Nieuws!

juni 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij
De Waalboog. 
De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. 

       

Spiegelgesprekken, een jaar later

Eind 2014 heeft een groot aantal bewoners en familieleden de CQ-vragenlijst ingevuld. Hierbij hebben ze aangegeven hoe ze de kwaliteit van de zorg en het wonen in De Waalboog ervaren. Hoe staat het nu met de verbeteringen die hieruit voortgekomen zijn? 

       

Like us on Facebook!

Naast onze website, LinkedIn en Twitter kunt u ons vanaf nu ook volgen op de officiële Facebookpagina van De Waalboog. Like us on Facebook en blijf op de hoogte van het laatste Waalboognieuws! 

 

Wandelfestijn

Het Wandelfestijn van donderdag 26 mei mag met recht een festijn worden genoemd. We hadden prachtig wandelweer, en naast de 62 bewoners van Nijevelt en De Honinghoeve die deelnamen waren er weer evenzoveel begeleiders. We waren met ruim 120 mensen voor de avondwandeling door de omgeving van Nijevelt. 

 

Tweede editie van 'Waar' verschenen

De tweede uitgave van ons externe magazine Waar is verschenenIn deze uitgave o.a. langer zelfstandig thuis wonen, op zoek naar balans bij Gerontopsychiatrie, de woonzorgstudio’s van het St. Jozefklooster, samenwerking met Driestroom. Klik op de button ‘lees meer’ om de het blad digitaal te lezen. 

   

Veranderingen in welzijnsaanbod 

De dagbesteding voor onze bewoners gaan we de komende tijd op een andere manier inrichten. We merken dat veel bewoners meer behoefte hebben om op hun eigen afdeling of dichtbij hun woonomgeving activiteiten aangeboden te krijgen. Grote activiteiten geven voor veel bewoners te veel prikkels. We willen de activiteiten dan ook dichterbij de bewoners organiseren en afgestemd op de wensen en interesse van de bewoner. 

   

Jaarverslag De Waalboog 

Het jaarverslag 2015 van De Waalboog is eind mei vastgesteld en goedgekeurd. Met dit document legt De Waalboog op organisatieniveau verantwoording af over haar beleid, activiteiten en prestaties in het jaar 2015. Door de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers hebben we voor onze bewoners mooie resultaten geboekt. Klik op 'lees meer' om het jaarverslag te raadplegen. 

   

Jaarverslag Cliëntenraad

Onlangs is het jaarverslag 2015 van de Cliëntenraad verschenen. Hierin kunt u lezen wat de raad het afgelopen jaar heeft gedaan. Het werk van de Cliëntenraad werd ook in 2015 gekenmerkt door een grote diversiteit aan onderwerpen.

   

Afsluiting 

Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief ook informatief is, mail deze dan door. Hij of zij kan zich eenvoudig abonneren op de Waalboog-nieuwsbrief via deze link.

Stichting De Waalboog

Postadres:     Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 - 322 82 64
E-mail: info@waalboog.nl
Facebook       
@ de waalboog       

www.waalboog.nl

Stichting De Waalboog       

Inschrijven