Nieuwe functie mantelzorgcoördinator

Daarnaast hebben we per 1 februari een nieuwe functie binnen De Waalboog, namelijk een mantelzorgcoördinator. Deze functie wordt vervuld door Nanke Klein Wassink. Als mantelzorgcoördinator is zij primair voor de belangen van alle mantelzorgers. Zij kijkt naar wat mantelzorgers nodig hebben om de relatie met hun naaste zo goed mogelijk voort te zetten. En hoe wij hierin kunnen samenwerken. Binnen het project Mooie Momentjes Maken zal zij ook een belangrijke rol vervullen.

Dat doet zij zowel met activiteiten gericht op mantelzorgers zelf, als ook gericht op de organisatie. Bijvoorbeeld:

  • Themabijeenkomsten voor familie en bekenden van bewoners, die inspireren en uitnodigen om nieuwe manieren van contact met hun naaste te verkennen: bijvoorbeeld met behulp van muziek of met gewone huiselijke klusjes.
  • Het opzetten van een Dementheek met bijv.  aangepaste spellen en films die geschikt zijn voor mensen met dementie. Ook willen we er instructie- en informatiemateriaal aanbieden over de omgang met mensen met dementie.
  • Aanspreekpunt zijn voor familie en bekenden van bewoners. Voor vragen over afdelings- of bewoners specifieke zaken zijn de EVV-er en de medewerker dagbesteding het aanspreekpunt. Wanneer u daarnaast kansen en mogelijkheden ziet om het leven binnen De Waalboog beter en huiselijker te maken: neem graag contact met haar op!
  • Het meedenken met afdelingen en medewerkers om het contact met familie en bekenden beter te laten lopen en gelijkwaardiger te maken.
  • Zorgen dat het perspectief van mantelzorgers in projecten wordt meegenomen.

Nankes eerste ervaringen:
‘Binnen De Waalboog zijn al veel goede ideeën en initiatieven; medewerkers, familie, vrijwilligers zijn betrokken. Mensen mogen misschien vooral de regeltjes en strakke werkprocessen wat losser laten om het zo thuis als mogelijk te maken. En het er met elkaar over hebben: wat is zo thuis als maar kan?’

Meer informatie

Nanke Klein Wassink
Mantelzorgcoördinator 
telefoon: 024 - 382 6312
M.   06 – 184 98 258

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >