Nieuwbouw Joachim en Anna

De Waalboog gaat nieuw bouwen op het terrein van Joachim en Anna. Wij houden u graag op de hoogte van wat we gaan doen en wanneer.

Zo thuis als maar kan
De Waalboog verandert. Klanten, bewoners, hun netwerk en de wereld om ons heen vragen iets anders van de Waalboog dan een aantal jaren geleden. Ouderen blijven langer thuis wonen, komen later bij de Waalboog – met complexere zorgvragen. Meer doen voor minder geld. Daarom gaat de Waalboog de zorg anders organiseren. Samen bouwen we aan een nieuwe Waalboog. Een zorgorganisatie die klaar is voor de toekomst. Die samen met mantelzorgers en vrijwilligers zorgt dat mensen in een prettige woonomgeving oud kunnen worden. Die topzorg en behandeling realiseert. Zo thuis als maar kan.

De klant centraal
De nieuwe Waalboog krijgt een andere rol. Het accent zal verschuiven van zorg bieden naar samen zorg vormgeven. Van overnemen naar aanvullen. Samen met klanten, hun netwerk en vrijwilligers kijkt men vooral naar wat er wel kan. Daarbij vult men aan wat er nodig is, vanuit expertise. Op die manier zetten de professionals – in samenspel met het netwerk en vrijwilligers – de klant écht centraal. De Waalboog werkt dan ook in nauwe afstemming bewoner of mantelzorger. Hun wensen staan centraal en men heeft de regie. Het spreekt voor zich dat De Waalboog wil behouden wat ze sterk maakt. Denk bijvoorbeeld aan belevingsgericht werken, warmte, gastvrijheid en expertise.

Nieuwsbrief ontvangen? (nog niet gereed)

Regelmatig brengen wij het bouwbulletin uit met de laatste stand van zaken omtrent de bouw van Joachim en Anna. Interesse?

Meer informatie 

Heb je vragen over de bouw of andere vastgoedontwikkelingen? Neem dan contact op met Corine Aarnoudse. 

   Corine Aarnoudse
   Projectmedewerker Vastgoed
   E-mail: c.aarnoudse@waalboog.nl
   Telefoon: 06- 104 88 042

 

 

 

Nieuws

Echtgenote van oud-bewoner van De Waalboog schrijft boek over de impact van dementie

De diagnose ‘dementie’ zet mensenlevens volledig op zijn kop. Niet alleen het leven v...

Lees meer >


Informatieavond voor BBL opleiding Verzorgende IG

Is de overstap naar werken in de ouderenzorg een passend vervolg in jouw carrière/ leven? ...

Lees meer >