuwe eigenaar gekrege

Lees meer >


Het Bachkoor Nijmegen komt naar De Waalboog

Net voor Pasen treedt het gerenommeerde Bachkoor uit Nijmegen twee keer op bij De Waalboog. Het koor brengt klassieke stukken van Händel, Mozart, Fauré, Brückner, Franck en Verdi maar natuurlijk vormt de muziek van Bach de rode draad in de uitvoeringen van het Bachkoor Nijmegen. Stichting Vrienden van De Waalboog heeft deze optr

Lees meer >


Tijdelijke uitbreiding Raad van Bestuur

Als Waalboog staan we voor de grote opgave om onze organisatie zo in te richten dat we voor zowel bewoners, familie, vrijwilligers als medewerkers nu en in de toekomst een passend vervolg kunnen bieden. Hiervoor zijn we op vele fronten actief: vastgoed en nieuwbouw, krachtige teams, integraal management, arbeidsmarktproblemen, etc. Deze en a

Lees meer >


NLDoet bij De Waalboog: wat een mooie dag!

Op vrijdag 15 maart jl. gingen duizenden vrijwilligers aan de slag tijdens de landelijke actie NLDoet. Bij De Waalboog staken vrijwilligers van SMB Willems de handen uit de mouwen. Zij zorgden ervoor dat diverse binnentuinen en patio’s weer klaar zijn voor de zomer.  SMB Willems voert diverse schoonmaakwerkzaamheden uit bij De Waalb

Lees meer >


Expositie olieverfschilderijen zorgmanager Gerrit Schilt

Gerrit Schilt is zorgmanager bij De Waalboog, maar wilde als jonge jongen naar de kunstacademie. “Maar mijn ouders vonden dat ik beter een vak kon leren.” Uiteindelijk kroop het bloed waar het niet gaan kon: Gerrit ging schilderen, naast zijn intensieve baan, maar met de toewijding van een professional. Van 15 maart tot medio juni exp

Lees meer >


Subsidie voor onderzoek FTD-behandeling De Waalboog

Mensen met een frontotemporale dementie zijn niet meer in staat om hun gedrag te sturen: dit wordt ontremd. Voor hun omgeving is het lastig omgaan met die ontremming. ‘Hoe kun je dat ontremde gedrag nu sturen?’, vroeg het team Bosweg – de locatie voor jonge mensen met dementie – zich af. Omdat er weinig informatie voor han

Lees meer >


Instructie en presentatie duofiets

De Waalboog heeft dankzij extra gelden van Waardigheid en Trots op drie locaties een duofiets aangeschaft! Zo kunnnen bewoners en begeleiders samen fietsen en genieten van de frisse buitenlucht! De fiets met trapondersteuning biedt de mogelijkheid voor mantelzorgers, vrijwilligers en/of medewerkers om samen met bewoners een fietstocht te maken en

Lees meer >


Thema-avond over bewegen

Een hele dag niet bewegen, niet jezelf aankleden of zelf eten, aan bed of stoel gekluisterd. Stel je dat  eens voor … dan weet je meteen hoe belangrijk bewegen is. Nee, dan de spirit die je krijgt van een partijtje boksen, het plezier van met z’n allen een balletje overgooien of het gevoel bij het eenvoudigweg wassen van je gezi

Lees meer >


Hackathon Zorg & Technologie: samen werken aan innovatie

De Waalboog doet op 12 maart mee aan de hackathon die het practoraat Tech@doptie organiseert rondom het thema zorg & technologie. Tijdens de hackathon zoeken medewerkers uit de zorg samen met techneuten en mensen uit het onderwijs naar creatieve oplossingen voor alledaagse problemen, waar de zorg mee te maken heeft. Voorbeeld uit de praktijk

Lees meer >


Feestelijke ondertekening samenwerking nieuwbouw Joachim en Anna

Op 11 februari vond de feestelijke ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomsten tussen De Waalboog en de partners waarmee wij de nieuwbouw voor Joachim en Anna gaan realiseren. Het bouwteam Nieuwbouw Joachim en AnnaDe locatie Joachim en Anna krijgt volledig nieuwe gebouwen, uitgezonderd het pand Bosweg 250 voor jonge mensen met dem

Lees meer >


De Waalboog zet thuisgevoel centraal in nieuwe woonplannen

Met het oog op de ontwikkelingen in de zorg- en woonvraag gaat de Nijmeegse zorgorganisatie De Waalboog haar woonomgevingen de komende jaren grondig aanpassen. Zo krijgt Joachim en Anna, verpleeghuis voor complexe ouderdomsproblematiek, uitgebreide nieuwbouw. Ook komen er nieuwe wijklocaties voor bewoners van het St. Jozefklooster, de hoogbo

Lees meer >


Echtgenote van oud-bewoner van De Waalboog schrijft boek over de impact van dementie

De diagnose ‘dementie’ zet mensenlevens volledig op zijn kop. Niet alleen het leven van de patiënt zelf, maar ook de levens van de mensen om hem of haar heen. Het overkwam Roos Kuiper en haar man, die in 2010 de diagnose frontotemporale dementie kreeg. Mevrouw Kuiper schreef een aangrijpend, eerlijk en liefdevol boek over het zie

Lees meer >


Informatieavond voor BBL opleiding Verzorgende IG

Is de overstap naar werken in de ouderenzorg een passend vervolg in jouw carrière/ leven? Dan is onze opleiding tot Verzorgende IG bij De Waalboog wellicht iets voor jou? Op 1 september 2019 start de BBL-opleiding verzorgende IG. Ben je op zoek naar een afwisselende baan waar veel vraag naar is? Wil je jezelf graag ontwikkelen?

Lees meer >


GOUDmantel Inspiratiegids voor en door mantelzorgers

In het GOUDmantel-project wordt waardevolle kennis en ervaring van (oud) mantelzorgers opgehaald zodat het gedeeld kan worden met anderen. Er is een inspiratiegids  beschikbaar waar deze creatieve ideeën van mantelzorgers en oud mantelzorgers in beschreven staan. Het delen van deze ervaringen en kennis kan voor anderen ondersteunend zij

Lees meer >


Wondzorg op afstand

Wondbehandeling via beeldbellen is beschikbaar voor alle bewoners van De Waalboog. Het speciale wondzorgteam van De Waalboog maakt vanuit de woonlocatie van een bewoner een beeldverbinding met een consulent wondverzorging in het CWZ of het Radboudumc.  Een win-win situatie voor zowel de bewoners als de zorgleners. Een behandeling kan snel ge

Lees meer >


Vrijwilligers voor de Toektoek gevraagd

De Toektoek maakt het mogelijk voor alle bewoners van de zorglocaties De Honinghoeve en het St. Jozefklooster en de wijkbewoners die minder mobiel zijn, om erop uit te gaan binnen de wijken Neerbosch-Oost, Heesch,  Heseveld en Waterkwartier. Zij kunnen de Toektoek reserveren voor bijvoorbeeld een bezoekje aan de kapper, de huisarts, de winke

Lees meer >


Jan Stoopprijs voor specialist ouderengeneeskunde Anne van der Zon

Anne van der Zon won op 29 november de Jan Stoopprijs voor haar onderzoek naar de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie. Anne werkt als specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog. De Jan Stoopprijs wordt ieder jaar uitgereikt tijdens het najaarscongres van Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. De pri

Lees meer >


Geen handtekening meer nodig voor Zorgleefplan

Vanaf 26 november stoppen we met het vragen van een handtekening voor het multidisciplinair zorgplan. Hiermee volgen we de landelijke afspraken die aangeven dat deze verplichting is vervallen. Uiteraard blijven wij bewoners en contactpersonen/familie informeren over de afspraken die we maken en is het aantonen van de betrokkenheid met hen vastgel

Lees meer >


Samen Mooie Momentjes Maken; wat heeft het project opgeleverd

Een zinvolle dagbesteding bieden, die een passend vervolg is op hoe uw leven er eerder al uitzag. Dat was één van de belangrijke punten uit het project Samen Mooie Momentjes Maken. Samen met de bewoner, diens mantelzorgers, onze vrijwilligers en natuurlijk de medewerkers hebben we ons hier voor ingespannen. In het voorjaar 2016 zijn

Lees meer >


Een passend vervolg

Mevrouw Janssen (93) schildert al haar hele leven. ‘Als kind al schilderde ik graag. Mijn vader heeft ons dat meegegeven. Later ging ik er op uit om bijvoorbeeld in de Ooijpolder te schilderen. Nu schilder ik nog steeds wekelijks, maar dan bij het schildersatelier van Joachim en Anna. Ik vind het heel fijn dat ik gewoon kan blijven schilder

Lees meer >


Landelijke campagne Ik Zorg van start

Vandaag gaat de landelijke campagne Ik Zorg van start. De campagne is bedoeld om meer mensen voor de zorg te interesseren, waaronder natuurlijk ook de ouderenzorg. De extra aandacht is hard nodig: er dreigt sectorbreed een personeelstekort van 100.000-125.000 mensen. De Waalboog ondersteunt de campagne dan ook van harte. Ik Zorg doet recht aan h

Lees meer >


Samenwerking Waalboog en Bindkracht10 voor financiële zelfredzaamheid

Maandag 8 oktober was de officiële start van het project “Werken aan financiële zelfredzaamheid”. Voor dit project gaat De Waalboog een samenwerking aan met Bindkracht10* om, samen met andere Nijmeegse bedrijven, mensen aan een werkervaringsplek te helpen die door omstandigheden moeite hebben om aan het werk te komen.Voor de

Lees meer >


Zeer geslaagde eerste editie Waalboogpodium

Een bron van inspiratie en kennis, zo kenmerkte de eerste editie van het Waalboog-podium zich op donderdag 4 oktober. Ruim 100 geïnteresseerden namen deel aan de verschillende workshops en plenaire sessies. Onder hen bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. De locatie St. Jozefklooster was de ontvangende locatie en liet zich va

Lees meer >


Suffering Matters (met concert Ernst Daniël Schmid)

Suffering Matters Iedereen weet wat pijn en het, vaak daaruit voortvloeiende, lijden is. Pijn en lijden zijn onderdeel van het leven, het hoort bij het menselijk bestaan. Vanuit de medische wereld wordt gesteld dat op het onderwerp pijn een taboe rust. Chronische pijn is bijna een zelfstandige ziekte en een groot probleem, de gevolgen ervan zijn

Lees meer >


Waalboogpodium

Op 4 oktober vindt voor de eerste keer het Waalboogpodium voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers plaats en het programma hiervoor is klaar! Het is een afwisselend en interessant programma geworden met voor ieder wat wils. De Waalboog wil graag mensen met elkaar in verbinding brengen, kennis delen en nieuwe initiatieven e

Lees meer >


CRDL: aanraking door contact

Op donderdag 27 september werd op Joachim en Anna de CRDL gepresenteerd. De houten CRDL (spreek uit als cradle) ziet er heel aaibaar uit en is uitgerust met onzichtbare, slimme software die reageert op aanraking en beweging. Met het instrument breng je ‘gesprekken’ op gang met bewoners bij wie praten niet zo goed meer lukt. Als twee o

Lees meer >


Clientenraad treedt af

Vorige week heeft de Cliëntenraad (CR) van De Waalboog aan de bestuurder te kennen gegeven de werkzaamheden neer te leggen. Dat bericht overviel ons en we betreuren hun besluit. We begrijpen dat het vertrek van de CR vragen oproept en daarom geeft bestuurder Toke Piket een nadere toelichting.   Samenwerking'Ik heb veel waardering e

Lees meer >


Betaalde leer- en werkplek en werkgarantie in de zorg

Elf samenwerkende zorgorganisaties in Gelderland waaronder De Waalboog bieden vanaf januari 2019 betaalde leer-/werkplekken aan voor mensen met of zonder zorgachtergrond. Dit biedt jou de kans om binnen twee jaar het diploma Verzorgende-3 IG én Maatschappelijke Zorg mbo niveau 3 te behalen en meteen aan de slag te gaan.  Wo

Lees meer >


CRDL: aanraking door contact

Op donderdag 27 september werd op Joachim en Anna de CRDL gepresenteerd. De houten CRDL (spreek uit als cradle) ziet er heel aaibaar uit en is uitgerust met onzichtbare, slimme software die reageert op aanraking en beweging. Met het instrument breng je ‘gesprekken’ op gang met bewoners bij wie praten niet zo goed meer lukt. Als twee o

Lees meer >


Thema-avond 10 oktober: bewegen

LET OP: Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn we genoodzaakt om deze bijeenkomst uit te stellen. Begin 2019 zullen we deze avond opnieuw organiseren. Mensen die zich hiervoor hadden aangemeld ontvangen hiervan persoonlijk bericht.  *********************************************************************************** Op woens

Lees meer >


Gespreksavonden: wat vindt u belangrijk?

Er komen het komende jaar extra gelden vrij die bedoeld zijn om de kwaliteit van de zorg nog beter te maken. Hiervoor zijn in het “Kwaliteitskader verpleeghuiszorg januari 2017” door het Zorginstituut Nederland richtlijnen opgesteld. Wij willen graag weten welke onderwerpen bewoners en hun familie/bekenden daarbij het belangrijkste vi

Lees meer >


Beeldschermen hal Joachim enAnna

Misschien heeft u het al gezien: in de hal van Joachim en Anna en ook op locatie de Bosweg hangen sinds kort beeldschermen met daarop het UIT-programma. Zin om iets leuks te doen? Sta even stil bij de beeldkrant en doe inspiratie op voor een leuk uitje binnens– of buitenshuis. Met het UIT-programma maak je samen mooie momentjes!

