Kenniscentrum

Het Kenniscentrum van De Waalboog, onderdeel van  Joachim en Anna Specialistisch Zorg en Behandelcentrum,  is de plek waar de opgebouwde specialistische kennis en ervaring wordt gebundeld en gedeeld.

Kennis opbouwen en kennis delen
Op locatie Joachim en Anna wordt onder andere door expertteams continu gewerkt aan het verbeteren van de specialistische zorg en behandeling aan onze cliënten. Richtinggevend hierin is de beleving van de cliënt. Daarnaast werken wij volgens de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en professionele richtlijnen. In zorg- en functieprogramma’s worden de mogelijkheden van ons zorg- en behandelaanbod beschreven in aansluiting op de vraag van de cliënt. Producten en expertise voortvloeiend uit de ontwikkelingen en activiteiten  in het specialistisch zorg- en behandelcentrum worden in het kenniscentrum verzameld, zodat alle medewerkers en cliënten van De Waalboog hiervan kunnen profiteren.

Symposium
Het kenniscentrum organiseert eens in de twee jaar voor professionals, samenwerkingspartners en verwijzers uit de regio Nijmegen een symposium. In juni 2013 heeft het eerste symposium 'Joachim en Anna: Specialist in zorg voor bijzondere mensen' plaatsgevonden. 

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is een van de manieren om nieuwe inzichten te ontwikkelen en te toetsen of de geboden zorg en behandeling ook effectief is. Joachim en Anna kent een lange onderzoekstraditie met een nauwe samenwerkingsrelatie met het Radboudumc. Prof. dr. R.T.C.M. Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg van het Radboudumc is verbonden aan De Waalboog. Daarnaast financiert on ondersteunt De Waalboog het promotieonderzoek van drs. J.M.A. van den Brink. Zij is naast haar functie als specialist ouderengeneeskunde in De Waalboog ook werkzaam als junior onderzoeker op de 'Mapping-studie: Patients with both mental en physical problems residing in Dutch nursing homes'.

Klik hier voor het overzicht van lopende onderzoeken waar De Waalboog een bijdrage aan levert.
Klik hier voor het overzicht van afgeronde onderzoeken waar De Waalboog een bijdrage aan heeft geleverd.
Hier hier voor gepubliceerde artikelen. 

Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON)   

De Waalboog is lid van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). In dit netwerk werken 15 organisaties samen met het Radboudumc samen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandeling voor ouderen. Vanuit het UKON worden verschillende wetenschappelijke onderzoeken mogelijk gemaakt waar
De Waalboog een bijdrage aan levert. Voor meer informatie www.ukonnetwerk.nl

het UKON heeft een kennisplein ontwikkeld waar medewerkers van de aangesloten instellingen informatie kunnen opvragen en E-learning modules kunnen volgen. 

We zijn actief in verschillende netwerken:

Nieuws

Vrienden zorgen voor ijsjes in deze warme periode

Wat zijn we toch blij met de Vrienden van De Waalboog. Zij trakteerden deze week spontaan op een ...

Lees meer >


Toke Piket nieuwe baan

Na ruim 4 jaar bij De Waalboog te hebben gewerkt als voorzitter raad van bestuur, heeft Toke Pike...

Lees meer >