Kosten wonen en zorg

Wanneer u bij De Waalboog komt wonen, krijgt u te maken met voorwaarden en met kosten voor wonen en zorg. Wij vertellen u graag meer.

Vergoeding en eigen bijdrage 

Een groot deel van de zorgkosten wordt vergoed vanuit de overheid, een kleiner deel betaalt u zelf met een wettelijk verplichte bijdrage. Daarnaast kunt u besluiten of u meer zorg- en welzijnsproducten of -diensten tegen betaling bij De Waalboog wilt afnemen.

Indicatie vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt op een van onze woonlocaties terecht als u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft voor zorg met verblijf in een instelling. Met een Wlz-indicatie worden de zorg- en woonkosten vanuit de Wlz vergoed. Voor meer informatie kunt u kijken op het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland van het geld vanuit de Wlz beheert.

Het Zorginstituut Nederland, onderdeel van de rijksoverheid, heeft een brochure opgesteld over ‘Uw zorg in een AWBZ-instelling’. Hierin krijgt u een korte uitleg over op welke zorg en ondersteuning u recht heeft als u in een Wlz-instelling (voorheen AWBZ), zoals een van de locaties van De Waalboog, verblijft. 

Bij het komen wonen in één van de locaties van Stichting De Waalboog, het bezoek aan de dagbehandeling of het krijgen van thuiszorg wordt met de cliënt een zorgverleningsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt door de cliënt en de organisatie ondertekend. Onderdeel van deze overeenkomst vormen de Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura, de Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf respectievelijk de Algemene Voorwaarden bij levering van tijdelijke zorg in natura. Deze algemene voorwaarden zijn landelijk opgesteld in overleg met cliënten- en consumentenorganisaties.

Wettelijk verplichte bijdrage 

Voor opname en verblijf in een zorginstelling zoals De Waalboog, betaalt u een wettelijk verplichte bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw indicatie en uw persoonlijke situatie. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vindt u een eenvoudig rekenprogramma waarmee u een schatting van uw eigen bijdrage kunt maken. U leest ook meer over de eigen bijdrage in de brochure ‘Eigen bijdrage Zorg met Verblijf’ van het CAK.

Extra producten en diensten

Wij bieden bewoners extra zorg- en welzijnsproductie en diensten aan die niet onder de Wlz-zorg vallen. Zo bieden wij dagjes uit aan, organiseren wij activiteiten op afdeling en kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten zoals de kapsalon of Waalboogbus. Voor al deze producten en diensten betaalt u zelf de kosten. U beslist natuurlijk altijd zelf waar u wel of geen gebruik van wilt maken.

Prijzen

Klik hier voor een actueel prijsoverzicht van de aanvullende diensten 

Meer informatie 

Voor meer informatie en de precieze producten, diensten en bijbehorende prijzen kunt u terecht bij het menu service en diensten. Op de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) leest u meer over hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de zorgbemiddelaars van De Waalboog. 

Telefoon:          024 - 382 64 83
E-mail:             zorgbemiddeling@waalboog.nl

Nieuws

Inspelen op slecht weer

Door de sneeuwoverlast het slechte weer en het afgeven van code Rood op maandag 11 december heeft...

Lees meer >


Waalboog-LUX-congres Dementie 23 januari 2018

De Waalboog en LUX slaan op dinsdag 23 januari 2018 de handen ineen om zorgprofessional...

Lees meer >