Lees meer >


Radio-interview Toke Piket over aanpak krapte op arbeidsmarkt

Afgelopen week was Toke Piket samen met Albert Zeggelaar van ROC Nijmegen te gast bij het radioprogramma People Power. Dit radiostation vertelt over de kracht van mensen in organisaties. In hun  wekelijkse radioprogramma interviewen ze experts en leiders. Toke en Albert spraken over de samenwerking tussen De Waalboog en het ROC om de tekorte

Lees meer >


De Uitleen Nijevelt zoekt gastheer/gastvrouw (vrijwilliger)

Het vrijwilligersteam van De Uitleen in Nijevelt is op zoek naar een enthousiaste gastheer of gastvrouw voor twee zondagmiddagen per maand. Wat is De Uitleen? Misschien kent u De Uitleen al: het is de plek waar familie en vrienden spellen en spullen kunnen lenen om hun bezoek nog leuker te maken voor de bewoners. Er valt veel te kiezen, bijvo

Lees meer >


Waalboog-podium 4 oktober

De Waalboog wil graag mensen met elkaar in verbinding brengen, kennis delen en nieuwe initiatieven een podium bieden. Daarom organiseren we op donderdag 4 oktober het eerste Waalboog-podium. Dit evenement is bedoeld voor ALLE mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van De Waalboog. Komt u ook? Het vindt plaats op het St. Jozefklooster van 15.

Lees meer >


CRDL: Contact door aanraking

Contact door aanraking, daar staat de CRDL voor (spreek uit als cradle). Het is een bijzonder en interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen met wie een gesprek soms niet meer goed mogelijk is. Op 27 september presenteren we met trots deze nieuwste aanwinst bij Joach

Lees meer >


Team gedragsconsultatie biedt ondersteuning

Omgaan met mensen met complex gedrag is vaak niet eenvoudig. Niet voor u als mantelzorger, maar ook medewerkers staan soms voor uitdagingen. Bij De Waalboog hebben we verschillende specialistische afdelingen om deze mensen de juiste zorg en benadering te geven. Ook op andere afdelingen wonen regelmatig mensen met complex of onbegrepen gedrag. W

Lees meer >


Inspectie positief over onverwacht bezoek Nijevelt

Op 15 augustus heeft de locatie Nijevelt onverwachts de Inspectie voor Gezondheidszorg op bezoek gehad. Dit bezoek was een steekproef en stond in het teken van Infectiepreventie en antibioticabeleid. De inspectie was erg positief over de uitvoering van infectiepreventie en had een positieve indruk van de locatie. Positief, betrokken en bevlogen

Lees meer >


Ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers

Dementie is een verraderlijke ziekte. Als mantelzorger ziet u uw naaste steeds verder achteruitgaan en van u vandaan drijven. Dat proces maakt veel gevoelens los en roept vragen op. In de ondersteuningsgroep heeft u herkenbaar en leerzaam contact met andere mantelzorgers en krijgt u gerichte informatie over dementie. ProgrammaOmgaan met dem

Lees meer >


Informatieavond opleiding leerling verzorgende

Sta je aan het begin van je (zorg) loopbaan of wil je de overstap maken naar de zorg? En ben je op zoek naar een afwisselende baan? Kom dan naar de informatieavond over de opleiding leerling verzorgende IG van De Waalboog op dinsdag 4 september van 19.00 uur tot 20.30 uur.    Op 1 februari 2019 start de BBL-opleidin

Lees meer >


Publicatie Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Op 9 februari ging het initiatief Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg officieel van start tijdens een congres. Het doel van dit initiatief is het opnieuw ontdekken wat ertoe doet voor mensen die zorg krijgen en geven en hoe je dat steeds het uitgangspunt van de zorg kunt laten zijn. Initiatiefnemer LOC heeft nu een digitale publicatie gemaakt w

Lees meer >


Kennisbijeenkomst 'Ouderen en eenzaamheid 2 oktober

Netwerk 100 organiseert op dinsdag 2 oktober van 15.30 - 17.30 uur een kennisbijeenkomst over 'Ouderen en eenzaamheid' in de aula van de HAN (Groenewoudseweg 1 in Nijmegen). Een mooi programma voor mensen uit de zorg. Meld je aan door een bericht te sturen naar netwerk100@netwerk100.nl 

Lees meer >


Optreden MusiKado 9 augustus op De Honinghoeve afgelast

In de plaats daarvan komt wordt er op donderdag 9 augustus een filmavond georganiseerd van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Brasserie. U bent van harte welkom!

Lees meer >


Zomerdrukte in de zorg vraagt flexibiliteit van iedereen

Zomerdrukte in de zorg vraagt flexibiliteit van iedereen Bericht ActiZ: bracheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg.  In de zomermaanden is de krapte aan personeel nog meer voelbaar. Ook dan zetten zorgorganisaties alles op alles om mensen thuis en in het verpleeghuis de zorg en ondersteuning te bi

Lees meer >


Zonnetrein afgelast vanwege de hitte

Helaas moeten wij maandag 30 juli het uitstapje met de Zonnetrein aflassen. Vanwege de hitte is het namelijk niet verantwoord om met bewoners te gaan reizen in deze trein. 

Lees meer >


Nieuwe bus voor vervoer naar activiteiten dankzij sponsoren

Wat fijn, we hebben een nieuwe bus! Samen met stichting Mobiliteit voor Iedereen, hebben we deze bus kunnen aanschaffen. Hiermee zijn we voor jaren verzekerd van betrouwbaar vervoer voor bewoners die er op uit willen.  We vinden het heel erg belangrijk dat mensen zo veel als mogelijk hun eigen leven voort kunnen zetten als zij bij ons wone

Lees meer >


Pizza's voor bewoners en begeleiders

Geen pizzabezorging, maar een professionele pizzabakker bracht een bezoek aan verschillende locaties van De Waalboog. Alle bewoners en hun begeleiders werden getrakteerd op vers bereide pizza’s. Het waren smaakvolle en gezellige dagen die geheel in Italiaanse sferen werden gevierd.  Bewoners van de zorglocaties De Honinghoeve, Nijevel

Lees meer >


Waalboog stelt hitteprotocol in werking

De temperaturen in Nederland lopen op tot tropische waarden, ook de komende dagen. De Waalboog stelt daarom het hitteprotocol in werking. Hierbij is het Nationaal Hittenplan leidend. We nemen verschillende maatregelen om de locaties zo koel mogelijk te houden, zoals de inzet van extra airco’s en ventilatoren. Omdat we de hitte daarmee niet

Lees meer >


St. Jozefklooster tijdelijk niet telefonisch bereikbaar via rechtstreeks nummer

Vanwege een telefoonstoring is het St. Jozefklooster tijdelijk niet via het rechtstreeks nummer (024 – 371 59 11) te bereiken. U kunt het algemene nummer 024 - 322 82 64  bellen waarna u kunt worden doorverbonden met hetSt. Jozefklooster. Excuses voor het ongemak. 

Lees meer >


Waalboog actief in regionaal project voor zorgprogramma Jonge mensen met dementie: UNICITY

In Nederland hebben zo’n 12.000 mensen jonger dan 65 jaar dementie. Dementie op jonge leeftijd brengt specifieke problemen met zich mee, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving. Dat vraagt om een gespecialiseerd zorgaanbod om in de behoeften van deze specifieke doelgroep te kunnen voorzien. Veel huisartsen herkennen echter dementie

Lees meer >


Uitnodiging: Pizza's voor bewoners en hun begeleiders

Op alle locaties van zorgorganisatie De Waalboog komt een Pizzabakker on Wheels, verse pizza’s bakken voor bewoners en hun begeleiders. Op verschillende dagen in juni, juli en augustus kunnen bewoners geheel in Italiaanse sfeer genieten van deze lekkernij. Programma Op iedere zorglocaties kunnen bewoners en hun begeleiders genieten van ve

Lees meer >


Avondvierdaagse was weer een fantastisch evenement

De Waalboog is actief betrokken bij de Avondvierdaagse voor ouderen en gehandicapten in Brakkenstein. Het was weer fantastisch dit jaar. Er liepen zo’n 120 Waalboog-deelnemers (bewoners en begeleiders) mee dit jaar vanuit de zorglocaties Joachim en Anna, Nijevelt en De Honinghoeve. Wat zijn we trots op alle vrijwilligers, familieleden, kind

Lees meer >


Structurele financiering voor kennnisontwikkeling ouderenzorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen. Het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) is één van deze zes. De Waalboog is actief in dit UKON-netwerk. De zes netwerken hebben al jaren

Lees meer >


BeleefTV brengt Boog-bezoekers in beweging

Dagbehandeling de Boog, voor jonge mensen met dementie, heeft er een wel heel bijzonder meubelstuk bij: de BeleefTV! Deze grote tablet op tafelformaat is een interactieve tafel die op speelse wijze activeert en stimuleert tot beweging en sociale interactie.  ActiverenInitiatiefneemster Anja Peters is erg trots dat het er nu staat. ‘He

Lees meer >


AVG van kracht

  Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe privacyregels. Dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, nieuwe Europese wetgeving gericht op de bescherming van privacy. De Waalboog had altijd al aandacht voor de privacy en voldeed aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP)..Een aantal aanvullende maatregel

Lees meer >


Waalboog leidt Helpenden op tot Verzorgenden

Vorige week is er een groep enthousiaste collega’s gestart met de interne opleiding verzorgende C/D. Eerder werkten zij bij De Waalboog als helpende. De opleiding leidt op tot een landelijk erkend diploma. De Waalboog is er trots op dat we starten met een groep van 13 collega’s die zich graag verder willen ontwikkelen. Het biedt hen e

Lees meer >


Ieder mens en elke wens telt

‘Een wens in vervulling laten gaan doen we samen: mantelzorger, vrijwilliger én medewerker!’ Een wensboom, een wensenbord of een waslijn met wensen. De vorm verschilt, het idee is hetzelfde. Bewoners vertellen wensen. Klein en groot. Van ‘slapen onder de sterren’ tot ‘uit eten met mijn partner’. Die wen

Lees meer >


Verbinding dagbesteding en dagbehandeling door samenwerking Waalboog en Sterker

Sinds 3 april werken De Waalboog en Sterker actief samen om dagbesteding en dagbehandeling op één locatie aan te bieden en op elkaar af te stemmen. Op zaterdag 2 juni is dit feestelijk gevierd met een activiteitenmarkt en een bijeenkomst voor betrokken familieleden en relaties.    In de monumentale Villa Villandry, waar

Lees meer >


Jaarbeeld Waalboog 2017

2017 stond in het teken van aandacht, mooie momentjes, innovatie en ontwikkeling. In dit jaarbeeld lichten we een aantal projecten en activiteiten uit waarmee we het grootste verschil maakten voor onze bewoners en de mensen om hen heen. De volledige (formele) jaarverantwoording is te vinden op de website van De Waalboog.   Klik op het jaar

Lees meer >


Bewoners op vakantie in eigen land

Wat boften de bewoners van Nijevelt die in een stralende week een midweek op vakantie zijn geweest in Center Parcs Het Heijderbos. Samen met enkele begeleiders hebben zij genoten van een vakantie waarin genoeg tijd was om te ontspannen. Lees hieronder het verslag van een van deze begeleiders.   "Begin april vertrokken wij met vijf

Lees meer >


Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor 'Uitleen van Spellen en veel meer'

Op  locatie Nijevelt openen we in juni  de Uitleen van Spellen en veel meer. In de Uitleen ligt spelmateriaal zoals gezelschapsspelletjes, beweegspelletjes, themakisten, boeken om te lezen of te bekijken, materiaal om muziek te maken of te zingen en DVD’s. Dit alles kan geleend worden door vrienden en familie van de bewoners van N

Lees meer >


Psycholoog John Ekkerink krijgt lintje tijdens afscheid

Op 15 mei heeft De Waalboog afscheid genomen van John Ekkerink, GZ-psycholoog. Na 36 bevlogen jaren bij De Waalboog gaat hij genieten van zijn pensioen. Dat hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan, want hij heeft in die jaren veel betekend voor de bewoners en familie maar ook voor medewerkers. We hebben stilgestaan bij zijn afscheid met het m

Lees meer >


Waalboog gastspreker bij 1-jarig bestaan Odensehuis Wijchen

Zaterdag 19 mei viert het Odensehuis Animi Vivere in Wijchen haar 1-jarig bestaan. Dit inloophuis is voor mensen met geheugenverlies of beginnende dementie en hun naaste(n), specifiek ook voor jonge mensen. Een prachtig initiatief van Loesan Peters, medewerkster van De Waalboog. Jonge mensen met dementieTijdens de viering zijn verschil

Lees meer >


De Uitleen van spellen en veel meer

Kom naar de feestelijke opening op zondagmiddag 10 juni 2018 van 15.00-17.00 uur in de Serre op locatie Nijevelt! Misschien is het u al opgevallen, de Serre op Nijevelt ondergaat een kleine metamorfose. U vindt er vanaf 10 juni 2018 alles wat kan helpen bij een fijn contact met de bewoners: gezelschapsspellen, boeken, films, beweegspelletjes, mu

Lees meer >


Tussenbalans ‘Samen mooie momentjes maken’

Het project ‘Samen mooie momentjes maken’ draait inmiddels anderhalf jaar bij De Waalboog. Op elke locatie zijn projectteams aan de slag om hier invulling aan te geven. Samen met familieleden, anderen uit het netwerk van een bewoner, vrijwilligers en medewerkers meer waardevolle momentjes organiseren die er voor de individuele bewoner

Lees meer >


Koninklijke onderscheiding voor Elly Achterbosch

Op donderdag 26 april 2018, een dag voorafgaand de viering van Koningsdag, vindt de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Eén van deze mensen is Elly Achterbosch. Elly is nauw betrokken bij De Waalboog. In de period

Lees meer >


Informatiebeveiliging en privacy

De Waalboog werkt op grote schaal met persoonsgegevens. Hierbij gaat het onder andere om gegevens van cliënten en gegevens van medewerkers. Eind 2017 zijn we een project gestart om na te gaan of we voldoen aan normen voor informatiebeveiliging (NEN7510, 7512 en 7513) en aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per

Lees meer >


Krachtenbundeling voor betere afstemming dagbesteding en dagbehandeling

Met ingang van dinsdag 3 april werkt De Waalboog actief samen met Sterker (een fusie van SWON en NIM) om de dagbesteding vanuit de WMO én extramurale dagbehandeling op een locatie aan te bieden en waar mogelijk te integreren. Bij de locatie Villa Villandry, waar De Waalboog al dagbehandeling aanbied aan ouderen met dementie, s

Lees meer >


Onderzoek naar kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie

Mensen met dementie die in het verpleeghuis wonen. Hoe ontwikkelt hun kwaliteit van leven zich in twee jaar? Dat onderzocht specialist ouderengeneeskunde Anne van der Zon samen met onderzoekers van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The American Journal of Geriatri

Lees meer >


Thema-avond mantelzorgers: een bijzondere avond vol verhalen!

