Management op locatie 

Deze maand zijn we gestart met integraal management op locatieniveau. Per locatie wordt een groep (taskforce) samengesteld met verschillende medewerkers om samen te kijken naar de ontwikkelingen binnen deze locatie. Met de invoering van integraal management wordt geoogd nog beter, sneller en flexibeler aan te kunnen sluiten bij de vragen en behoeften van de cliënten.

Het doel is realisatie van wonen, zorg en behandeling ‘zo thuis als maar kan’. Hierbij maken we gebruik van verschillende documenten zoals het Strategisch ontwikkelplan 2016-2018, de landelijke vastgestelde kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, jaarplannen en de begroting 2017. In de groepen/taskforces zijn kennis en kunde verzameld die nodig zijn voor:

  • het realiseren en implementeren van Waalboogbrede projecten op de betreffende locatie (aanvullend aan projectgroepen); 
  • actief zoeken naar knelpunten en praktische en pragmatische oplossingen in werkprocessen en werkwijzen op de afdelingen van de betreffende locatie (o.a. opruimen en opschonen van overbodige processen).

Uiteindelijk moet dit eind 2017 leiden tot een advies van integraal management op de locatie. De kwartiermakers sluiten deze adviezen kort in het Transitieteam, waar de samenhang op Waalboogniveau bewaakt wordt.
Naast verschillende medewerkers worden of afroep ook mantelzorgers gevraagd om mee te denken. De taskforces komen een keer per twee weken bij elkaar. 

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >