NIEUWS!

September 2017

Met deze maandelijkse nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij De Waalboog!Nieuwe huisstijl voor De Waalboog

De huisstijl van De Waalboog gaat per 9 oktober veranderen. Het briefpapier, folders, cliëntenblad Bij de koffie en nog meer communicatiemiddelen krijgen of hebben al een nieuwe uistraling. Met de nieuwe huisstijl willen we  ‘Zo thuis als maar kan’ niet alleen in ons handelen laten merken, maar ook zichtbaar maken in onze producten. 

Extra middelen voor verpleeghuiszorg

Wellicht heeft u in het nieuws gehoord dat de overheid landelijk 2,1 miljard euro voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gaat stellen. Ook voor De Waalboog betekent dit extra middelen die ingezet gaan worden voor extra personeel en scholing en ondersteuning van medewerkers.

LUX-festival UP! Leven voor gevorderden  

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organisereert LUX in Nijmegen het gloednieuwe festival UP! In een afwisselend programma met onder andere film, muziek en theater worden de bezoekers ondergedompeld in de wereld van langer leven. Bewoners van De Waalboog zijn op zaterdag 7 oktober van harte welkom en wij zoeken nog vrijwilligers die hen willen begeleiden.  

Succesvolle thema-avond Muziek & Mensen met dementie 

Woensdag 20 september vond de thema-avond over muziek plaats. Het werd een levendige en leuke avond. Zo'n 80 deelnemers hebben geluisterd naar verhalen over wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie en wat De Waalboog allemaal doet. Ook gingen we in gesprek over wat je als familielid zelf kan doen met muziek. 

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg! Mantelzorg Nijmegen organiseert die dag een gezellig en ontspannend etentje voor Nijmeegse mantelzorgers bij De Meesterproef. Klik op lees meer voor meer informatie.

Ziektekostenverzekering? ja! Aanvullende verzekering? misschien! 

Bewoners in een zorginstelling moeten zich verzekeren voor ziektekosten (basisverzekering). De kosten die de zorginstelling maakt vallen weliswaar onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), maar de kosten die bij een opname in het ziekenhuis gemaakt worden niet. Deze worden gedekt door uw zorgverzekering. 

Ouderen best tevreden over de zorg in het verpleeghuis 

Uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt D dat acht op de tien bevraagde verpleeghuisbewoners positief is over de kwaliteit van zorg. Er is behoefte aan verbetering, want de verzorging is vaak gehaast en er is weinig tijd voor levensvragen of persoonlijk contact. 

Cliëntenraad zoekt contactpersonen per locatie

Wilt u betrokken zijn bij de organisatie waar uw naaste verblijft? Meepraten over de verdeling van de extra gelden van VWS vanuit het belang van de bewoner? Of meepraten over de nieuwbouwplannen? Dat kan in de Cliëntenraad. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden. Meer weten? Bel voorzitter Tiny Romviel op 06-15 32 17 53 of mail clientenraad@waalboog.nl

Zo thuis als
maar kan

Stichting De Waalboog

T 024 - 322 82 64
info@waalboog.nl
www.waalboog.nl

Inschrijven