Sinds september 2017 organiseert De Waalboog thema-avonden voor mantelzorgers door het jaar heen. In de Week van Zorg en Welzijn (12 tot 18 maart) organiseerde we een mooie thema-avond op 14 maart jl. Het thema was ‘Het levensverhaal, de kracht van verhalen in onze contacten met elkaar’. Het was een bijzondere avond! Een avond met be

Lees meer >


Welkom, tinybot Tessa bij De Waalboog

Begin april komt tinybot Tessa op locaties Nijevelt en Joachim en Anna wonen. Tessa is een klein sociaal robotje die structuur brengt in het dagelijks leven van onze bewoners. Ze bevordert de zelfredzaamheid voor mensen met dementie en hun familie door middel van gesproken mededelingen of suggesties. Zo praat Tessa op gezette tijden tegen bewoner

Lees meer >


NLdoet bij De Waalboog: vb&t VvE Diensten en SLIM Beheer zetten de bloemetjes buiten!

Wat een geslaagde dag was NLdoet bij De Waalboog! Een mooie lentedag waarop de medewerkers van vb&t VvE Diensten en SLIM Beheer,  flink de handen uit de mouwen hebben gestoken en dus veel klussen hebben geklaard.vb&t VvE Diensten is een toonaangevende speler op het gebied van totaalbeheer van Vereniging van Eigenaars uit Eindhoven. Z

Lees meer >


Artikel Mondzorg bij dementie

In het Tijdschrift voor Verzorgden van maart 2018 staat een uitgebreid interview met Mieke Hoedemaekers, logopediste bij De Waalboog, over de systematische aanpak van mondverzorging bij mensen met dementie. Want, hoe poets je de tanden van iemand met dementie, die zijn mond niet wil open doen? Het 'Vijf-stappen-plan mondverzorging bij mensen

Lees meer >


Dinsdag 6 maart: inloop aangepast zwemmen voor mensen met NAH

Van zondag 4 maart tot en met vrijdag 9 maart 2018 is de Week van de Unieke Sporter in de gemeente Nijmegen. Het regionaal samenwerkingsverband Uniek Sporten organiseert deze week om te laten zien dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om te sporten of bewegen. De Waalboog verzorgt voor bewoners van haar locaties en voor mensen met

Lees meer >


David Engelhard Directeur Stichting Topcare

1 maart start David Engelhard als directeur van Stichting Topcare. Stichting Topcare ondersteunt verbetering van zorg voor cliënten in verpleeghuizen door kennisontwikkeling te stimuleren. Diverse organisaties hebben al een Topcare-predicaat, waaronder De Waalboog. De Waalboog heeft dit predicaat gekregen voor haar zorg op het gebied va

Lees meer >


Stemmen 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Combineer het stemmen voor de verkiezingen met een bezoek aan uw naaste. Op onze locaties Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve en St. Jozefklooster zijn namelijk ook stembureaus aanwezig. Iedere inwoner van de gemeente Nijmegen, kan dus ook bij ons stemmen. U bent namelijk niet ver

Lees meer >


Oranje Fonds NLdoet bij De Waalboog

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018 weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook De Waalboog doet mee, samen met duizenden organisaties in het land. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Organisaties kunnen klussen voor vrijwilligers a

Lees meer >


14 maart thema-avond over het levensverhaal

Met plezier nodigen we u uit voor de thema-avond: Het Levensverhaal: de kracht van verhalen in onze contacten met elkaar Deze vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 van 19.30-21.30 in de Brasserie van De Honinghoeve, Albanystraat 7 in Nijmegen.  'Door het levensverhaal leer je de ander beter kennen en begrijpen'Als je elkaar ontmoet, v

Lees meer >


Verslag en presentaties Waalboog-LUX-congres Dementie

Op dinsdag 23 januari jl. organiseerde De Waalboog samen met LUX het congres: Dementie: liefdevolle zorg. Zo’n 150 zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers uit de regio waren hierbij aanwezig. Het programma bood een mooie afwisseling van inhoudelijke verhalen van bevlogen professionals (van De Waalboog en daar buiten), culturele op

Lees meer >


Informatieavond BBL-opleiding Verzorgende IG

Op 1 september 2018 start de BBL-opleiding verzorgende IG. Ben je op zoek naar een afwisselende baan waar veel vraag naar is? Wil je jezelf graag ontwikkelen? Kies dan voor de opleiding leerling verzorgende bij De Waalboog en bezoek de informatieavond op dinsdag 6 februari 2018 van 19.00 tot 20.30 uur, locatie Specialistisch Zorg e

Lees meer >


Op zoek naar vrijwilligers voor De Uitleen

Op locatie Nijevelt starten we binnenkort in de serre met De Uitleen. In De Uitleen ligt spelmateriaal zoals gezelschapsspelletjes, beweegspelletjes, themakisten, materiaal om muziek te maken of te zingen en DVD’s. Dit materiaal kan geleend worden door o.a. mantelzorgers of bezoekers van de bewoners van Nijevelt zodat het bezoek nog leuker

Lees meer >


HKZ-certificaat verlengd

Op 3 januari jl. is het HKZ-certificaat van De Waalboog voor 3 jaar verlengd. Dit betekent dat onze zorg- en dienstverlening voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Door regelmatige interne toetsing (audits) werken we aan een optimalisering va

Lees meer >


Bestickering entree Joachim en Anna

Het kan u niet zijn ontgaan. Sinds eind november is de entree van Joachim en Anna voorzien van een wandvullende bestickering. We hebben de nodige reacties hierop gekregen, in positieve en negatieve zin. Graag leggen we nogmaals uitleggen wat het doel is van de stickers. Ook hebben we geluisterd naar de reacties en geven aan welke maatregelen we g

Lees meer >


Geslaagd symposium van Waalboog & LUX: dementie, liefdevolle zorg

Op dinsdag 23 januari organiseerde De Waalboog samen met LUX het congres: Dementie: liefdevolle zorg. Zo’n 150 zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers uit de regio waren hierbij aanwezig. Het programma bood een mooie afwisseling van inhoudelijke verhalen van bevlogen professionals (van De Waalboog en daar buiten), culturele op het

Lees meer >


Symposium 'Niet te vergeten'

Wist u dat er ook jonge mensen zijn met dementie? Sandy van Rossum weet dit inmiddels heel goed omdat bij haar partner Maarten op 30 jarige leeftijd dementie werd geconstateerd. Tijdens dit symposium vertelt zij haar persoonlijke verhaal. Frontotemporale dementie (FTD) is een bijzondere vorm van dementie die vooral bij jonge mensen voorkomt

Lees meer >


Toke Piket voorzitter Raad van Toezicht WZW

Toke Piket is op 10 januari 2018 aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht van WZW, werkgeversvereniging voor zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang in Midden- en Zuid-Gelderland. Zij volgt Annet van Zon op, die sinds mei 2015 voorzitter was. Piket is bestuurder van de Waalboog. Daarvoor was zij onder meer directeur bij sticht

Lees meer >


Waalboog-LUX-congres Dementie: 23 januari

- UPDATE: Het congres is uitverkocht, er zijn geen kaarten meer beschikbaar. De Waalboog en LUX slaan op dinsdag 23 januari 2018 de handen ineen om zorgprofessionals en bestuurders een inspirerend congres aan te bieden op het gebied van dementie. Dit doen we aan de hand van workshops, pitches en lezingen door wetenschappers en pro

Lees meer >


Bewoner Bosweg 250 bij TV Gelderland

De afgelopen maanden is een bewoner van Bosweg 250 gefilmd door TV-Gelderland: Lukas Hulzentop. Lukas is een jonge energieke man van 66 jaar met frontotemporale dementie (FTD). Hij is één van de vier personen die TV Gelderland drie jaar eerder gefilmd heeft. Toen woonde Lukas nog thuis en was een bezoeker van onze dag

Lees meer >


Kerst in het verpleeghuis, zo thuis als maar kan

Kerst vieren de meeste mensen het liefst met de mensen die je lief hebt. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen die in een verpleeghuis wonen. Hoe vieren de bewoners van de locaties van De Waalboog kerst? Zo thuis als maar kan! Iedereen zet met deze dagen zijn beste beentje voor om echt wat extra’s te bieden voor de bewoners. Het is mooi o

Lees meer >


Jong en oud dansen sterren van de hemel

Oud én jong samenbrengen. Hoe doe je dat? Moniek van Daal, initatiefnemer van Club Goud nodigde samen met De Waalboog het Danspaleis uit in Nijmegen, zodat mensen van alle leeftijden samen konden swingen bij zorginstelling Joachim en Anna. Nadat de Nijmeegse nachtwethouder Neeltje van Camp het Danspaleis feestelijk opende door een gli

Lees meer >


Meer aandacht en gezelligheid door extra woonassistenten

De Waalboog zet extra woonassistenten in op alle locaties om meer aandacht te kunnen geven aan de bewoners. ‘Dit kunnen we doen door de extra gelden die de overheid voor de ouderenzorg beschikbaar heeft gesteld voor de liefdevolle zorg’, vertelt Toos Smulders, manager Wonen en Zorg. ‘Zorgmedewerkers staan over het algemeen onde

Lees meer >


Interview met statushouders van Nijevelt

In de wijkkrant van Nijmegen Oost (december-uitgave) staat een mooi artikel, waarbij enkele statushouders van Nijevelt zijn geinterviewd. Zij vertellen hun ervaringen in Nederland en wat zij op het gebied van vrijwilligerswerk voor de bewoners van Nijevelt betekenen. Lees hier het artikel     

Lees meer >


Neva-ensemble uit Sint Petersburg geeft optreden in Joachim en Anna

Neva-ensemble uit Sint Petersburg geeft optreden in Joachim en Anna Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft een gratis concert voor bewoners en overige gasten binnen en buiten De Waalboog in de kapel van Joachim en Anna (Groesbeekseweg 327, Nijmegen) op zaterdag 23 december van 14.30 – 15.20 uur. Van begin december tot half janua

Lees meer >


Inspelen op slecht weer

Door de sneeuwoverlast het slechte weer en het afgeven van code Rood op maandag 11 december heeft De Waalboog een aantal maatregelen getroffen om een goede bezetting te kunnen waarborgen. Om de wisseling van de zorgdiensten goed te laten verlopen, zijn vandaag medewerkers in de avonddiensten eerder gestart zodat dagdiensten ruim voor de spits naa

Lees meer >


Waalboog-LUX-congres Dementie 23 januari 2018

De Waalboog en LUX slaan op dinsdag 23 januari 2018 de handen ineen om zorgprofessionals en bestuurders een inspirerend congres aan te bieden op het gebied van dementie. Dit doen we aan de hand van workshops, pitches en lezingen door wetenschappers en professionals. Maar er zijn ook korte films en theaterstukken te zien die het thema de

Lees meer >


Cliëntenblad Bij de koffie online

De nieuwe editie van het cliëntenblad Bij de koffie is weer uit! De nieuwe editie van december - januari 2018 kunt u hieronder online bekijken Klik hier voor de nieuwe editie Joachim en Anna / december - januari Klik hier voor de nieuwe editie Nijevelt / december - januari Klik hier voor de nieuwe edi

Lees meer >


Het Danspaleis

Zaterdagmiddag 16 december wordt de hal van Joachim en Anna omgetoverd tot het Danspaleis! Een ouderwetse disco voor alle leeftijden. De PlatenDraaier (de PD) trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis Prima, Doris Day, maar ook Grease, Dirty Dancing en de Sirtaki. Van meezingers tot tranentrekkers, van polonaise tot ouderwets r

Lees meer >


Peuters en bewoners vieren samen Sinterklaas bij St. Jozefklooster

Het was een gezellige bedoening tijdens de sinterklaasochtend bij het St. Jozefklooster. Acht peuters van het naastgelegen kinderdagverblijf de Vlinders (KION Nijmegen) waren met hun leidsters gekomen om samen met de bewoners liedjes te zingen en pietenoefeningen te doen. In de huiskamer van het klooster kwamen de peuters, getooid met sinterklaa

Lees meer >


Onthulling muurschildering Bosweg 250

Na maandenlang hard werken, werd vandaag de prachtige muurschildering op de Bosweg 250 officieel onthuld!! Bewoner Henk van de Bosweg 250 en Wethouder Bert Frings van Zorg en Welzijn mochten de officiële onthulling uitvoeren. Nog niet zo lang geleden keken bewoners van Bosweg 250 uit op een saaie betonnen muur aan de achterzijde van hun geb

Lees meer >


Toektoek uitkomst voor wijkbewoner

De Toektoek rijdt sinds kort in de wijk Neerbosch-Oost en Hees-Heseveld. En er maken al bewoners en wijkbewoners gebruik van! Het nieuwe vervoersmiddel van De Waalboog zorgt voor meer verbinding met de wijk en de woonzorgcentra De Honinghoeve en het St. Jozefklooster. Leonie, een wijkbewoner die regelmatig de Toektoek inzet voor een bezoekje aan

Lees meer >


Metamorfose entree Joachim en Anna

Sommige bewoners met dementie hebben een sterke behoefte om te willen lopen en naar buiten te gaan. De entreedeur van Joachim en Anna heeft op sommigen van hen daardoor een grote aantrekkingskracht. Om te beperken dat zij hierdoor aangetrokken worden, krijgt de entree een metamorfose! Op 29 november krijgen de glazen puien rondom de entree een pl

Lees meer >


Snoezelstoel voor bewoners Nijevelt

Dankzij de stichting Vrienden van De Waalboog hebben de bewoners van Nijevelt de een mooie nieuwe voorzieningen: een soezelstoel. Een uitkomst voor mensen met dementie die onrustig zijn. De afdeling Orchidee van Nijevelt beschikt nu over een zogenaamde ‘Snoezelstoel’, een primeur voor De Waalboog. Dit is een grote comfortabele &lsquo

Lees meer >


Waalboog-medewerkers graag geziene sprekers bij symposia

Vanuit het expert-team Gerontopsychiatrie (voor mensen met ouderdomsaandoeningen en psychische problemen) spreken verpleegkundige Roy Kooij en Anne van der Brink, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker tijdens het Topcare-symposium 'Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg' van 20 november. Hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde van De W

Lees meer >


Robots in De Waalboog

Volgend jaar gaan we vier robots verwelkomen in De Waalboog! Deze ‘tabletop-robot’ wordt ontwikkeld door start-up Tinyrobots, heet (vooralsnog) Tessa en bevordert de zelfredzaamheid voor mensen met dementie en hun familie door middel van gesproken mededelingen of suggesties. Zo zal deze robot op gezette tijden praten tegen bewoners; s

Lees meer >


Digitale inzage in cliëntdossier

Binnenkort biedt De Waalboog digitale inzage in het cliëntdossier zodat u er als bewoner, cliënt of vertegenwoordiger altijd en overal in kunt lezen. De Cliëntenraad heeft zich daar voor ingezet. Wellicht leeft deze behoefte ook bij u. De inzage kan heel eenvoudig via uw smartphone, tablet of computer. In een beveiligde online omge

Lees meer >


Het boek 'Het verpleeghuis is het einde' is uit!

Het boek 'Het verpleeghuis is het einde' is onlangs verschenen. Een van de schrijver is onze specialist ouderengeneeskunde Freya Angenent. Samen met haar collega Lauke Bisschops hebben zij bewoners in eigen woorden laten vertellen hoe het leven er nu echt uitziet in het verpleeghuis. Het is een prachtig boek geworden en u vindt een inkijkexemplaa

Lees meer >


Heel Joachim en Anna Bakt

Op donderdag 26 oktober stond Joachim en Anna in teken van ‘Heel Joachim en Anna Bakt’! Bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers werden uitgenodigd om samen een mooie taart te bakken! En dat is zeker gelukt. De meest prachtige en heerlijke creaties werden gebakken. Alle 17 taarten werden in het restaurant tentoongesteld en werd

Lees meer >


Bedankdag voor vrijwilligers

Dinsdag 28 november organiseren wij een bedankdag voor alle vrijwilligers van DeWaalboog, dat zijn er ruim 500! Deze wordt gehouden op de locatie Joachim en Anna. Om 15.30 uur wordt men ontvangen door bestuurder Toke Piket en vrijwilligers coördinator Marian Zweers. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn er diverse workshops georganiseerd waaraan me

Lees meer >


Thema-avond: Leven met sterven

Zullen we over de dood praten?  Datum: Woensdag 1 november 2017 Tijd: 19.00 - 21.00 uur (deelname is gratis) Locatie: Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, Nijmegen Praten over de dood blijft voor veel mensen lastig. Toch is het heel belangrijk dat wel te doen. Praten over de dood is ons leven serieus nemen. Spreken

Lees meer >


Kunstenares Iris van Valkenhoef maakt wensboom

Kunstenares Iris van Valkenhoef heeft een prachtige wensboom geschilderd in locatie Nijevelt. Het initiatief komt van Wendeline Roest-Lovers, verzorgende in woonzorgcentrum Nijevelt. De kale muur in de laagbouw van Nijevelt kon wel kleur gebruiken. In een brainstormsessie ontstond het idee om een wensboom te realiseren. Kunstenares Iris van Valk

Lees meer >


Heel Joachim en Anna bakt

Op donderdag 26 oktober stond Joachim en Anna in teken van ‘Heel Joachim en Anna Bakt’! Bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers werden uitgenodigd om samen een mooie taart te bakken! En dat is zeker gelukt. De meest prachtige en heerlijke creaties werden gebakken. Alle 17 taarten werden in het restaurant tentoongesteld en werd

Lees meer >


Succesvolle thema-avond Muziek en Dementie

Op woensdag 20 september vond de thema-avond over muziek plaats. Een avond in een reeks van bijeenkomsten voor mantelzorgers die op oorspronkelijk initiatief van de Cliëntenraad is georganiseerd. Het werd een levendige en leuke avond. Zo'n 80 deelnemers hebben geluisterd naar verhalen over wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie en

Lees meer >


Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg! Mantelzorg Nijmegen organiseert die dag een gezellig en ontspannend etentje voor Nijmeegse mantelzorgers bij De Meesterproef.  Hoezo ‘samen mantelzorgen’? Sta je er als mantelzorger alleen voor, dan kan dat behoorlijk belastend zijn. Als je mantel

Lees meer >


Ouderen best tevreden over zorg verpleeghuis

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het rapport “Gelukkig in een verpleeghuis? onlangs gepubliceerd. In dit rapport worden de ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen beschreven. Daaruit blijkt dat acht op de tien bevraagde verpleeghuisbewoners positief is over de kwaliteit van zorg. Er

Lees meer >


LUX-festival UP! 6 en 7 oktober

Eén op de vier mensen wordt nu al ouder dan 90 jaar. Maar wat doet al die extra tijd met ons? Wat betekent het ouder worden voor ons eigen geluk, voor onze naasten en voor de maatschappij? Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organisereert LUX in Nijmegen het gloednieuwe festival UP! Bewoners van De Waalboog zijn op zaterdag 7 oktober van ha

Lees meer >


Thema-avond Muziek & Mensen met dementie

Wij nodigen u graag uit voor de thema-avond Muziek & Mensen met dementie. Deze vindt plaats op woensdag 20 september 2017 van 19.00 – 21.00 uur in de hal van Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327 in Nijmegen. Veel mensen kennen wel iemand met dementie. Muziek heeft vaak een bijzonder effect op mensen met dementie, ook als d

Lees meer >


Waalboog-LUX-congres Dementie 23 januari 2018

De Waalboog en LUX slaan op dinsdag 23 januari 2018 de handen ineen om zorgprofessionals en bestuurders een inspirerend congres aan te bieden op het gebied van dementie. Dit doen we aan de hand van workshops, pitches en lezingen door wetenschappers en professionals. Maar er zijn ook korte films en theaterstukken te zien die het thema dementi

Lees meer >


Het verpleeghuis is het einde!

Binnenkort verschijnt het boek: 'Het verpleeghuis is het einde'. Het verpleeghuis komt regelmatig in het nieuws, maar de mensen die er wonen, komen zelden aan het woord. Dáár willen Freya Angenent en Lauke Bisschops – beide arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde ­– met dit boek wat aan veranderen. Ze lie

Lees meer >


Toektoek geïntroduceerd bij bewoners

Op maandag 14 augustus werd hij dan officieel geïntroduceerd: de Toektoek van De Waalboog! De Waalboog heeft een Toektoek aangeschaft om bewoners en wijkbewoners van de locaties St. Jozefklooster en De Honinghoeve te vervoeren tussen deze locaties. Met dit initiatief wil De Waalboog voor oudere en minder mobiele (wijk) bewoners een brug slaa

Lees meer >


Praat mee met Netwerk 100

Wilt u graag meedenken en -praten over verbeteringen in de ouderenzorg in de regio Nijmegen? Wellicht is het dan iets voor u om zitting te nemen in het doelgroeppanel of in de klantbordgroep van ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk’. Dit is een netwerk van 17 welzijns-, zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Nijmegen. Ook De Waalboog

Lees meer >


Informatie-avond voor de BBL opleiding Verzorgende IG

Op 1 februari 2018 start de BBL-opleiding verzorgende IG. Heb je belangstelling voor de opleiding tot verzorgende IG, ben je 18 jaar of ouder en beschik je over minimaal het diploma VMBO kader (of vergelijkbaar diploma)? Of volg je op dit moment de BOL VIG opleiding en wil je de overstap maken naar het BBL-traject? Bezoek dan de inform

Lees meer >


Samenwerking met Rode Kruis bij extreme hitte

Op locatie St. Jozefklooster vond in samenwerking met het Rode Kruis op maandag 24 juli een startbijeenkomst plaats om samen hulp te bieden aan bewoners bij extreme hitte. Er wordt een actieteam opgericht die bestaat uit vrijwilligers van het Rode Kruis en De Waalboog. Dit actieteam komt in actie tijdens een hittegolf zal bewoners van het St. Joz

Lees meer >


Bewoners helpen kunstenares met het creëren van een muurschildering

Er is inmiddels een begin gemaakt met een prachtige muurschildering aan de achterkant van locatie Bosweg 250, waar jonge mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel verblijven. Diverse fondsen, waaronder de Stichting Vrienden van De Waalboog hebben een bijdrage geleverd aan dit creatieve project. Kunstenares Marloes Meijburg maa

Lees meer >


Waardevolle hulp bij het koken voor bewoners

Al enkele maanden wordt er in de keuken van enkele kleinschalige woningen van Nijevelt en De Honinghoeve gekookt. Op Nijevelt koken ze op afdeling Akkerwinde enkele dagen in de week. Sinds mei hebben zij er een waardevolle hulp bij, namelijk Ahmed Alloush. Ahmed woont sinds april in Nijevelt en is één van de statushouders die wij he

Lees meer >


Toektoek: nieuw vervoersmiddel voor bewoners

Bewoners van de locaties De Honinghoeve en St. Jozefklooster kunnen vanaf maandag 14 augustus gebruik maken van een nieuw vervoersmiddel: de Toektoek! Met deze elektrische kar kunnen bewoners ook genieten van activiteiten op een andere locatie.  De Toektoek is bedoeld voor bewoners van de locatie De Honinghoeve en het St. Jozefklooster en v

Lees meer >


Zomerprogramma voor mensen uit de wijk

Ieder jaar brengt SWON (Senioren Netwerk Ouderen Nijmegen) een zomerprogramma uit met activiteiten die voor senioren in Nijmegen worden georganiseerd. Ook binnen de locaties van De Waalboog stellen wij activiteiten open voor deze senioren. Swon draagt het Zomerprogramma dit jaar over aan Het Inter-lokaal & Tandem. AanmeldenVoor een aantal cu

Lees meer >


5 augustus concert Old en Folk

Op zaterdag 5 augustus kunt u luisteren naar het concert Old en Folk in woonzorgcentrum St. Jozefklooster. Het concert wordt verzorgd door Marja de Jong. Het uitgebreide repertoire van Middeleeuws, Renaissance, Folk en eigen werk staat garant voor diepgang, variatie, en ontroering met een vrolijke noot.Marja begeleidt zichzelf in allerlei genres

Lees meer >


Waalboogmedewerkers verzorgen workshop bij congres Waardigheid en trots

Vandaag en morgen (3 en 4 juli) zijn de landelijke ‘Waardigheid en trots-congresdagen. Op deze dag staat de vernieuwing in de verpleeghuiszorg centraal. De Waalboog is er trots op dat op dinsdag twee gewaardeerde collega’s een workshop organiseren. Dit doen zij vanuit hun functie bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nij

Lees meer >


Optreden 30 juni 'Muziek in Beeld' in De Honinghoeve vervalt

Op vrijdag 30 juni (15.00 - 16.30 uur) zal de geplande activiteit in de Brasserie 'Muziek in Beeld' komen te vervallen.  met dank voor uw begrip. 

