Kosten wonen en zorg

Cliënten die zorg met verblijf ontvangen die gefinancierd wordt op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet hebben een wettelijk recht op bepaalde producten en diensten. Wij bieden u naast de beschreven zaken ook aanvullende diensten waarvan de kosten voor rekening van de cliënten kunnen komen. 

Vergoeding en eigen bijdrage 

Een groot deel van de zorgkosten wordt vergoed vanuit de overheid, een kleiner deel betaalt u zelf met een wettelijk verplichte bijdrage. Daarnaast kunt u besluiten of u meer zorg- en welzijnsproducten of -diensten tegen betaling bij De Waalboog wilt afnemen.

Indicatie vanuit de Wet langdurige zorg

U kunt op een van onze woonlocaties terecht als u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft voor zorg met verblijf in een instelling. Met een Wlz-indicatie worden de zorg- en woonkosten vanuit de Wlz vergoed. Voor meer informatie kunt u kijken op het Wlz-kompas  van het Zorginstituut NederlandOp het Wlz-kompas krijgt u een korte uitleg over op welke zorg en ondersteuning u recht heeft als u in een Wlz-instelling, zoals een van de locaties van De Waalboog, verblijft. 

Indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet 

De zorg en opvang voor cliënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijnsverblijf (ELV), wordt betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Bij alle vormen van verblijf die vergoed worden uit de Zvw geldt het verplicht eigen risico. Daardoor worden bij bewoner het eigen risico tot maximaal € 385,- (2017). Maakt u daarnaast gebruik van onze aanvullende diensten, dan zitten hier ook kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina eerstelijnsverblijf  van het Zorginstituut Nederland. 

Zorgverleningsovereenkomst 

Bij het komen wonen in één van de locaties van De Waalboog, het bezoek aan de dagbehandeling of het krijgen van thuiszorg wordt met de cliënt een zorgverleningsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt door de cliënt en de organisatie ondertekend. Onderdeel van deze overeenkomst vormen de Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura, de Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf respectievelijk de Algemene Voorwaarden bij levering van tijdelijke zorg in natura. Deze algemene voorwaarden zijn landelijk opgesteld in overleg met cliënten- en consumentenorganisaties.

Wettelijk verplichte bijdrage 

Voor opname en verblijf in een zorginstelling zoals De Waalboog, betaalt u een wettelijk verplichte bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, uw indicatie en uw persoonlijke situatie. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vindt u een eenvoudig rekenprogramma waarmee u een schatting van uw eigen bijdrage kunt maken. 

Extra producten en diensten

Wij bieden bewoners extra zorg- en welzijnsproductie en diensten aan die niet onder de Wlz-zorg vallen. Zo bieden wij dagjes uit aan, organiseren wij activiteiten op afdeling en kunt u gebruik maken van verschillende faciliteiten zoals de wasserij, kapsalon of Waalboogbus. Voor al deze producten en diensten betaalt u zelf de kosten. Hierover zijn afspraken gemaakt. U beslist natuurlijk altijd zelf waar u wel of geen gebruik van wilt maken. 

Overige voorzieningen

Als iemand komt wonen in een van de locaties van De Waalboog komen een aantal voorzieningen die normaal voor eigen rekening zijn, ten laste van de zorgorganisatie. Klik hier voor meer informatie over deze voorzieningen.

Prijzen

Klik hier voor een actueel prijsoverzicht van de aanvullende diensten.

Meer informatie 

Op de website van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) leest u meer over hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de zorgbemiddelaars van De Waalboog. 

Telefoon:          024 - 382 64 83
E-mail:             zorgbemiddeling@waalboog.nl

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >