Nieuws!

februari 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij
De Waalboog. 
De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. 

   

Komst statushouders Nijevelt nabij

Nog even en de eerste nieuwe bewoners van Nijevelt nemen hun intrek. De etage is praktisch gereed. Op 6 maart komen de eerste van de twintig statushouders (asielzoekers mét een verblijfsvergunning) een kijkje nemen op de derde verdieping van de hoogbouw van Nijevelt. In de twee weken die volgen nemen zij hun intrek in hun kamer. Twee weken later komt de tweede groep. 

   

Zaterdag 18 maart open dag 

Op zaterdag 18 maart organiseert De Waalboog een open dag bij de locaties De Honinghoeve en Joachim en Anna van 10.00 – 14.30 uur. Op beide locaties organiseren we leuke activiteiten om geïnteresseerden te informeren over wat werken en leven in een verpleeghuis inhoudt. Jochem van Gelder (tv-presentator en bekend van Wie is de mol) brengt ’s ochtends een bezoek aan Joachim en Anna. 

   

Mooie momenten delen! 

Een mantelzorger kookt wekelijks een maaltijd op de woning, terwijl een vrijwilliger samen met bewoners de tafel dekt. Een medewerker brengt wekelijks met haar jonge hond een bezoek aan bewoners op de afdeling die zichtbaar genieten van dit dierenbezoek. Zomaar een greep van een mooi samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Dit levert mooie momenten op die we graag willen ophalen en met u willen delen. 

 

Mondzorg

Mondverzorging bij ouderen is niet altijd eenvoudig. Met name ouderen met dementie begrijpen niet altijd wat je doet en kunnen afwerend gedrag laten zien. En hoe poets je nou de tanden als iemand zijn mond niet open doet? De Waalboog heeft hier de laatste jaren hard aan gewerkt. 

   

Stemmen  15 maart 

Combineer uw bezoek aan uw naaste met het stemmen voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 15 maart aanstaande. In de locaties Joachim en Anna, Nijevelt, De Honinghoeve en St. Jozefklooster zijn namelijk ook stembureaus gevestigd. Iedereen die zijn/haar stem wil uitbrengen, kan dat ook hier. U bent namelijk niet verplicht om naar het stembureau te gaan dat op uw stempas staat vermeld. De stembureaus zijn op 15 maart open van 7.30 – 21.00 uur. 

 

 

Eigen tandarts wordt ook vergoed 

Bewoners met een indicatie voor verblijf én behandeling krijgen de tandartskosten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. Het maakt niet uit of hij dan naar een tandarts gaat die verbonden is aan De Waalboog of naar zijn eigen tandarts.” Meer weten over hoe dat dan werkt? Klik op de button 'Lees meer'. 

Stichting De Waalboog

Postadres:     Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 - 322 82 64
E-mail: info@waalboog.nl
@ de waalboog       
 
De Waalboog  
     

www.waalboog.nl

Stichting De Waalboog       

Inschrijven | | Afmelden voor deze nieuwsbrief