Lees meer >


23 januari 2018: Waalboog-LUX-congres Dementie

Dementie is één van de grootste maatschappelijke problemen van dit moment. Het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers zorgde afgelopen jaar voor een schokgolf, waardoor de omgang met ouderen wonende in zorginstellingen plotseling bovenaan de politieke agenda kwam te staan. De Waalboog en LUX slaan op&nbs

Lees meer >


Hitteprotocol in werking

(19 juli 2017) We hebben de komende dagen te maken met extreme warmte. Om die reden is het Hitteprotocol in werking getreden. Langdurige warmte en extreme hitte kunnen voor bewoners een bedreiging vormen. Op dit moment hebben we verschillende maatregelen getroffen om het voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Dit betreffen technische-

Lees meer >


Jaarverslag 2016: De Waalboog - zo thuis als maar kan

Het afgelopen jaar hebben we benut om een nieuwe koers uit te stippelen. Een koers waarin we de wensen, behoeften en mogelijkheden van de klant en bewoners centraal stellen. We kijken hoe we sámen met mantelzorgers en vrijwilligers ervoor zorgen dat mensen in een prettige woonomgeving oud kunnen worden. Vanuit het idee: zo thuis als maar k

Lees meer >


Blog Toke Piket: Kwaliteitskader

Blog Toke Piket:  Impactanalyse kwaliteitskader verpleeghuiszorg vanuit de praktijk bekeken De verpleeghuissector werkt hard om de zorg voor kwetsbare ouderen beter te organiseren. Het Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is daarbij een belangrijk instrument. De NZA heeft het kwaliteitskader uitgewerkt in een zogenaamde impactanaly

Lees meer >


Maandag 15 mei werkzaamheden netwerk Nijevelt

Op maandag 15 mei worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het draadloos netwerk op locatie Nijevelt. Dit betekent dat er maandag 15 mei tussen 9.00 en 17.00 uur per etage voor enige tijd geen gebruik gemaakt kan worden van wifi en de zorgalarmering (door bewoners). Telefoons werken hierdoor niet of slecht. Met gaat gefaseerd deze werkzaamhede

Lees meer >


Hersenletsel on tour

Op 5 mei fietste een van de jongere bewoners van Waalboog-locatie Bosweg 250 (voor jonge mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel) samen met zijn moeder mee met ‘Hersenletsel on tour’. Een zesdaagse fietstocht met mensen die getroffen zijn door diverse vormen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) én hun lotgenoten,

Lees meer >


Gezocht: vakantiekrachten voor onze zorgcentra!

Volg je een opleiding in de zorg en/of zoek je een vakantiebaan voor komende zomer? Wij zoeken huishoudelijk medewerkers, hulp voor in de keuken, zorghulpen, medewerkers restaurant, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Geïnteresseerd? Kijk op onze website en meld je aan!  

Lees meer >


Column Wendeline in Tijdschrift voor Verzorgenden

Medewerkster Wendeline Roest-Lovers heeft een maandelijkse column in Tijdschrift voor Verzorgenden, over alledaagse dingen die ze in haar werk in de ouderenzorg tegen komt. Deze keer over de maniertjes van bewoners. Als je op een kleinschalige woongroep werkt zoals ik, leer je de bewoners tot in de kleinste details kennen. Woongro

Lees meer >


Wegwijzer 024

Het Swon (seniorennetwerk van Nijmegen), Nim (Maatschappelijk werk Nijmegen) en andere Nijmeegse zorg en dienstverlenende partijen hebben de handen ineengeslagen en een digitaal platform ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar de welzijn, wonen en zorg in Nijmegen.  Op www.wegwijzer024.nl vindt u activiteiten, organisaties en diensten v

Lees meer >


Onaangekondigd inspectiebezoek

Begin april stond in teken van een gepland auditbezoek en ongepland inspectiebezoek. Externe inspecteurs en auditors hebben meegekeken op afdelingen, gesprekken gevoerd met medewerkers, dossiers ingezien en documenten opgevraagd. Beide bezoeken zijn succesvol verlopen en waren zij positief over onze professionaliteit, samenhang en uitvoering van

Lees meer >


Mooie Momenten voor bewoners bij N.E.C Nijmegen

Veel bewoners dragen de Nijmeegse voetbalclub N.E.C. een warm hart toe. En hoe leuk is het om daar dan een kijkje te mogen nemen. In nog geen twee weken tijd mochten bewoners er twee keer op bezoek komen! Dankzij onze seizoenkaart, die de Stichting Vrienden van De Waalboog mogelijk hebben gemaakt, gingen op 8 april vijf bewoners van verschi

Lees meer >


Eindpublicatie In voor zorg! aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn

Op 19 april 2017 verscheen de eindpublicatie ‘In voor zorg! 2009-2017’ met een overzicht van behaalde resultaten van het veranderprogramma In voor zorg!. De publicatie werd tijdens het eindcongres van In voor zorg! aangeboden aan demissionair staatssecretaris Martin van Rijn. De publicatie laat aan de ha

Lees meer >


Gezocht enthousiaste en kooklustige vrijwilliger(s)

De Waalboog zoekt kookvrijwilligers. Heb je een passie voor koken? Lijkt het je een mooie invulling om samen met bewoners de keuze te maken wat ze willen eten en dit, waar dat kan, ook samen met bewoners te koken? Dan zijn wij op zoek naar jou.  Herkenbaarheid van gerechten, recepturen uit vroegere tijden of juist gewoon een keer van nu. Le

Lees meer >


Lotgenotencontact voor jongeren van ouder met dementie

Op dinsdag 4 april organiseert De Waalboog een speciale, besloten avond voor kinderen met een ouder die op jonge leeftijd al aan dementie lijdt. Psycholoog Elly Prins: ‘Het is voor kinderen heel ingrijpend als hun vader of moeder meer en meer wegvalt als gevolg van dementie. In de veiligheid van deze besloten bijeenkomst kunnen jongeren en

Lees meer >


Betere zorg voor kwetsbare ouderen in Nijmegen

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in Nijmegen hebben samenwerkingsafspraken gemaakt en ondertekend. Hierdoor kunnen kwetsbare ouderen in Nijmegen en omgeving gaan rekenen op betere zorg. De afspraken maken duidelijker wie op welke momenten welke (eerstelijns)zorg verleent aan deze groep. Door deze betere samenwerking kunnen oude

Lees meer >


Edwin van der Sar bezoekt speciaal zwemuur van De Waalboog

Op dinsdag 21 maart brachten Edwin en Annemarie van der Sar een bezoek aan een speciaal zwemuur van  De Waalboog. Onder deskundige begeleiding kunnen wekelijks mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) via De Waalboog op speciale uren zwemmen in het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen. Het bezoek van Edwin en An

Lees meer >


Geslaagde open dag en bezoek Jochem van Gelder

Op zaterdag 18 maart organiseerde De Waalboog een open dag bij de locaties De Honinghoeve en Joachim en Anna in het kader van de nationale Week van zorg en welzijn. Het was op beide locaties gezellig druk. Ook familie van medewerkers kwamen een kijkje nemen. We hebben De Waalboog goed kunnen presenteren aan bezoekers die op zoek zijn voor een naa

Lees meer >


18 maart Open dag bij De Waalboog

Op zaterdag 18 maart organiseert De Waalboog een open dag bij de locaties De Honinghoeve en Joachim en Anna van 10.00 – 14.30 uur. Op beide locaties organiseren we leuke activiteiten om geïnteresseerden te informeren over wat werken en leven in een verpleeghuis inhoudt. Jochem van Gelder (tv-presentator en bekend van Wie is de mol) bre

Lees meer >


Statushouders nemen intrek bij woonzorgcentrum Nijevelt

In Woonzorgcenrum Nijevelt van zorgorganisatie De Waalboog komen twintig statushouders te wonen. Op maandag 6 maart ondertekenden de eersten hun huurcontract en hebben zich ingeschreven als inwoner in de gemeente Nijmegen.  De statushouders komen te wonen op een leegstaande etage in de flat aan de Heyendaalseweg. Hiermee geeft De Waalboog ge

Lees meer >


Stemmen 15 maart

Combineer uw bezoek aan uw naaste met het stemmen voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 15 maart aanstaande. In de locaties Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve en St. Jozefklooster zijn namelijk ook stembureaus gevestigd. Iedereen die zijn/haar stem wil uitbrengen, kan dat ook hier. U bent namelijk niet verplicht om naar het stembureau

Lees meer >


Verhuur feest-artikelen (door jonge mensen met dementie)

Een feestje te vieren? Huur voor een klein prijsje een unieke feeststoel, grappig bord van Sara of Abraham of lief geboortebord (in roze en blauw). Deze unieke objecten zijn speciaal gemaakt door jonge mensen met dementie bij dagbehandeling de Boog. Kosten          Feeststoel € 2,- p.d Geboortebord &eu

Lees meer >


PersoneelsPact Ouderenzorg in de maak

De brancheverenigingen in de ouderen- en thuiszorg BTN en ActiZ hebben de handen ineen geslagen om een integraal arbeidsmarktplan voor de ouderenzorg te ontwikkelen. Afgelopen dagen hebben verschillende politieke partijen aangegeven bereid te zijn extra budget in de ouderenzorg te investeren. Dit geld is hard nodig om de benodigde extra medewerke

Lees meer >


Afweergedrag bij de mondverzorging

Mondverzorging bij (dementerende) ouderen is niet altijd eenvoudig. Met name bewoners met dementie begrijpen niet altijd wat je doet en kunnen afwerend gedrag laten zien. En hoe poets je nou de tanden als iemand zijn mond niet open doet? De Waalboog heeft hier de laatste jaren hard aan gewerkt. Logopedist Mieke Hoedemaeker is éen van onze

Lees meer >


IGZ kwaliteitsgegevens bekend

De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over de kwaliteit van verpleeghuiszorg over het kalenderjaar 2015. Vanuit De Waalboog zijn voor de verschillende locaties de gevraagde gegevens aangeleverd. Behalve dat de gegevens op de website van de IGZ zijn te vinden, publiceren wij hier de gegevens oo

Lees meer >


5 februari intiem concert Marja de Jong bij Joachim en Anna

Op zondag 5 februari geeft de getalenteerde Marja de Jong een bijzonder en intiem concert in de sfeervolle kapel van verpleeghuis Joachim en Anna in Nijmegen. Het concert vind plaats van 14.00 - 15.00 uur, aan de Groesbeekseweg 327, Nijmegen. Het concert is getiteld: Pelgrimstocht naar je eigen hart en maakt onderdeel uit van haar concerttou

Lees meer >


Bosweg 250 weer bereikbaar

Na een storing aan het telefoonnetwerk is de Bosweg 250 weer volgens de vaste telefoonlijn te bereiken. Met dank voor uw begrip.

Lees meer >


Informatieavond opleiding Verzorgende IG BBL

Wil jij ook elke dag écht het verschil gaan maken voor onze bewoners? En wil je daarvoor opgeleid worden via een BBL-traject? Op 1 september 2017 gaat de opleiding tot verzorgende IG weer van start. Heb je belangstelling, ben je 18 jaar of ouder en beschik je over minimaal het diploma VMBO kader (of vergelijkbaar diploma)? Of volg je op d

Lees meer >


Uitval telefonie Bosweg 250

De afdelingen van locatie Bosweg 250 zijn telefonisch niet te bereiken via de vaste telefoonlijn. De afdelingen hebben tijdelijk een mobiel nummer gekregen. Wij vragen u om eerst de receptie van Joachim en Anna te bellen die u doorverbinden met de juiste afdeling.  Bereikbaarheid receptie Joachim en Anna:Telefoonnummer: 024 - 322 8264 Er w

Lees meer >


Definitief Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld

Op vrijdag 13 januari is het definitieve Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door het bestuur van het Zorginstituut Hiermee zijn zorgaanbieders verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren. Het kader bevat geen ‘in steen gehouwen’ bezettingsnorm. In oktober 2016 bleek da

Lees meer >


Kwaliteitsslag verpleeghuiszorg vraagt om 70.000 extra medewerkers en bijbehorend budget

Het Zorginstituut Nederland stelt in haar concept Kwaliteitskader voor om twee zorgprofessionals tijdens piekmomenten in te zetten op een groep verpleeghuisbewoners. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers gaan in hun manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ uit van twee medewerkers op een groep. Daarmee zou een kwaliteitsslag gemaakt kunnen worden w

Lees meer >


19 januari vervolgbijeenkomst over statushouders Nijevelt

Op 20 december 2016 hebben we een bijeenkomst georganiseerd bij Nijevelt om mantelzorgers en bewoners te informeren over de komst van statushouders (voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning) begin dit jaar. Het was een bewogen avond, waarop veel kritische vragen werden gesteld en zorgen gedeeld. Tijdens deze informatieavond hebben enke

Lees meer >


Word gastvrouw bij Joachim en Anna

Staat u graag voor een ander klaar? Vindt u het fijn andere mensen te steunen en bij te staan? Bent u op zoek naar een zinvolle vrije tijds besteding? Dan zijn wij op zoek naar u. Voor enkele afdelingen van verpleeghuis Joachim en Anna zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die de rol van gastvrouw of gastheer op zich willen nemen.  U

Lees meer >


Bewogen bijeenkomst over statushouders in Nijevelt

Op dinsdag 20 december organiseerde De Waalboog een informatiebijeenkomst op Nijevelt voor bewoners en familie. Het thema van die avond was het huisvesten van 20 statushouders (voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning) begin volgend jaar op de derde etage van de hoogbouw van Nijevelt. Het was een bewogen avond, waar veel vragen werden

Lees meer >


Klachtenregeling bewoners aangepast

Vanwege de invoering van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt per 1 januari 2017 de Klachtenregeling cliënten van De Waalboog aangepast. Insteek is om klachten vooral informeel op te lossen. De externe klachtencommissie is afgeschaft en nieuw is dat mensen als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost naar e

Lees meer >


Weinig aandacht voor de ouderenzorg

Er zijn in onze geschiedenis nog nooit zoveel mensen oud en langdurig hulpbehoevend geweest, maar we handelen daar niet na zegt Henk Nies, bestuurder van Vilans. Binnen het onderzoek Van Waarde Lokaal verzamelt de Wiardi Beckman Stichting verhalen over de manier waarop veranderingen in de zorg, het onderwijs of de zoektocht naar we

Lees meer >


Genieten van de voorstelling 'Midden in de Winternacht'

Bewoners van St. Jozefklooster, De Honinghoeve, Nijevelt en Joachim en Anna hebben op 12 en 13 december genoten van de prachtige voorstelling ‘Midden in de Winternacht’. Deze voorstelling werd verzorgd door Stichting Vivendi, een theatergezelschap die speciale voorstellingen maakt voor (dementerende) ouderen.  Swingend namen ze

