Nieuws!

maart 2017

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen en actualiteiten bij
De Waalboog. 
De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. 

   

Edwin van der Sar bezoekt speciaal zwemuur van De Waalboog

Op dinsdag 21 maart brachten Edwin en Annemarie van der Sar een bezoek aan een speciaal zwemuur van  De Waalboog.  Hun bezoek vond plaats in het kader van het 5 jarig Jubileum van de Edwin van der Sar Foundation. Ze maken die dag een speciale Jubileumtour langs verschillende projecten van de Foundation in Nederland.

           

Nieuwbouw Joachim en Anna

Het is enige tijd stil geweest rondom de nieuwbouw van Joachim en Anna. Dit had ermee te maken dat we gefocust waren op de sturing van de financiële situatie van De Waalboog. In de tussentijd is er wel gewerkt aan een Programma van Eisen (PvE) en een huisvestingsplan. Wanneer de financiële mogelijkheden helder zijn, worden de plannen verder uitgewerkt en starten we met de nieuwbouw in 2018.

   

Geslaagde open dag en bezoek
Jochem van Gelder  

Op zaterdag 18 maart organiseerde De Waalboog een open dag bij de locaties De Honinghoeve en Joachim en Anna in het kader van de nationale Week van zorg en welzijn. Het was op beide locaties gezellig druk. Jochem van Gelder bracht in de ochtend een bezoek aan Joachim en Anna. 

   

Start Mooie Momentjes Maken 

Het project Mooie Momentjes Maken is van start gegaan met drie levendige kickoff-bijeenkomsten op 16, 17 en 22 maart. Met het project willen we de daginvulling meer laten aansluiten bij wat belangrijk is voor een bewoner. Dit vraagt om een sterk samenspel van mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers met en rondom de bewoner. 

   

Nieuwe functie; mantelzorgcoördinator 

Per 1 februari hebben we een nieuwe functie binnen De Waalboog, namelijk een mantelzorgcoördinator. Deze functie wordt vervuld door Nanke Klein Wassink. Als mantelzorgcoördinator is zij primair voor de belangen van alle mantelzorgers wat zij nodig hebben om de relatie met hun naaste zo goed mogelijk voort te zetten. Dat doe zij zowel met activiteiten gericht op mantelzorgers zelf, als ook gericht op de organisatie. 

 

Statushouders nemen hun intrek in Nijevelt 

In Nijevelt komen vanaf eind deze maand / begin april twintig statushouders te wonen. Op maandag 6 maart ondertekenden de eerste tien hun huurcontract en hebben zich ingeschreven als inwoner in de gemeente Nijmegen. Hiermee geeft De Waalboog gehoor aan het verzoek van de gemeente Nijmegen. 

 

CR-leden gezocht 

De Cliëntenraad kent normaal gesproken een zittingstermijn van vier jaar. Maar als persoonlijke omstandigheden veranderen, kan het zomaar zijn dat iemand tussentijds terugtreedt. Recent hebben twee leden dat gedaan. Ook het kandidaat-lid voor Nijevelt heeft afgezegd. Vandaar onze vraag om nieuwe kandidaat-cliëntenraadsleden! Heeft u interesse om bij de Cliëntenraad te komen? Bel dan voorzitter Tiny Romviel op 06-15 32 17 53 of mail clientenraad@waalboog.nl.

 

   

Oproep vrijwilligers  

Binnen De Waalboog werken ruim 450 vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar binnen de zorg. Vrijwilligers bieden aanvullende begeleiding en ondersteuning aan bewoners en assisteren bij diverse activiteiten. Vrijwilligerswerk is dankbaar werk. Ervaar het zelf! Nieuwe vrijwilligers zijn bij De Waalboog van welkom! .

Kijk voor de volledige vacatureoverzicht op www.waalboog.nl/vacaturesvrijwilligers

 

Stichting De Waalboog

Postadres:     Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 - 322 82 64
E-mail: info@waalboog.nl
@ de waalboog       
 
De Waalboog  
     

www.waalboog.nl

Stichting De Waalboog       

Inschrijven | | Afmelden voor deze nieuwsbrief