Nieuws!

Januari 2016

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij
De Waalboog. 
De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. 

 

Van de bestuurder - cliënt in regie

Allereerst wens ik u een gelukkig Nieuwjaar toe. Vanuit    
De Waalboog zullen we ons opnieuw inspannen om samen met u en uw familielid er een 'zorgsaam' jaar van te maken, waarin u en uw naaste in regie zijn. In 2016 gaan we uitvoering geven aan het project 'Cliënt en mantelzorger aan zet'. 

 

Op pad met Stichting Ambulance Wens

Een bewoonster van Nijevelt had meerdere malen de wens uitgesproken om nog eens een bezoek te brengen aan haar geboortedorp Elst. De kinderen hebben samen met Stichting Ambulance Wens haar wens uit laten komen.

 

Waar: nieuw magazine 

Recent verscheen de eerste uitgave van ons magazine Waar. Met dit magazine informeren wij de mensen om ons heen (contactpersoon van bewoner, verwijzer, relatie, vrijwilliger en wijkbewoner) over ontwikkelingen binnen De Waalboog én binnen de langdurige zorg voor ouderen.

 

Kracht van individuele bezoeken

Binnen het activiteitenprogramma is speciale aandacht voor bewoners die aan bed en/of hun kamer gebonden zijn. Speciaal voor deze bewoners heeft Bureau Welzijn afgelopen drie jaar gewerkt aan een passend activiteitenaanbod. In mooie één op één bezoeken ontstaan bijzondere en soms ook intieme momenten. Een liedje hier, een grapje daar, even de hand vasthouden of juist heel dichtbij en intiem het warme contact opzoeken.

 

Lid Cliëntenraad gezocht! 

Na vijf jaar het St. Jozefklooster te hebben vertegenwoordigd, heeft Wim Halters afscheid genomen van de Cliëntenraad. Om de belangen van de Jozefkloostercliënten, -bewoners en hun mantelzorgers goed te kunnen blijven behartigen, zoeken we uit hun midden een opvolger. Heeft u interesse? Of wilt u eerst meer informatie? Bel dan met voorzitter Tiny Romviel op
(06) 15 32 17 53.

 

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving 

Staatssecretaris Van Rijn nam op 16 december de adviesnota ‘Op weg naar een Dementievriendelijke samenleving’ in ontvangst  van de landelijke werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’. In deze werkgroep zitten 16 vooraanstaande deskundigen op het gebied van dementie, waaronder onze specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar Raymond Koopmans.

   

Afsluiting 

Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief ook informatief is, mail deze dan door. Hij of zij kan zich eenvoudig abonneren op de Waalboog-nieuwsbrief via deze link.

Stichting De Waalboog

Postadres:     Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 - 322 82 64
E-mail: info@waalboog.nl
@ de waalboog       
 

www.waalboog.nl

Stichting De Waalboog       

Inschrijven | | Afmelden voor deze nieuwsbrief