Lees meer >


Bijzonder magisch schilderij voor bewoners van Jasmijn en Sering

De huiskamer van Jasmijn en Sering wordt tegenwoordig opgefleurd met een bijzonder magisch schilderij! Dit speciale ‘schilderij’ is ontwikkeld voor de bewoners van Jasmijn en Sering om waardevolle en plezierige herinneringen te beleven samen met hun mantelzorger, zorgmedewerker of vrijwilliger.  Het is een groot beeldscherm met h

Lees meer >


Wijziging kerstaciviteiten St. Jozefklooster

Er is een wijziging in het activiteitenprogramma van St. Jozefklooster.  De Kerstbingo vindt namelijk plaats op dinsdag 20 december (15.00 – 16.30 uur)  en het Kerstconcertis op donderdag 22 december (15.00 – 16.30 uur). Wij nodigen u hiervoor van harte uit! Kijk voor het gehele activiteitenprogramma klik hier.   &

Lees meer >


Verblijf van statushouders bij Nijevelt

Woonzorgcentrum Nijevelt krijgt naar verwachting begin volgend jaar een groep nieuwe bewoners in de hoogbouw. De gemeente Nijmegen heeft een dringend beroep gedaan op De Waalboog om mee te helpen in de huisvesting van vluchtelingen mét een verblijfsvergunning, ook wel ‘statushouders’ genoemd. Om bewoners en familie hierover te

Lees meer >


Bezoek Sinterklaas en zijn pieten

Sinterklaas en zijn pieten hebben dit jaar ook een bezoek gebracht aan De Waalboog! De bewoners van de kleinschalige woningen in Nijevelt hebben een heerlijke Sinterklaasmiddag gehad. Bij de aankomst van de Sint en zijn pieten waren de huiskamers al gevuld met bewoners en familieleden die het gezelschap begroetten met Sinterklaas liedjes. De Si

Lees meer >


Opiniestuk Medisch Contact over zorg voor jonge mensen met dementie

In het vakblad Medisch Contact, voor artsen en specialisten, dat op 1 december is verschenen, staat een uitgebreid opiniestuk over de zorg voor jonge mensen met dementie. Het stuk is geschreven door twee specialisten ouderengeneeskunde van De Waalboog: Jean-Pierre van der Borgh en Raymond Koopmans (tevens hoogleraar ouderengeneeskunde bij het Rad

Lees meer >


Maatwerk moet juist de norm zijn in verpleeghuis

Lezenwaardig artikel in Trouw over zorg op maat. Uniforme voorschriften zullen de kwaliteit van verpleeghuizen niet verbeteren, denkt Ruth Maas bestuurder van Zorgcentra De Betuwe. "Het gaat om gezien, gehoord en erkend worden als de mens die je bent, ondanks de sluier die dementie over je heen heeft gelegd".  Lees hier het volledige artike

Lees meer >


Lees ons nieuwste magazine Waar

Twee keer per jaar brengt De Waalboog een extern magazine uit: Waar.  Klik op bovenstaande afbeelding en lees de recentste uitgave, over onder andere: Kleinschalig wonen bij De Honinghoeve Bijzondere band tussen een verzorgende en een bewoonster Jong en dement Vrijwilliger, de onmisbare schakel in de zorg  

Lees meer >


Koken op de Akkerwinde en Imkerhof

Vanaf deze week wordt er dagelijks gekookt op woongroep de Akkerwinde (locatie Nijevelt) en deze week op de Imkerhof (locatie De Honinghoeve) Er zijn verschillende woonondersteuners aangesteld die de komende maanden dagelijks koken voor bewoners van de woongroep. Naast het koken zorgen zij ook voor het plaatsen van de bijbehorende bestellingen. H

Lees meer >


Zo thuis als maar kan!

De Waalboog verandert. Onze bewoners en toekomstige klanten, de maatschappij en de politiek vragen iets anders van ons dan een aantal jaren geleden. Daarom gaan we onze zorg anders organiseren. In de periode 2016 – 2018 gaan we met elkaar bouwen aan een nieuwe Waalboog: een organisatie die klaar is voor de toekomst. Dit alles doen we o

Lees meer >


Reactie Martin van Rijn op plannen Hugo Borst

AD-columnist Hugo Borst schreef een paar weken geleden een manifest waarin hij puntsgewijs uitlegt hoe we volgens hem veel beter voor onze hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen. Lees via onderstaande link de uitgebreide persoonlijke reactie van staatssecretaris Martin van Rijn op Hugo's plannen. Artikel: 'Toen ik mijn moeder naar het verplee

Lees meer >


Bewoners St. Jozefklooster 70 jaar getrouwd!

De heer en mevrouw Van Kooi vieren vandaag hun 70-jarig huwelijk! Deze bewoners van het St. Jozefklooster kregen bezoek van burgemeester Bruls die namens de gemeente het gelukkig paar kwam feliciteren.Ze leerden elkaar kennen bij de wandelvereniging. Jaren later trouwden ze. Ze vieren hun 70-jarig huwelijk samen met de kinderen, kleinkinderen e

Lees meer >


Beperkte bereikbaarheid J&A 19 en 20 november

Komend weekeind vindt de jaarlijkse Zevenheuvelenloop plaats in Nijmegen, een internationale hardloopwedstrijd met duizenden deelnemers en supporters. Joachim en Anna ligt direct aan het parcours en is daardoor zaterdag en zondag verminderd bereikbaar. Het deel van de Groesbeekseweg waaraan Joachim en Anna ligt, is afgesloten op de volgende dagde

Lees meer >


Dag van de Mantelzorger

Vandaag staan we stil bij het bijzondere werk dat mantelzorgers doen in de langdurige zorg voor anderen die het hard nodig hebben. Binnen De Waalboog zetten veel mantelzorgers en vrijwilligers zich in voor de zorg voor een familielid, vriend of andere bekende.  Mantelzorg doe je samen! Dat is het landelijke thema van de Dag van de Mantelzor

Lees meer >


Eerstelijns verblijf is de oplossing om de spoedeisende hulp te ontlasten

In de uitzending van het programma De Monitor van de NCRVop zondag 30 oktober jl. kwam opnieuw naar voren dat steeds meer thuiswonende ouderen op de Spoed Eisende Hulp terecht komen. Omdat het thuis niet meer gaat. Branche-organisatie ActiZ herkent dit en ziet dat de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen ook risico’s met zich

Lees meer >


Thema-avond euthanasie en dementie

Euthanasie bij mensen met dementie is een gevoelig onderwerp waar de meningen over uiteen lopen en waar veel onduidelijkheid over is. Wij nodigen u graag uit voor een thema-avond over dit onderwerp op donderdag 3 november van 19.00 tot 21.30 uur in Joachim en Anna. Ook binnen De Waalboog zijn er mensen met vragen over dit onderwerp. Wat mag binne

Lees meer >


Praktijk- en Wetenschapsdag een succes!

Joachim en Anna vormde donderdag 13 oktober het toneel voor het jaarlijkse symposium Topcare Praktijk- en Wetenschapsdag waarin we samen met andere Topcare-organisaties kennis over onderzoek hebben uitgewisseld. Het thema was gericht op wat Topcare vraagt van medewerkers en hoe we de kloof kunnen overbruggen tussen papier en praktijk. Vanuit de

Lees meer >


19 oktober: optreden Marga Bult bij Joachim en Anna

Dankzij stichting Max Maakt Mogelijk (van omroep Max) kunnen we bewoners en familie van Joachim en Anna een bijzondere dag aanbieden op woensdag 19 oktober. We beginnen deze middag met een gezellig potje bingo. Hiervoor hebben we mooie prijzen. Daarna zal zangeres Marga Bult (o.a. bekend van Rechtop in de wind, songfestival 1987) een fantastische

Lees meer >


Medewerkers Rabobank bezorgen bewoners een creatieve middag

Een groep medewerkers van de financiële afdeling van Rabobank Rijk van Nijmegen is op bezoek geweest bij Joachim en Anna. In de centrale hal zijn zij cratief bezig geweest met zo'n 50 bewoners, om een nieuwe betaalbon voor het restaurant van Joachim en Anna op te fleuren. De groep medewerkers deden dit op vrijwillige basis, om een

Lees meer >


Topcare Praktijk- en Wetenschapsdag

Op donderdag 13 oktober organiseert Topcare het jaarlijkse Topcare Praktijk- en Wetenschapsdag voor ale haar Tocare deelnemers . Dit keer bij De Waalboog met het thema ‘Verbetercultuur om Topcare te realiseren’. Hoe kunnen we de Topcare werkwijze op de werkvloer realiseren?  Jaarlijks organiseert Topcare een Prakt

Lees meer >


Tuinbank met verhaal voor Nijevelt

Vandaag (22 september) zijn de bewoners van Woonzorgcentrum Nijevelt een nieuwe tuinbank in hun tuin rijker. De bank werd feestelijk onthuld door de 100-jarige bewoonster mevrouw Steegers.   Het is een tuinbank mét verhaal. Dankzij de inzet van de Stichting Vrienden van De Waalboog kon deze bank gerealiseerd worden. Zij brachten

Lees meer >


21 september: Wereld Alzheimerdag

Jaarlijks wordt op 21 september in heel de wereld aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze ziekte voor de persoon zelf en voor zijn/haar naasten. Bekijk de uitzendingen van de NPO om te zien hoe ingrijpend deze ziekte is voor degene die er aan lijdt (jong of oud), maar zeker ook voor diens omgeving. http://www.npo.nl/spe

Lees meer >


Zwemmen voor mensen met hersenletsel

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen nu deelnemen aan een speciaal voor hen ingericht zwemuur. Ouderenzorgorganisatie De Waalboog uit Nijmegen biedt in samenwerking met de Edwin van der Sar Foundation wekelijks dit speciale zwemuur aan. Momenteel is er ruimte voor nieuwe deelnemers in de groep.       Zwemmen

Lees meer >


Praktische tips voor mantelzorgers

BTN, Branchebelang Thuiszorg Nederland, heeft informatiekaarten ontwikkeld over 10 (zorg)onderwerpen voor mantelzorgers. Deze kaarten bieden praktische tips en informatie over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld dementie, reuma, en aan- en uitkleden. Hier treft u alvast een handige brochure aan met tips voor de omgang met iemand m

Lees meer >


Alternatieve vakantie in verpleeghuis

In de zomerperiode, waarin veel familie en mantelzorgers op vakantie zijn, hebben medewerkers van De Waalboog ook voor bewoners het vakantiegevoel aangewakkerd met leuke activiteiten. Bij de Pimpelmees bij Joachim en Anna hebben ze er zelfs een speciale week van gemaakt. Op maandag bezochten ze de muziekvoorstelling ‘Vive la France’

Lees meer >


Hitteprotocol niet meer actief

Vanaf maandag 29 augustus is het Nationale hitteplan niet meer actief. Dit op basis van de weersverwachtingen voor deze week. Het KNMI en het RIVM blijven alert op nieuwe periodes van aanhoudende warmte.Iedereen bedankt voor de extra inzet en zorg in deze warme periode.

Lees meer >


De Waalboog stelt hitteprotocol in werking

De temperaturen in Nederland lopen op tot tropische waarden, ook de komende dagen. De Waalboog stelt daarom het hitteprotocol in werking. Hierbij is het Nationaal Hittenplan leidend. Gezondheidsrisico’s bij hitte Het Nationaal Hitteplan is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor V

Lees meer >


Joachim en Anna 50 jaar

Al vijftig jaar is Joachim en Anna een begrip in Nijmegen en omstreken als het gaat om de zorg voor ouderen en dementerende mensen. Een halve eeuw, waarin de zorgontwikkelingen een enorme vlucht hebben genomen. Van de zusters van weleer, naar de breed opgeleide medewerkers. Vanuit multidisciplinaire zorgteams bieden wij hier specialistische zorg

Lees meer >


Gezocht vrijwillige chauffeurs

De Waalboog zoekt vrijwilligers die met eigen vervoer of met De Waalboog-bus cliënten willen vervoeren van en naar de dagbehandeling in Nijmegen. Houdt u van autorijden en vindt u het gezellig om passagiers te hebben? Meldt u dan als chauffeur aan!! Klik hier voor de volledige vacature 

Lees meer >


Vierdaagse bij De Waalboog

De 100-ste Vierdaagse ontgaat De Waalboog natuurlijk niet. Al de hele week zit de sfeer er goed in op verschillende afdelingen. Op de derde dag van de Vierdaagse mochten de bewoners van Woonzorgcentrum Nijevelt aan de Heijendaalseweg de lopers bij het vertrek al in vroegte uitzwaaien. En bij terugkeer konden de bewoners van Bosweg 250, voor jonge

Lees meer >


#ikwaardeerje

Zaterdag is de landelijke campagne van brancheorganisatie ActiZ #ikwaardeerje gelanceerd om de honderdduizenden medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken. De afgelopen weken was de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen vaak in het nieuws. Dat zorgde voor veel dialoog en reacties. En soms ook voor onrust: bij

Lees meer >


Ruimte aan de professional!

De hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde zou graag zien dat er meer aandacht komt voor onderzoek in de care en dat professionals in het verpleeghuis zelf een expertrol oppakken: ‘ruimte aan de professional!’ Onlangs gaf hij een interview aan BeterOud, een initiatief ontwikkeld door CBO, Movisie en Vilans in opdracht van ZonMw en

Lees meer >


Opiniestuk Raymond Koopmans: Zwarte lijsten helpen niet

Op 13 juli publiceerde dagblad De Gelderlander het opiniestuk van hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde Raymond Koopmans van De Waalboog, getiteld: Zwarte lijsten helpen niet. Het stuk is zijn reactie op de publicatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de verpleeghuissector. Lees hier het hele artikel:

Lees meer >


Een boekje over ouder worden

Sinds eind april 2016 is het boekje 'Als ik ouder word' beschikbaar. In het boekje staan verhalen en vagen over het ouder worden. Het gaat om het dagelijks leven, over wonen, gezondheid, sociale contacten etc. Veel ouderen zijn er blij mee en helpt hen in de voorbereiding op het ouder worden. Of ter voorbereiding op een gesprek met een profe

Lees meer >


Rapport van Inspectie voor de Gezondheidszorg: kwaliteitsverbetering heeft effect

Op 4 juli verscheen het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over hun bezoeken aan 150 verpleeghuizen in het kader van de kwaliteitsverbetering. De ingezette kwaliteitsverbetering in het kader van 'Waardigheid en Trots' heeft effect. De Waalboog is niet genoemd in dit plan, maar wij zullen zeker de betekenis van de adviezen

Lees meer >


Wingerd in jaarverslag van Zorgkantoren Cooperatie VGZ 2015

In het jaarverslag van de Zorgkantoren Coöperatie VGZ 2015 staat een mooi artikel over de totstandkoming van expertise- en behandelcentrum Wingerd, voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. Wingerd is een mooi initiatief van De Waalboog en Pro Persona en is financieel ondersteund door het Zorgkantoor. Lees het artikel in het ja

Lees meer >


Netwerk 100: de oudere aan het stuur!

De Waalboog is actief in het Netwerk 100. Op 14 juni organiseerde netwerk 100 een kennisbijeenkomst over wat de ouderen verwacht van zorg. Pittige discussies volgden. De oudere wenst sturing te geven aan het eigen leven. Hoe kunnen professionals en organisaties hierin goed handelen. Bekijk hier een filmpje van een enthousiaste groep mensen,

Lees meer >


WandelFESTIJN

Het Wandelfestijn van donderdag 26 mei mag met recht een festijn worden genoemd. We hadden prachtig wandelweer, en naast de 62 bewoners van Nijevelt en De Honinghoeve die deelnamen waren er weer evenzoveel begeleiders. We waren met ruim 120 mensen voor de avondwandeling door de omgeving van Nijevelt. Nadat iedereen zich had verzameld in de soci&

Lees meer >


Waalboog actief in Zorgpact

In negen regio's in Nederland hebben organisaties in zorg, onderwijs en overheid een Zorgpact afgesloten. De Waalboog is één van die zorgorganisaties die zich hierbij heeft aangesloten in de regio. De betrokken organisaties hebben afgesproken om samen te werken en van elkaar te leren, om zodoende de arbeidsmarkt en daarmee de z

Lees meer >


2e uitgave magazine Waar

De tweede uitgave van ons externe magazine Waar is verschenen. In deze uitgave o.a. langer zelfstandig thuis wonen, op zoek naar balans bij Gerontopsychiatrie, de woonzorgstudio’s van het St. Jozefklooster, samenwerking met Driestroom. Met dit blad willen we vooral Nijmegenaren bereiken die zich orienteren of wellicht in de nabije toe

Lees meer >


Aftrap zwemmen voor mensen met NAH

De Waalboog is een samenwerkingsverband aangegaan met de Edwin van der Sar Foundation. Deze stichting realiseert landelijke beweegprojecten voor mensen met Hersenletsel, zoals bijvoorbeeld zwemmen na de revalidatiefase. In juni 2016 start een tweede zwemgroep voor met mensen met Hersenletsel in het Sportfondsenbad Erica Terpstra in Nijmegen.

Lees meer >


Intentieverklaring verkoop Heilighart Klooster Asten

Afgelopen week is een intentieverklaring getekend tussen de congregatie SCJ en Gemeenschapshuis Asten. Het monumentale klooster is eigendom van de congregatie. De zorg voor de paters die er wonen, wordt geboden door medewerkers van De Waalboog. Met de tekening van de intentieverklaring heeft Gemeenschapshuis Asten tot 1 mei 2017 een optie op ko

Lees meer >


Zorg voor jonge mensen met dementie op TV

Op 1 juni was een uitzending van het programma ‘Zij houden Nederland in leven’ van de EO op NPO 1. In deze aflevering kwam een bewoner en diens partner van Bosweg 250 aan bod. De partner wordt gevolgd bij haar bezoek aan haar man, die aan Frontotemporale Dementie lijdt (FTD). Hij is 60 jaar en lijdt al 5 jaar aan FTD. Tijdens de uitze

Lees meer >


Dankwoord familie van Elferen

De familie van Elferen heeft haar dank uitgesproken voor de indrukwekkende manier waarop iedereen gezocht heeft naar dhr. Van Elferen. Pa is weer thuis op Joachim & Anna en weer bij ons! Ongelooflijk en ontzettend fijn. Wij als familie hadden niet meer durven hopen op een goede afloop van zijn vermissing. Hierbij willen wij iedereen die z

Lees meer >


Publicatie: Dhr van Elferen terecht, levend en wel

In de Gelderlander is vandaag een artikel verschenen over de terugkeer van dhr. Van Elferen in Joachim en Anna.Iedereen is heel blij met zijn terugkeer en erg dankbaar voor de grote inzet, support en betrokkenheid van de vele medewerkers en vrijwilligers bij deze vermissing. De Waalboog evalueert de komende weken samen met familie en betrokken m

Lees meer >


Vermiste bewoner terug bij Joachim en Anna

We zijn verheugd te kunnen melden dat de vermiste bewoner, die vanmorgen gevonden is, vanmiddag ontslagen is uit het ziekenhuis en weer terug is gekeerd naar zijn afdeling bij Joachim en Anna. Zijn familie is heel blij met zijn terugkeer en erg dankbaar voor de grote inzet, support en betrokkenheid van de vele medewerkers en vrijwilligers bij dez

Lees meer >


Vermiste bewoner gevonden

Tot grote opluchting is op dinsdagochtend 31 mei de heer Van Elferen gevonden door een medewerker van De Waalboog. De heer Van Elferen was sinds zondagmiddag 29 mei vermist, waarna een grootse zoektocht heeft plaatsgevonden. Ondanks het vele speurwerk van politie, medewerkers en speurhonden is hij uiteindelijk toch gevonden in het bossige gebied

Lees meer >


Bewoner nog niet terecht

Tot onze grote zorg is de 84-jarige bewoner de heer Van Elferen nog niet terecht. De zoektocht door politie, familie en medewerkers van De Waalboog s ook vandaag (maandag 30 mei) intensief voortgezet, met extra mankracht en speurhonden. Via sociale media worden burgers opgeroepen tips te melden bij de politie. Hier is al gehoor aan gegeven, maar

Lees meer >


Vermissing bewoner Joachim en Anna

Sinds zondagmiddag wordt de heer Van Elferen, een 84-jarige dementerende bewoner van Joachim en Anna, vermist. Door familie, medewerkers en politie is gisteren en vandaag intensief in de omgeving gezocht. Daarbij zijn ook speurhonden ingezet. Tevens is er een burgernetactie  ingezet. Helaas is de heer Van Elferen nog niet gevonden.

Lees meer >


Bosweg 250 1 juni op TV

De Waalboog heeft recent meegewerkt aan de tv-opnamen voor het programma ‘Zij houden Nederland in leven’. Dit is een programma van de EO, dat momenteel op Nederland 1 wordt uitgezonden. In de aflevering van 1 juni komt een bewoner en diens partner van Bosweg 250 aan bod. Bekijk de aflevering op woensdag 1 juni op NPO1, om 20.25 uur.

Lees meer >


TOPICS symposium: Less is more: Improving care for older persons

Het huidige medische klimaat vraagt om meer data, meer medicijnen en meer interventies. Maar leidt dit echt tot een beter gezondheid en welzijn? Kom op 31 mei naar het TOPICS symposium Less is more: Improving care for older persons. Graag aanmelden via www.paoheyendael.nl/topics Algemene informatie Wanneer: dins

Lees meer >


Zwemmen gesteund door Edwin van der Sar

Zwemmen is goed voor iedereen. Stichting De Waalboog maakt het mogelijk dat bewoners iedere week kunnen zwemmen in het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen. We starten nu ook met een tweede zwemgroep voor mensen uit de regio gesteund door de Edwin van der Sar Foundation! Iedere dinsdag gaat een groepje bewoners van De Waalboog onder begele

Lees meer >


26 mei 2016: Nationale Fiets naar je Werk Dag

Op 26 mei 2016 fietst heel Nederland weer naar zijn werk tijdens de Nationale Fiets naar je Werk Dag. 2016 is een jubileumjaar, want het is dit jaar alweer de 10e keer dat de Nationale Fiets naar je Werk Dag wordt georganiseerd! Ook De Waalboog doet hier aan mee. We hopen natuurlijk zoveel mogelijk medewerkers e

Lees meer >


Wijnand Arens met Fingerfood winnaar Peter van Diepenprijs

Traditiegetrouw reikt De Waalboog op de Dag van de Verpleging, 12 mei, haar innovatieprijs uit aan medewerkers met het beste idee: de Peter van Diepenprijs. Dit jaar mocht Wijnand Arens, verzorgende op Nijevelt, de eerste prijs in ontvangst nemen voor het introduceren van Fingerfood op de voormalige afdeling Brug. Waarom fingerfood?Ongeveer de

Lees meer >


Publicatie over Wingerd: Individuele aandacht voor onbegrepen gedrag

Op de website Waardigheid en Trots, een initiatief van ministerie VWS staat een uitgebreid interview met kinderen van ouders die wonen op de Wingerd, een speciale voorziening die De Waalboog en Pro Persona hebben gecreëerd voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. Zij zijn blij dat deze voorziening er is voor hun ouders. Het is

Lees meer >


Staatssecretaris Van Rijn bezoekt Joachim en Anna

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bezocht maandag verpleeghuis Joachim en Anna (De Waalboog) in Nijmegen. Hij sprak met een aantal bewoners en mantelzorgers van de Bosweg en Boog, waar jonge mensen met dementie wonen en voor dagbehandeling komen. Ook nam hij deel aan een drukbezocht huiskamergesprek met bewoners van de afdelingen Jasmijn en

Lees meer >


Publicatie over Wingerd: Rust en structuur

Expertise- en behandelcentrum de Wingerd is in februari officieel van start gegaan  voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. Op de site www.metzorgonline.nl, van zorgkantoor en VGZ, staat een uitgebreid interview van een partner wiens vrouw verblijft bij de Wingerd. Toenemende dementieklachten én gedragsproblem

Lees meer >


Meer vrijheid voor client en medewerker

Meer vrijheid voor cliënt én medewerker in de ouderenzorg. De zorg inrichten zoals zij dat willen, met aandacht voor elkaars wensen en behoeften. De Waalboog staat hier volledig achter. In april is de landelijke campagne ‘Samen op weg naar vrijheid’ gestart met als doel meer vrijheid voor de cliënten en medewerke

Lees meer >


Historisch hout voor hospice

Hospice De Linde, onderdeel van verpleeghuis Joachim en Anna, heeft een bijzondere tuinbank in ontvangst mogen nemen van Stadsboom. Een bank met Nijmeegse historie, want het hout is afkomstig van de oude hulppijlers die rond 1935 gebruikt zijn bij de bouw van de Waalbrug. Stadsboom is een maatschappelijke Nijmeegse organisatie die jongeren met e

Lees meer >


Dag van de Mobiliteit

Donderdag 21 april is de Dag van de Mobiliteit. Acht medewerkers van De Waalboog wagen de stap om één dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan. Een mooie kans om een kijkje te nemen bij een andere organisatie of eens een hele andere functie uit te proberen. Deze werkplek varieert van de Rabobank tot het Canisius Wilhelmina

Lees meer >


Aftrap bijzonder fietsproject

Op maandag 18 april was de officiële aftrap van een bijzonder fietsproject om samen met bewoners, die niet zelfstandig kunnen fietsen, er op uit te gaan met de vierfiets. In de periode van 25 april t/m 12 mei kunnen bewoners, familieleden en vrijwilligers gebruik maken van deze bijzondere fiets!   Zij kregen vooraf een uitgebreide inst

Lees meer >


Bosweg 250 op TV

De Waalboog heeft recent meegewerkt aan de tv-opnamen voor het programma ‘Zij houden Nederland in leven’. Dit is een programma van de EO, dat voor de zomer op Nederland 1 wordt uitgezonden. In een van de laatste afleveringen komt een bewoner en diens partner van Bosweg 250 aan bod, de woonvorm voor jonge mensen met dementie. De partne

Lees meer >


Waalboog presenteert op UKON-symposium 2016

Op donderdag 7 april organiseert het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) het symposium ‘Trots op je vak’. Het symposium sluit aan bij het plan van aanpak van staatssecretaris van Rijn: 'Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen'.  De Waalboog, actief lid van het UKON, verzorgt maar liefst twee t

Lees meer >


Samen fietsen

De Waalboog start een bijzonder fietsproject om met bewoners erop uit te gaan. Rondom de Giro d’Italia wordt er op een vierpersoonsfiets gedurende drie weken met de bewoners en hun familie / naasten gefietst. We zijn op zoek naar vrijwilligers die in de periode van 25 april t/m 12 mei 2016 de bewoners van De Waalboog het plez

Lees meer >


19 maart open dag bij De Waalboog

Bent u geïnteresseerd in het leven en de zorg in een verpleeghuis of woonzorgcentrum? Kom dan naar de open dag van De Waalboog op zaterdag 19 maart. Wij zetten de deuren open van twee van onze centra in Nijmegen: Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna en woonzorgcentrum De Honinghoeve. Wij laten u graag zien hoe wij speciali

Lees meer >


NL Doet goed bij De Waalboog!

