Nieuws!

Mei 2017 

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij 
De Waalboog. 
De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. 

Hersenletsel on tour   

Op 5 mei fietste een van de jongere bewoners van Waalboog-locatie Bosweg 250 (voor jonge mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel) samen met zijn moeder mee met ‘Hersenletsel on tour’. Een zesdaagse fietstocht met mensen die getroffen zijn door diverse vormen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) én hun lotgenoten, om aandacht te vragen voor de meerwaarde van speciale revalidatiefietsen. 

       

Vakantiekrachten gezocht! 

Volgt u een opleiding in de zorg of kent u iemand die een opleiding volgt in de zorg en op zoek is naar een vakantiebaan voor komende zomer? Verwijs hem/haar dan naar onze website. Wij zoeken namelijk huishoudelijk medewerkers, hulp voor in de keuken, zorghulpen, medewerkers restaurant, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. 

Voortgang Mooie Momentjes Maken

De Waalboog wil graag dat de wensen en behoeften van bewoners bij hun daginvulling meer centraal komen te staan. Hiervoor hebben we het project Mooie Momentjes Maken gestart. We hebben een nulmeting uitgevoerd over de manier waarop de daginvulling loopt. 

Management op locatie   

Deze maand zijn we gestart met integraal management op locatieniveau. Per locatie wordt een groep samengesteld met verschillende medewerkers om samen te kijken naar de ontwikkelingen binnen de locatie. Met de invoering van integraal management wordt beoogd nog beter, sneller en flexibeler aan te kunnen sluiten bij de vragen en behoeften van de cliënten.

 

Nieuw Kwaliteitskader  

Binnen De Waalboog werken we hard om de zorg voor cliënten beter te organiseren. Het nieuwe landelijke Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is daarbij een belangrijk instrument. Naar aanleiding hiervan gaan we ons huidige kwaliteitsbeleid herijken, waarbij de wensen, behoeften en ervaren kwaliteit van de klanten centraal staan. Toke Piket, heeft een blog geschreven waarin ze haar visie op het Kwaliteitskader weergeeft. 

Stichting De Waalboog

Postadres:     Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 - 322 82 64
E-mail: info@waalboog.nl
Facebook       
@ de waalboog       

www.waalboog.nl

Stichting De Waalboog       

Inschrijven