Zorg voor jonge mensen met dementiejong dementerenden

Jonge mensen met dementie spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Ze werken, ze sporten, zijn vader of moeder, hebben een partner en/of vrienden.

Zij stellen andere eisen aan hun leefomgeving en hebben een andere zorg nodig dan oudere mensen met dementie. Jonge mensen met dementie beseffen vaak dat er iets ernstigs aan de hand is. Gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn heftig. De zorg moet hier op aangepast worden en passen bij de levensfase van iedere cliënt.

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Op dagbehandeling de Boog, gevestigd in Joachim en Anna, Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum, bieden wij ontspanning gecombineerd met specialistische behandeling aan.

Naast de dagbehandeling wordt gespecialiseerde zorg en behandeling geboden in vier kleinschalige woonvormen. Iedere woonvorm kent zijn eigen leefsfeer die past bij de wensen en behoeften van de cliënten.De woonomgeving is modern en sfeervol. Wij hebben aandacht voor individuele keuzen voor dagprogramma’s of lichte werkzaamheden. Het streven is om per afdeling een bepaalde dynamiek te bewaren die het woonklimaat ten goede komt.

Zorgprogramma
Het expertteam heeft een zorgprogramma voor jonge mensen met dementie opgesteld. In het zorgprogramma staat het totale aanbod van zorg, afspraken en activiteiten beschreven die nodig zijn om de zorg op maat te kunnen bieden voor de cliënt en zijn naasten. De komende jaren is De Waalboog projectleider van het regionale project UNICITY om samen met partners een regio-specifiek zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ te introduceren in Nijmegen. Dit heeft als doel om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten zo te organiseren dat die past bij hun wensen en behoeften. Sanneke Bolder, zorgmanager voor jonge mensen met dementie bij De Waalboog, is projectleider van dit initiatief. Hier leest u meer over dit initiatief.  

Keurmerk en kenniscentrum
De Waalboog  (locatie Bosweg en dagbehandeling De Boog) is in het bezit van het keurmerk Jong Dementerenden. Het keurmerk wordt op initiatief van de landelijke stuurgroep Jong Dementerenden uitgegeven door auditorganisatie Perspekt. Het keurmerk laat zien dat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten is gewaarborgd. En dat we voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen. Daarnaast vervult De waalboog een actieve rol in het landelijke Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd. Deze organisatie streeft naar betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie.  

Voorwaarden en aanmelden
U hebt een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig om deze zorg in aanmerking te komen. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt een deel. U betaalt zelf een bijdrage.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bekijk dan hier onze brochure.
Ook kunt u contact opnemen met de zorgbemiddeling van De Waalboog.

Zorgbemiddeling
Telefoon:          024 - 382 64 83
E-mail:             zorgbemiddeling@waalboog.nl

 

Nieuws

Zevenheuvelenloop, locatie Joachim en Anna minder goed bereikbaar

Op zaterdagavond de 16 november en zondagmiddag 17 november 2019 vindt de Zevenheuvelennacht en -...

Lees meer >


Ik had nog nooit van FTD gehoord

Meer mensen die FTD kennen en meer begrip krijgen voor mensen die er mee te maken hebben, dat war...

Lees meer >