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart was het NL Doet, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Binnen de verpleeg- en woonzorgcentra van De Waalboog werd daar op maar liefst vier locaties actief aan meegedaan. Tientallen vrijwilligers hebben hun handen uit de mouwen gestoken om het de veelal kwetsbare ouderen meer naar de zin te maken

Lees meer >


Expertteam Gerontopsychiatrie

Het team Jasmijn/Sering van Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum staat iedere dag klaar met warme aandacht voor onze bewoners en hun naasten. Dat doen ze met een grote passie voor de mensen die bij ons wonen, het vak en de ambitie onze zorg steeds te blijven verbeteren. Daarom zijn we ook aangesloten bij het landelijk initiatie

Lees meer >


Wingerd nieuw expertisecentrum voor dementie en ernstige gedragsproblemen

De Waalboog en Pro Persona zijn een uniek behandel- en expertisecentrum gestart voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen: de Wingerd. Het centrum biedt plaats aan 24 mensen en is gehuisvest in het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen. Op 25 februari werd dit centrum feestelijk geope

Lees meer >


UKON: 3 jaar verbinding praktijk en wetenschap

Op maandag 15 februari jl. tekenden de vijftien organisaties die samenwerken in het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) opnieuw een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Bij de ondertekening was ook Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc, aanwezig. Zij sprak over het belang van de expertis

Lees meer >


Eigen voordeur voor bewoners afdeling Iris

Op afdeling Iris komen bewoners tegenwoordig weer via ‘hun oude voordeur’ hun kamer binnen. De standaard verpleeghuisdeuren zijn met speciale deurstickers omgetoverd in hun oude vertrouwde voordeur. Zo voelen bewoners zich meer thuis en de deuren vormen een goede herkenning voor de dementerende bewoners. Het is een huiselijk gezicht

Lees meer >


NLdoet bij De Waalboog

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart vindt de grootste landelijke vrijwilligersactie plaats: NLdoet. De Waalboog heeft ook enkele leuke klussen aangemeld, waarvoor we nog op zoek zijn naar vrijwilligers. Wilt u ons helpen om de leefomgeving van onze oudere bewoners wat op te knappen of iets leuks te ondernemen met de bewoners? Meldt u zich dan aan

Lees meer >


Opening Wingerd & minisymposium dementie en ernstig probleemgedrag

De Waalboog en Pro Persona nodigen zorgprofessionals uit om aanwezig te zijn bij het minisymposium over dementie en ernstige gedragsproblemen op donderdag 25 februari 2016. Wij organiseren dit symposium ter gelegenheid van de feestelijke start van ons nieuwe gezamenlijke expertise- en behandelcentrum Wingerd. In dit unieke centrum bieden wij ruim

Lees meer >


Op pad met Stichting Ambulance Wens

Een bewoonster van Nijevelt had meerdere malen de wens uitgesproken om nog eens een bezoek te brengen aan haar geboortedorp Elst. Ze is 91 jaar, heeft Alzheimer en is gekluisterd aan bed. De kinderen hebben samen met Stichting Ambulance Wens haar wens uit laten komen. Lees hieronder hun verhaal.  "Wij wisten niet van het bestaan van de Stic

Lees meer >


Client in regie

Vanuit De Waalboog zullen we ons dit jaar opnieuw inspannen om samen met u en uw familielid er een ‘zorgsaam’ jaar van te maken, waarin u en uw naaste in regie zijn. In 2016 gaan we uitvoering geven aan het project ‘Cliënt en mantelzorger aan zet’. Bewoners zijn altijd gewend geweest om zelf keuzes te maken en een ei

Lees meer >


Kracht van individuele bezoeken

Binnen het activiteitenprogramma is speciale aandacht voor bewoners die aan bed en/of hun kamer gebonden zijn. Speciaal voor deze bewoners heeft Bureau Welzijn afgelopen drie jaar gewerkt aan een passend activiteitenaanbod. In mooie één op één bezoeken ontstaan bijzondere en soms ook intieme momenten. Een liedje hier,

Lees meer >


Op weg naar een dementievriendelijke samenleving

Staatssecretaris Van Rijn nam op 16 december de adviesnota ‘Op weg naar een Dementievriendelijke samenleving’ in ontvangst  van de landelijke werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’. In deze werkgroep zitten 16 vooraanstaande deskundigen op het gebied van dementie, waaronder onze specialist ouderengeneeskunde en hoogleraa

Lees meer >


Toke Piket nieuw Topcare bestuurslid

Toke Piket, bestuurder van De Waalboog, neemt plaats in het bestuur van Topcare. Topcare staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. De Waalboog is één van de vijf intiatiefnemers van Stichting Topcare, die zich onder andere inzetten voor onderzoek naar en verbetering van zorg zodat we

Lees meer >


Waar: nieuw magazine van De Waalboog

Recent verscheen de eerste uitgave van ons magazine Waar. Met dit magazine informeren wij de mensen om ons heen (contactpersoon van bewoner, verwijzer, relatie, vrijwilliger en wijkbewoner)  over ontwikkelingen binnen De Waalboog én binnen de langdurige zorg voor ouderen. De ouderenzorg is volop in beweging. De overheid heeft f

Lees meer >


Congres Zelfredzaamheid

De wereld van zorg en welzijn is in de ban van begrippen als zelfredzaamheid, zelforganisatie, burgerkracht, eigen initiatief, eigen kracht, eigen regie, zelfmanagement, etc. Hierdoor zijn er in de praktijk nieuwe dilemma’s ontstaan. Waar oorspronkelijk gedacht werd recht te doen aan de behoefte van kwetsbare mensen zelf, het leven in eigen

Lees meer >


Toke Piket spreker over Zorgpact bij WZW

Op 26 november is Toke Piket, bestuurder van De Waalboog, één van de sprekers van de bijeenkomst van Werkgevers Zorg en Welzijn (WZW) Gelderland over ‘Zorgpact’. Tijdens deze bijeenkomst komt aan bod hoe bestuurders aankijken tegen een intensivering van samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en over

Lees meer >


Mooi resultaat kwaliteit van zorg

Op 5 en 6 november vond er een uitgebreide HKZ-audit plaats op verschillende locaties van De Waalboog. Op alle drie de locaties die ze bezochten hebben ze geconstateerd dat het belevingsgerichte werken goed is geland, op de verschillende niveaus in de organisatie. Onze professionaliteit werd feitelijk ervaren als het gaat om het werken met moeili

Lees meer >


Bazaar van Nijevelt groot succes!

Op zondag 25 oktober werd voor de tweede keer een bazaar bij Nijevelt georganiseerd. We wilden het deze keer groter aanpakken, dus volgden er berichten in De Brug, De Nijmegenaar, op de wijkwebsite en gingen er flyers in de brievenbussen van omwonenden. En dat werkte! Om 13.00 u stonden er al popelende wachtenden in de rij om te gaan snuffelen do

Lees meer >


Opname en ontslag: direct met medische gegevens

Voor mensen in regio Nijmegen die zorg nodig hebben van meerdere zorgorganisaties tegelijk of na elkaar, zal de overdracht van de medische gegevens beter en sneller gaan verlopen. Binnen een jaar organiseren vrijwel alle zorgorganisaties in en om Nijmegen de overdracht van zorg binnen de keten volgens dezelfde afspraken. Op 28 september onderteke

Lees meer >


Sproeifiets laat moestuin Honinghoeve weeldig groeien

In menig tuin wordt in deze warme dagen flink gesproeid om alles groen en bloeiend te houden. In de moestuin van Woonzorgcentrum De Honinghoeve hebben we sinds kort iets inventiefs om de planten te beregenen: een sproeifiets. Een uniek object dat cliënten of vrijwilligers in beweging brengt en tegelijkertijd water oppompt en een beregeningsi

Lees meer >


Bij Waalboog is client aan zet

Staatssecretaris Van Rijn heeft de verpleeghuissector opgeroepen om met kwaliteitsplannen te komen om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Zorgorganisatie De Waalboog uit Nijmegen zet hier actief op in.  De Waalboog heeft samen met de Cliëntenraad een plan geschreven om de cliënt en diens mantelzorger centraal te zetten. De wensen va

Lees meer >


Gastvrijheidszorg van De Honinghoeve hoog gewaardeerd

Een gastvrij verblijf is bij woonzorgcentrum De Honinghoeve altijd al het uitgangspunt geweest. Afgelopen week is dat nog eens extra erkend tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2015. De Honinghoeve heeft als binnenkomer dit jaar van de organisatie maar liefst vier gastvrijheids-sterren gekregen (op een schaal van vijf). Dat is een prac

Lees meer >


Topambtenaar VWS bezoekt Joachim en Anna

Op dinsdag 9 juni was topambtenaar van het ministerie van VWS, Brigitte Verhage, te gast bij De Waalboog. Hier heeft zij met veel medewerkers gesproken en kreeg zij rondleidingen langs verschillende afdelingen van de locatie Joachim en Anna, Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum. Zo heeft ze kennis genomen van onderzoekslijnen van De Waalboog,

Lees meer >


Winnaars Peter van Diepenprijs bekend

De Dag van de Zorg, 12 mei, is jaarlijks ook hét moment om binnen De Waalboog de Peter van Diepenprijs uit te reiken. Een prijs om (innovatieve) zorgverbeteringen te stimuleren. Anders dan andere jaren heeft de jury dit keer besloten niet één hoofdprijs maar drie gelijkwaardige kleinere prijzen toe te kennen. De jury kwam daa

Lees meer >


Belevingsgericht werken leeft!

Belevingsgericht werken leeft! In 2013 is De Waalboog gestart met het lanceren van een vernieuwde visie op belevingsgerichte zorg. De visie is bijgesteld naar een handzaam en begrijpelijk stuk. Uitgangspunt is dat we willen dat de cliënt zich gehoord voelt, dat er een gelijkwaardige relatie bestaat. Medewerkers en vrijwilligers nemen de tij

Lees meer >


Symposium 'Complexe zorg.... en dan?'

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert De Waalboog voor de tweede keer een symposium voor 150 professionals, samenwerkingspartners en verwijzers uit de regio Nijmegen. Met het symposium zetten wij wederom onze deuren open. Deze middag staat garant voor inspirerende sprekers, interactieve workshops en verhalen van expertteams binnen De Waalboo

Lees meer >


Nieuwe datum afscheidsreceptie Emmy Janssen bekend

Ter gelegenheid van het afscheid van Emmy Janssen zal op donderdag 4 juni 2015 van 15.30 - 18.30 uur haar afscheidsreceptie plaatsvinden. Vanwege ziekte heeft de eerder geplande afscheidsreceptie geen doorgang kunnen vinden. De receptie vindt plaats op donderdag 4 juni in de hal van Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentru

Lees meer >


Waalboog goed vertegenwoordigd op UKON-Symposium

Dinsdag 14 april 2015 vond het jaarlijkse UKON-symposium plaats: 'De zorg verandert, zorgprofessional en organisatie veranderen mee!'  Een dag met interessante lezingen en leuke, leerzame workshops. De opening en inleiding was door onze hoogleraar en specialist ouderengeneeskunden prof.dr. Raymond Koopmans, tevens dagvoorzitter. He

Lees meer >


Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld

Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen al ver voor hun vijfenzestigste aan een vorm van dementie. De zorg en zorgvoorzieningen voor deze mensen verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Het landelijke Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd zet zich expliciet in vo

Lees meer >


Hartverwarmende show Willeke Alberti bij Joachim en Anna

Op 10 april mochten de cliënten van Joachim en Anna  Willeke Alberti ontvangen voor een prachtig optreden. Iedereen die wilde kon aansluiten voor dit unieke optreden, ook als zij aan bedgebonden waren. Willeke kwam met haar complete band en heeft een hartverwarmende show verzorgd. Alle bekende liedjes kwamen voorbij: van de oude bekende

Lees meer >


Toke Piket nieuwe bestuurder De Waalboog

Per 1 april is Toke Piket aangesteld als bestuurder van De Waalboog. Daarmee volgt zij Emmy Janssen-Sengers op, die per 1 april met vervroegd pensioen is. Piket was tot voor kort directeur bij de Stichting St. Anna te Heel, onderdeel van de Koraalgroep, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psyc

Lees meer >


Afscheidsreceptie Emmy Janssen uitgesteld

Vanwege ziekte van Emmy Janssen-Sengers is haar afscheidsreceptie helaas geannuleerd.Op een later moment dit voorjaar zal een nieuwe receptie gepland worden.

Lees meer >


Waalboog ontvangt Topcare-predicaat

Op woensdag 18 februari 2015 ontving De Waalboog het predicaat Topcare uit handen van VWS-directeur generaal Kees van der Burg. De Waalboog hoort daarmee, samen met vier andere, tot de eerste Nederlandse zorgorganisaties die zich aantoonbaar inzetten voor vernieuwing en verbetering in de langdurige zorg. De Waalboog heeft dit predicaat gekregen v

Lees meer >


Koopmans in Zorgvisie: Nauwelijks onderzoek naar kwaliteit in de care

Wetenschappelijk bewijs voor welke methoden objectief de kwaliteit verhogen in de langdurige zorg ontbreekt nagenoeg. De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan financiële middelen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zegt hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde Raymond Koopmans in het februarinummer van Zorvisie magazine.  

Lees meer >


Zilveren Waalbrugspeld voor Bert Eggelaar

Bert Eggelaar is onder andere vrijwillige chauffeur bij De Waalboog. Hij heeft afgelopen vrijdag de Zilveren Waalbrugspeld gekregen uit handen van burgemeester Hubert Bruls. Dat vond plaats in museum De Stratemakerstoren, waar Bert Eggelaar 18 jaar vrijwilliger is. Hij verzorgt er onder andere rondleidingen, kinderfeestjes en het draaien van bali

Lees meer >


Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >