NIEUWS!

Augustus 2017

Met deze maandelijkse nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij De Waalboog!

Bewoners en wijkbewoners mobieler door gebruik van Toektoek van De Waalboog

De Waalboog heeft een Toektoek aangeschaft om bewoners en wijkbewoners van de locaties St. Jozefklooster en De Honinghoeve te vervoeren tussen deze locaties. Zo kan een bewoner van een zorglocatie makkelijker een boodschapje gaan doen in de wijk. En wijkbewoners kunnen eenvoudiger aansluiten voor een warme maaltijd of een gezellige activiteit.

Veranderingen in vastgoed bij De Waalboog

Afgelopen tijd is met een brede groep interne betrokkenen hard gewerkt aan een nieuw Waalboog vastgoedplan. De verschillende gebouwen zijn onder de loep genomen. Gekeken is waar de komende tijd nieuwbouw en/of verbouw nodig is om de woon- en leefomgeving voor de bewoners  te verbeteren. Wil je weten waar? Klik op de button 'lees meer'.  

Thema-avond Muziek & Mensen met dementie 

De Waalboog organiseert op woensdag 20 september een Thema-avond Muziek & Mensen met dementie voor iedereen die betrokken is bij mensen met dementie. Muziek heeft vaak een bijzonder effect op mensen met dementie. Op deze avond hoort u hoe dat komt en hoe u muziek kunt gebruiken in het contact. 

Informatieavond voor BBL-opleiding verzorgende IG

Op 1 februari 2018 start de BBL-opleiding verzorgende IG. Heeft u of kent u iemand die belangstelling heeft voor de opleiding tot verzorgende IG? Bezoek dan de informatieavond op dinsdag 5 september 2017 van 19.00 tot 20.30 uur. U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar informatieavond@waalboog.nl

Cliëntenraad zoekt contactpersonen per locatie

Om goed te kunnen functioneren, werkt de Cliëntenraad graag met contactpersonen per locatie. Voor de locaties Joachim & Anna en Nijevelt zijn meer contactpersonen welkom. Belangrijkste taak: voeling houden met de locatie – waar liggen verbeterkansen? – en contact hebben met de locatiemanager. Meer weten? Bel voorzitter Tiny Romviel op 06-15 32 17 53 of mail clientenraad@waalboog.nl

Het verpleeghuis is het einde!  

Binnenkort verschijnt het boek: 'Het verpleeghuis is het einde'. Het verpleeghuis komt regelmatig in het nieuws, maar de mensen die er wonen, komen zelden aan het woord. Dáár willen Freya Angenent en Lauke Bisschops – beide arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde ­– met dit boek wat aan veranderen. Ze lieten de bewoners, waaronder een bewoner van Joachim en Anna, in hun eigen woorden vertellen hoe het leven er nou écht uitziet in het verpleeghuis. 

Praat mee met Netwerk 100   

Wilt u graag meedenken en -praten over verbeteringen in de ouderenzorg in de regio Nijmegen? Wellicht is het dan iets voor u om zitting te nemen in het doelgroeppanel of in de klantbordgroep van ‘100 uw welzijns- en zorgnetwerk’. Dit is een netwerk van 17 welzijns-, zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Nijmegen, waaronder De Waalboog. 

Zo thuis als
maar kan

Stichting De Waalboog

T 024 - 322 82 64
info@waalboog.nl
www.waalboog.nl

Inschrijven