Nieuwbouw Joachim en Anna

Bouw, Joachim en Anna, Locatie Bosweg 250

We werken nog steeds door aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw van Joachim en Anna. De corona-periode zorgt voor enige uitloop, maar we vertrouwen erop dit najaar te starten met de daadwerkelijke nieuwbouw. Te beginnen met de afdelingen Magnolia en Wingerd (gebouwdelen A en F). Wat betekent dat voor de komende maanden?

053 Jopachim En Anna Brink Impressie Verkleind
  • Op dit moment werkt de aannemer aan de renovatie van het Arcade-gebouw (voorheen kapel), die straks een multifunctioneel karakter krijgt waarbij ontmoeting centraal staat. Ook de kantoormedewerkers krijgen hier hun plek. De oplevering van dit gebouw staat gepland op 1 juli.
  • Ook vindt de komende maanden de inrichting van het bouwterrein plaats. Onderdeel daarvan was de aansluiting van Joachim en Anna op een nieuw elektriciteitsnet, die inmiddels heeft plaatsgevonden.
  • Dagbehandeling Boog en een deel van de behandelaren met een fysiotherapieruimte verhuizen tijdelijk naar het hoofdgebouw. De gebouwen waaruit zij vertrekken, worden vanaf eind juni gesloopt. De sloop neemt twee tot drie weken in beslag en zorgt voor ruimte voor de eerste twee nieuwe gebouwen.


Beperken overlast

De start van de werkzaamheden vraagt op gezette momenten aanpassingen en flexibiliteit van ons allen. We spannen ons er natuurlijk voor in om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daar hebben we ook met de aannemer expliciete afspraken over gemaakt. Maar we weten ook dat we de overlast niet helemaal kunnen uitsluiten in deze periode van sloop en bouw.

Planning

We weten momenteel nog niet welke impact corona of andere zaken op de planning zal hebben. De corona kan voor vertraging zorgen in leveringen van bouwmaterialen etc. Op dit moment verwachten we nog altijd dat we eind 2023 de totale nieuwbouw van de locatie Joachim en Anna hebben gerealiseerd.

Meer informatie

Vanwege de beperkingen door corona kunnen we op dit moment nog geen informatiebijeenkomst organiseren. Wilt u meer weten over onze nieuwbouw? Kijk dan op onze speciale webpagina over de nieuwbouw bij Joachim en Anna. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit bericht, neem dan contact op met de afdeling van uw naaste. Ook kunt u contact opnemen met Corine Aarnoudse, projectmedewerker vastgoed, via T: 06 – 24 40 3280 of M: goedwonen@waalboog.nl.